На головну

Ефективність використання матеріальних ресурсів

1. Собівартість (витрати) підприємства: поняття та показники собівартості (собівартість одиниці виробу,% зниження собівартості, рівень витрат на 1 карбованець товарної продукції (ТП), загальногосподарські і загальновиробничі витрати, елементи витрат на виробництво, калькуляція собівартості продукції, повна собівартість продукції, повна собівартість товарної продукції (ТП)). Постійні і змінні витрати. Прямі та непрямі витрати. Порівнянна і незрівнянна продукція. Поняття шлюбу. Аналіз шлюбу. Вплив зміни частки шлюбу на випуск продукції. Шляхи зниження собівартості продукції (організаційно-технічні, організаційно-економічні). Виявити, чи застосовується показник граничні витрати.

2. Ціноутворення. Визначення цілей і стратегії ціноутворення. Метод ціноутворення. Порядок визначення ціни за видами продукції. Ринкова коректування ціни. Вплив антимонопольного законодавства та інших законодавчих актів на ціноутворення.

3. Результати господарської діяльності підприємства. Показники прибутку і рентабельності. Аналіз цих показників. Аналіз прибутку і реалізації продукції (розрахунок впливу змін: виробничої собівартості, позавиробничих витрат, оптової ціни підприємства, фізичного обсягу реалізації продукції, ПДВ і структурних зрушень реалізованої продукції). Аналіз позареалізаційних прибутків і збитків. Максимізація прибутку в короткостроковому і довгостроковому періоді.

  Організація нормування праці. Праця і заробітна плата та шляхи підвищення ефективності їх використання |  Рекомендовані таблиці по організаційно-економічною характеристикою підприємства

 Цілі і завдання переддипломної практики |  Права і обов'язки студентів в період практики |  Загальні вимоги до оформлення щоденника практики |  Основна частина |  Вимоги до оформлення звіту з практики |  Вимоги до оформлення ілюстрацій |  побудова таблиць |  Формули і рівняння |  додатки |  Оцінка фінансового стану підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати