На головну

Визначення прогнозованої суми чистого прибутку

Розрахунок прогнозованої суми чистого прибутку в цілому по організації передбачає:

- Розрахунок прогнозованої суми валового прибутку будівельної організації на планований квартал (розрахунок здійснюється в табличній формі);

- Розрахунок прогнозованої суми податку на прибуток і розміру чистого прибутку на планований квартал (розрахунок здійснюється в табличній формі).

При розрахунку прогнозованої суми валового прибутку на планований квартал сума прогнозованої виручки від реалізації будівельної продукції визначається, згідно виразу (як можливої ??альтернативи, що вимагає уточнення значення Vнезк):

врпл= Qсмрпл+ Vнезн-Vнезк,

де:

Qсмрпл - Прогнозований обсяг СМР на планований квартал, тис. Руб.

Vнезн - Обсяг незавершеного виробництва на початок планового періоду (відповідає обсягу незавершеного виробництва на кінець звітного кварталу), тис. Руб.

Vнезк - Обсяг незавершеного будівельного виробництва на кінець планованого кварталу (в розрахунку приймається самостійно, але не більше, ніж на 50% від рівня незавершеного будівельного виробництва, сформованого на початок планованого кварталу).

Прогнозований розмір вільних коштів будівельної організації на плановий квартал визначається шляхом вирахування із суми чистого прибутку відповідно:

1. Суми в вигляді різниці між загальною сумою плати за кредит комерційного банку та сумою плати за відсотки по кредиту, які відносять на собівартість СМР;

2. Уточнений суми відрахувань до резервного фонду;

3. Суми дивідендів за привілейованими акціями;

4. Суми дивідендів по звичайних акціях;

5. Інших сум.

6.5. Аналіз конкурентоспроможності організації поуровню цінової конкуренції

В роботі розглядається окремий випадок цінової конкуренції.

Прогнозована організацією сума замовлення на планований квартал передбачається нижче ціни замовлення, пропонованої конкурентом (Цзакк).

Слід пояснити:

1. У чому проявляється суть конкурентної переваги підприємства, за даними якого були виконані економічні розрахунки в роботі.

2. У чому проявляється суть конкурентної переваги підприємства щодо наступного випадку. Даний випадок відображає умови, що якщо Цзак.пр> Цзакк, То і необхідно додатково врахувати суму економії для замовника, так як наша організація був запропонований більш низький розмір середніх за часом капіталовкладень з боку замовника:

Эзак=  (Доср.к -Кср.п)

Визначивши цю суму, знову порівнюємо співвідношення різниці прогнозованої ціни замовлення нашої організації і економією замовника (Цзак.пр-Езак) з ціною замовлення, пропонованої конкурентом (Цзакк). Якщо при цьому ціна замовлення конкурента як і раніше виявиться вигідніше для замовника, тобто .:

(Цзак.пр-Езак)> Цзакк,

то це означає (необхідно пояснити цю ситуацію).

3. Відобразити описово основні випадки забезпечення конкурентних переваг для будівельного підприємства на ринку підрядних робіт з урахуванням розглянутих ситуацій (коротко пояснити суть питання)

РОЗДІЛ VII. ВИСНОВКИ І ВИСНОВОК Обгрунтування прогнозованої потреби організації в оборотному капіталі під незавершене виробництво СМР |  Висновки за результатами виконання курсової роботи

 ВСТУП |  Вимоги, що пред'являються до виконання та оформлення курсової роботи |  Вступ |  ЗАВДАННЯ |  Визначення суми чистого прибутку організації за звітний квартал (IV квартал 20__р.) |  Визначення розміру вільних коштів, які залишаються в розпорядженні організації |  РОЗДІЛ V. РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ |  Уточнений розрахунок потреби в робочих, не зайнятих управлінням машин і механізмів |  РОЗДІЛ VI. ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ, |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати