Головна

ВИСНОВОК

Виконавши курсову роботу, досягнута мета опанувати і застосувати навички та методичні рішення певних завдань шляхом самостійної роботи. Зміцнивши вміння роботи з довідковою літературою, стандартами, таблицями і спеціальною літературою. Розраховані витрати підприємства на виконання програми робіт по ТО і ТР автобусів ЛіАЗ-5256.

1. Кількість технічних впливів на рік: ТО-1 = 1183ед., ТО-2 = 394ед., ЕО = 26280ед., СО = 180ед.

2. Сумарна трудомісткість технічних обслуговувань і поточного ремонту = 85050 чол-год.

3. Чисельність ремонтних робітників: ЕО = 15 чол, ТО-1 = 5 чол, ТО-2 = 8чел. ТР = 18 чол всього: 46 чол.

4. Витрати на виконання технічних обслуговувань і поточних ремонтів = 2136075 руб.

5. Калькуляція собівартості одного ТО-1 = 1805,64 руб,

ТО-2 = 8431,85, ТР = 2420,08 руб

6. Фінансові показники від виконання ТО-1 стороннім організаціям: прибуток 93894 руб.

За даними результатами можна зробити висновок: дане підприємство може працювати з більшим прибутком. Для цього потрібно знизити собівартість технічних обслуговувань шляхом:

впровадження нової техніки,

підвищення якості обслуговування і ремонту,

підвищення рівня кваліфікації ремонтників,

своєчасне оновлення парку автомобілів з метою недопущення надмірного морального і фізичного зносу,

підвищення коефіцієнта змінності роботи,

скорочення витрат на виробництво продукції за рахунок підвищення рівня продуктивності праці,

економне використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива,

скорочення невиробничих витрат, виробничого браку і т. д.

ЛІТЕРАТУРА

1. Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. М., Транспорт, 1986.

2. Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. Частина друга (нормативна) для автомобілів КамАЗ, МАЗ_5335, автобуса ЛАЗ-4202.

3. Круговий Мінавтотранспорта РРФСР від 30.05.84 р № 60-Ц «Норми витрат на технічне обслуговування і поточний ремонт автомобілів і автобусів».

4. Короткий автомобільний довідник. НИИАТ. М., Транспорт.1982 - 1985, 1994..

5. Лист Мінавтотранспорта РРФСР № 7-Ц від 27.01.87 р «Про затвердження галузевого положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядок прийняття галузевого переліку робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці в системі Мінавтотранспорта РРФСР, М. 1986

6. Загальносоюзні норми технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту ОНТП-01-86. Минавтотранс РРФСР, М. +1986.

7. Нормативи чисельності робітників, зайнятих на ТО і ТР рухомого складу автомобільного транспорту. ЦБНТ Держкомпраці СРСР.

8. Кодекс законів про працю Російської Федерації (зі змінами та доповненнями на 25.09.92 р відповідно до Закону РФ «Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю РФ»).

9. Інструкція по складу, обліку і калькулювання витрат, що включаються в собівартість перевезень (робіт, послуг) підприємств автомобільного транспорту Міністерства транспорту Російської Федерації. М. 1995..

10. Суханов Б. Н., Борзих І. О., Бедарев Ю. Ф. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів. М., 1985.

11. Карташов В. П. Технічне проектування автотранспортних підприємств. М., Транспорт, 1981.

12. Анісімов А. П., Юфін В. К. Економіка, організація і планування автомобільного транспорту, 1986.

  РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВІД ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ сторонніх організацій |  Закінчення таблиці 1.6

 ВСТУП |  Складу за рік |  Ремонту рухомого складу |  РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ РЕМОНТНИХ РОБОЧИХ |  Розрахунок заробітної плати ремонтних робітників |  Калькуляція ПОВНОГО собівартості ТО-1, ТО-2, ТР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати