На головну

Основна частина

Основна частина відображає логічне опис питань програми практики, узагальнення, висновки і результати виконаної роботи; результати виконання індивідуального завдання.

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах основної частини роботи і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад: 1., 2., 3., і т.д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту включає номер розділу і порядковий номер підрозділу або пункту, розділені крапкою, наприклад 1.1., 1.2., 1.3. або 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. і т.д.

Номер підпункту включає номер розділу, підрозділу, пункту і порядковий номер підпункту, розділені крапкою, наприклад 1.1.1.1., 1.1.1.2. і т.д.

Якщо розділ або підрозділ має лише один пункт або пункт має один підпункт, то нумерувати пункт (підпункт) не слід.

висновок

У «Висновку» слід відобразити загальні висновки і пропозиції, що випливають з результатів практики, а також привести короткий опис виконаної роботи.

Список використаної літератури

Список використаної літератури поміщається в кінці звіту по навчальній практиці, включає в себе правові акти та навчальну літературу (підручники, навчальні посібники, монографії, статті в періодичних виданнях, довідники, збірники, депоновані наукові роботи і т.п.).

При цьому всі джерела нумеруються в суцільному порядку. Почати слід з нормативно-правових актів, а потім розташувати в алфавітному порядку прізвища перших авторів або назв самих джерел. При оформленні списку відомості про джерела наводяться відповідно до правил бібліографічного опису по ГОСТ Р7.0.5-2008 (Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.) Або його актуальною редакції. Список використаних джерел, як правило, включає в себе не менше 15-20 джерел. Загальні вимоги до оформлення щоденника практики |  Вимоги до оформлення звіту з практики

 Цілі і завдання переддипломної практики |  Права і обов'язки студентів в період практики |  Вимоги до оформлення ілюстрацій |  побудова таблиць |  Формули і рівняння |  додатки |  Організація нормування праці. Праця і заробітна плата та шляхи підвищення ефективності їх використання |  Ефективність використання матеріальних ресурсів |  Рекомендовані таблиці по організаційно-економічною характеристикою підприємства |  Оцінка фінансового стану підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати