На головну

Прив'язка проекту до умов діяльності підприємства

Прив'язка проекту до умов діяльності підприємства виконується, якщо проект реалізується в рамках діючого підприємства. У цьому випадку потрібно аналіз діючого підприємства на наявність вільних джерел (власних оборотних коштів) і оцінка оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості для коригування грошового потоку за проектом. Для цих цілей необхідні дані балансу і 2 форми додатку до балансу «Звіту про прибутки і збитки».

Якщо оцінюється проект створення нового підприємства, або якщо доходи і витрати за проектом можна відокремити від доходів і витрат діючого підприємства, то розрахунки здійснюються на основі «нульового» балансу.

Наявність власних оборотних коштів розраховується за даними балансу за формулою:

СОС = К + ДЗ - ВА,

де СОС - власні кошти;

К - капітал підприємства;

ДЗ - довгострокова заборгованість;

ВА - необоротні активи.

Якщо власних оборотних коштів немає або недостатньо для фінансування, тобто СОС <Запаси, то необхідно залучення позикових коштів у вигляді отримання кредиту, випуску облігацій, акцій, лізингу або інших форм фінансування. Вибір повинен бути підкріплений розрахунками.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (До дз) розраховується за формулою

До дз = В / ,

де В - виручка;

 - Середній розмір дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Кок) визначається за формулою

До кз = З / ,

де З - витрати;

 - Середній розмір кредиторської заборгованості.

Для розрахунку терміну оборотності слід застосовувати точне число днів в році за формулою:

Т = 365 / Ко дз або

Т = 365 / Ко кз.

розділ «Оцінка можливості реалізації проекту» повинен включати коригування грошового потоку проекту з урахуванням показників діяльності підприємства, що дозволяє зробити висновок про доцільність і можливість реалізації проекту на даному конкретному підприємстві. Розрахунок включає коригування виручки за рахунок

зміни оборотності дебіторської заборгованості і коригування витрат під впливом зміни оборотності кредиторської заборгованості.

Приклад коригування наведено в додатку. Оцінка ефективності проекту |  Оцінка ризиків і перевірка проекту на стійкість

 Марченко, Є. М. |  Склад курсової роботи. |  Розрахунок обсягів продукції, послуг, робіт |  Розрахунок капітальних витрат |  Розрахунок поточних витрат |  Розрахунок грошових потоків |  Оцінка фінансової можливості бути реалізованим проекту |  Зразкові напрямки курсових робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати