На головну

Тема : Шлюб і сім'я як об'єкт соціологічного дослідження.

1. Сім'я як соціальний інститут і мала соціальна група.

2. Система категорій соціологічних досліджень сім'ї.

3. Тенденції розвитку сучасної сім'ї.

Соціологія сім'ї - прикладна спеціальна соціологічна дисципліна, яка досліджує формування, розвиток і функціонування сім'ї та шлюбу в конкретних культурних і соціально - економічних умовах. Соціологія сім'ї - наука про суспільство та місце і роль в ньому сім'Ї. Основна категорія теми - сім'я. Сучасна сім'я - це інституйована спільнота, що утворюється на основі любові та оформляється шлюбом. Сім'я складається з батьків і дітей та народженої шлюбом правової та моральної відповідальності батьків за здоров'я дітей, їх соціалізацію та виховання. Сім'я передбачає відповідальність за дітей, за батьків. Наукова дисципліна, що досліджує сім'ю: історія, демографія, право, психологія, педагогіка. Кожна має свій кут зору. Кут зору має соціологія на сім'ю визначається ти , що вона розглядає сім'ю , як малу соціальну групу. Дослідження сім'ї як малої соціальної групи (референтної) націлене на внутрішні зв'язки сім'ї: це динаміка родинних відносин, мотиви і причини розлучення, характер стосунків в середині сім'Ї.

Дослідження сім'ї націлено на зовнішні аспекти сім'ї:

а) взірці сімейної поведінки, усталені;

б) роль членів сім'ї, формальні і неформальні санкції щодо шлюбно- сімейних відносин (маються на увазі норми, які встановлюються щодо сім'ї в державі - новий сімейний кодекс: володіння майном, зобов'язання батьків щодо дітей, вік вступу до шлюбу (з 15 років, як виняток - з 14 років), підстави до розривання шлюбу. Одні норми регулюються законом, другі - мораллю, звичаю, традицією (залицяння, шлюбний вибір, розподіл влади і обов'язки в сім'ї та ін. Отже, як висновок : увага соціологів зосереджена на аналізі сім'ї як малої соціальної групи.

Основні категорії соціологічного дослідження сім'ї.

1. Умови життя сім'ї.

2. Структура сім'ї (залежить від соціального розвитку країни).

3. Функції сім'ї.

Умови: макросередовище, мезосередовище, мікросередовище.

Умови життя сім'ї - сукупність факторів макро, мікро і мезосередовищ.

Макросередовище - загальні соціальні умови (соціально - економічні, соціально-політичні, соціально-культурні, демографічні, екологічні, соціально-психологічні та інші). Це загальні умови, що впливають на життєдіяльність сім'ї опосередковано через :

а) мезосередовище - це середовище розселення (тип населеного пункту: село місто), кількість жителів в цьому населеному пункті, демографічна і етнічна структура, стан сфери обслуговування (доступність, довкілля), заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я.

б) мікросередовище - це найближче соціальне оточення (друзі, сусіди, характеристика рідних, їх норми і цінності, установка на кількість дітей в сім'ї та ін.).ІІ. Письмове опитування за тестовими завданнями | Структура сім'ї

Методичні поради до вивчення теми. | ІІ. Письмове опитування за тестовими завданнями | Тема: Українська соціологія | Методичні поради до вивчення теми. | ІІ. Письмове опитування за тестовими завданнями | Методичні поради до вивчення теми. | ІІ. Письмове опитування за тестовими завданнями | Методичні поради до вивчення теми. | ІІ. Письмове опитування за тестовими завданнями | Тема: Суспільство як цілісна динамічна система |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати