На головну

Розрахунок заробітної плати ремонтних робітників

Для визначення витрат на оплату ремонтних робочих приймаємо такі системи оплати праці:

- Почасово - преміальна в зоні ЄВ;

- Відрядно - преміальна в зонах ТО-1 і ТО-2;

- Непряма відрядно - преміальна на поточному ремонті.

Для визначення розміру заробітної плати встановлюємо годинні тарифні ставки.

4.1.1. Годинні тарифні ставки за розрядами

Годинна тарифна ставка робітників - погодинників I розряду:

де:  - Мінімальна місячна тарифна ставка робітників I розряду, встановлена ??Галузевою угодою з автомобільного транспорту, руб.

 = 3582 руб.

166- Середньомісячний фонд робочого часу, ч.

Годинну тарифну ставку робітників - відрядників I розряду прийняти на 8% більше годинної тарифної ставки почасових.

Годинні тарифні ставки ремонтних робітників II - VI розрядів визначаємо твором годинної тарифної ставки робітника I розряду відрядників або почасових СIч. пов. (Сд) на тарифний коефіцієнт, що відповідає конкретному i -тому розряду Кiтар.:

 (22)

Де: i = II, III, IV, V, VI.

 (Таблиця 3)

 (Таблиця 3)

Годинні тарифні ставки для почасовиків:

Годинні тарифні ставки для відрядників:

Таблиця 3

Тарифні коефіцієнти і годинні тарифні ставки ремонтних робітників, зайнятих на технічному обслуговуванні та ремонті рухомого складу з нормальними умовами праці

 розряди I  II  III  IV V  VI
 тарифні коефіцієнти  1,0  1,09  1,20  1,35  1,54  1,80
 Годинні тарифні ставки для почасовиків Зч. пов.  21,58  23,52  25,9  29,13  33,23  38,84
 Годинні тарифні ставки для почасовиків Зч. сд.  23,31  25,41  27,97  31,47  35,9  41,96

4.1.2. Середні годинні тарифні ставки ремонтних робітників

Середня годинна тарифна ставка визначається відповідно до середнього розрядом ремонтників. Середні розряди ремонтників, встановлені за типами рухомого складу і за видами впливів (приймаємо за додатком 2).

Якщо середній розряд робочих виражається цілим числом, то середня годинна тарифна ставка не розраховується, а приймається рівною тарифну ставку даного розряду по таблиці 3.

Якщо середній розряд робочих виражається нецілим числом, то середня годинна ставка визначається розрахунком:

Для ЕО:

 (23)

Для ТО - 1, ТО - 2, ТР:

 (24)

де: Ксртар - Середній тарифний коефіцієнт

 (25)

де: Кмтар - Тарифний коефіцієнт, що відповідає меншому з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться середній тарифний розряд;

Кбтар - Тарифний коефіцієнт, що відповідає більшому із двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться середній тарифний розряд; (Таблиця 3)

Рс - Середній тарифний розряд; [Додаток 2]

Рм - Менший з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться середній тарифний розряд. (Таблиця 3)

Для ТО - 2: Кмтар - 1,2; Кбтар - 1,35; Рс - 3,1; Рм - 3;

Для ТО - 1: Кмтар - 1,09; Кбтар - 1,2; Рс - 2,6; Рм - 2;

Для ЕО: Кмтар - 1; Кбтар - 1,09; Рс - 1,1; Рм - 1;

Для ТР: Кмтар - 1,2; Кбтар - 1,35; Рс - 3,6; Рм - 3;

Таблиця 4

Середні годинні тарифні ставки за видами впливів

 вид впливів  середній розряд  Середній тарифний коефіцієнт  Середня годинна ставка
 позначення  Величина руб.
 ТО - 2  3,1  1,215 Ссрч. ТО -2  28,32
 ТО - 1  2,6  1,156 Ссрч. ТО -1  26,95
 ЕО  1,1  1,009 Ссрч. ЕО  21,77
 ТР  3,6  1,29 Ссрч. ТР  30,07

4.1.3. Відрядна (погодинна) заробітна плата ремонтних робітників

4.1.3.1. Відрядна розцінка за одне ТО - 2

(26)

де: tскТО-2 - Скоригована трудомісткість одного обслуговування

tскТО-2 = 31,08 чол-год (п. 2.2.1)

4.1.3.2. відрядна заробітна плата ремонтних робітників, зайнятих

на ТО - 2,

 (27)

де: NТО - 2 - Кількість технічних обслуговувань № 2

NТО - 2 = 394 (П. 2.1.2.)

 = 1,05 [п 3.1]

4.1.3.3. Відрядна розцінка одного СО

 (28)

де: tСО - трудомісткість одного обслуговування

tСО = 6,62 чол-год (п. 2.2.4)

4.1.3.4. Відрядна заробітна плата ремонтних робітників за

виконання СО

 (29)

де: NСО - Кількість сезонних обслуговувань

NСО = 180 (п. 2.1.5)

4.1.3.5. Відрядна заробітна плата ремонтних робітників, зайнятих на ТО - і СО,

 (30)

4.1.3.6. Відрядна розцінка за одне ТО - 1,

 (31)

де: tскТО-1 - Скоригована трудомісткість одного обслуговування

tскТО-1 = 7,88 чол-год (п. 2.2.2)

4.1.3.7. Відрядна заробітна плата ремонтних робітників, зайнятих

на ТО - 1,

 (32)

де: NТО-1 - Кількість технічних обслуговувань № 1

NТО-1 = 1183 (п. 2.1.3)

4.1.3.8. Погодинна заробітна плата ремонтних робітників, зайнятих на ЄВ,

 (33)

де: ТЕО - Річна трудомісткість щоденних обслуговувань

ТЕО = 27594 чол-год (п. 2.2.3)

4.1.3.9. Відрядна розцінка на 1000 км. пробігу автомобілів на поточному ремонті,

 (34)

де:  -скорректірованная трудомісткість поточного ремонту на 1000 км. пробігу

 = 7,68 чол-год (п. 2.2.5)

4.1.3.10. Відрядна непряма заробітна плата ремонтних робітників, зайнятих на ТР,

 (35)

4.1.4. Розрахунок надбавок і доплат.

Всі види і розміри надбавок і доплат стимулюючого характеру підприємства визначають самостійно в межах коштів на оплату праці. Доплати за роботу в умовах праці, що відрізняються від нормальних (при роботі в нічний час, святкові дні, в надурочний час, у несприятливих умовах і т. Д.), Виплачуються в розмірах не нижче раннє встановлених законодавчими актами, рішеннями уряду та інших органів по їх дорученням.

4.1.4.АДоплати за несприятливі умови праці Дне б. вус. т.

Доплати за несприятливі умови праці зберігаються в розмірах не нижче раніше встановлених: 12% на роботах з важкими і особливо шкідливими умовами праці і до 24% - з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці. Конкретні розміри цих доплат визначаються за результатами атестації робочих місць з урахуванням фактичної зайнятості на них працівників. При наявності у підприємства коштів зазначені розміри доплат можуть збільшуватися, а при поліпшенні умов праці та усунення шкідливих факторів виробничого середовища вони зменшуються або скасовуються повністю.

Розрахунок доплат для ремонтних робітників, зайнятих на ТО - 2 і ТР:

 (36)

де:  - Середня годинна тарифна ставка ремонтного робочого,

зайнятого на ТО - 2 або ТР, руб. (Таблиця 4)

Пне б. вус. т. - Відсоток доплати за несприятливі умови праці 10%;

 - Кількість працівників, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці, чол. На роботах по ТО - 2 і ТР - 10%

 = 8 чол. (П. 3.2.)

 чол. (П. 3.2.)

12 - кількість місяців у році.

На ТО-2:

 (37)

 (38)

На ТР:

4.1.4. Доплата за роботу в нічний час Дн. ч.

Нічним вважається час з 22 години до 6 години ранку. Розрахунок цієї доплати проводиться тільки для робочих, зайнятих в виробничих підрозділах, які виконують ТО, ТР, ЄВ в нічну зміну. Нічний вважається зміна, в якій не менше 50% робочого часу доводиться на нічний час. При роботі в нічний час встановлена ??тривалість зміни скорочується на 1 годину.

ЕО

ТР

Таблиця 5.

 вид впливу  Число робочих днів у році  змінність робіт  Кількість годин відпрацьованих в нічний час  Кількість ремонтних робочих  Кількість рем-х робітників, які працюють в нічні годиниТн. ч  Кількість рем-х робітників, які працюють у вечірні годиниДр. н. ч.  Кількість бригад
 ТО-2ТО-1ЕОТР    I, II, IIIII, III II, II, III  -    -  -  -
 Відвоздействія I  II  III
 ЕО
 ТО-1 -
 ТО-2 - -
 ТР

 (39)

Де: 40 - розмір доплати за роботу в нічний час,%;

 - Середня годинна тарифна ставка ремонтного робочого, зайнятого на відповідному виді ТО або ТР з урахуванням несприятливих умов праці, руб.

 (40)

де: Дне б. вус. т. - Доплата за роботу в несприятливих умовах праці на відповідному виді впливів;

 ЗПсд (пов)- відрядна або погодинна заробітна плата на відповідному виді обслуговування (п. 4.1.3)

Тн. ч. - Кількість годин, відпрацьованих одним робочим в нічний

час, ч; (Таблиця 5)

Др. н. ч. - Кількість робочих днів у році з роботою в нічний

час, дн. (Таблиця 5)

 - Кількість ремонтних робітників, що працюють нічні

годинник, чол. (Таблиця 5)

Для ТР:

4.1.4. Доплати за роботу у вечірній час Двч

 (41)

Де: 20 - розмір доплати за роботу у вечірній час,%;

Твч - Кількість годин відпрацьованих одним робочим в вечірні години, т. Е. З 18 до 22 годин;

Др. вч - Кількість робочих днів у році з роботою у вечірній час, дн.

 - Кількість ремонтних робітників, що працюють у вечірні години, чол.

4.1.4.4Доплата за керівництво бригадою бригадиром, не звільненим від основної роботи Дбр

 (42)

де:  - Доплата за керівництво бригадою за місяць, руб.

 (43)

де: Пбр - Відсоток доплати за керівництво бригадою:

ЕО - 20%,

ТО 1 - 20%

ТО 2 - 20%,

ТР - 20%,

Nбр - Кількість бригадирів; (Таблиця 5)

СIміс - Мінімальна місячна тарифна ставка робітників I розряду, встановлена ??Галузевою тарифною угодою з автомобільного транспорту, руб.

СIміс = 3582 руб. (П. 4.1.1.)

4.1.5. Премії за виконання, перевиконання кількісних і

якісних показників

 (44)

де: ПП - Розмір премії

ПП- = 60%

 ЗПсд (пов) - [П. 4.1.3.5; 4.1.3.7; 4.1.3.8; 4.1.3.10].

4.1.6. Фонд заробітної плати ремонтних робітників за відпрацьований час ФЗПвід. в

 (45)

 (46)


Таблиця 6

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗА ВИДАМИ ТЕХНІЧНИХ ДІЙ

 вид впливів  Відрядна (погодинна) з / п, руб.  доплати  премії  Фонд з / п за відпрацьований час, руб.
 За несприятливі умови праці  За нічний час  За вечірній час  За керівництво бригадою
 ЕО -
 ТО -1 - -
 ТО - 2 - -
 ТР
 Разом:

4.1.7. Заробітна плата за невідпрацьований час за всіма видами впливів

 (47)

де: Пне від. в - Відсоток заробітної плати за невідпрацьований час;

 ?ФЗПвід. в - Фонд заробітної плати за відпрацьований час

за всіма видами впливів, руб.

 (48)

де: До - Тривалість оплачуваної відпустки, 28 дн .;

Дк - 365 дн;

Дв - Кількість недільних днів - 52;

Дп - Кількість святкових днів - 12;

4.1.8. Фонд заробітної плати за всіма видами впливів

 (49)

4.1.9. Середньомісячна заробітна плата одного робочого

4.1.10. Відрахування на соціальні потреби

 (52)

де: Псоц. від - Відсоток відрахувань на соціальні потреби

Псоц. від -27,1%

Таблиця 7

Фонд заробітної плати з технічних видів впливів.

 Відвоздействія  Фонд заробітної плати за отработанноевремя  Фонд заробітної плати за неотработанноевремя  Фонд заробітної плати повоздействію  Численость рем. робочих  Середня заробітна плата одного робітника, руб
 позначення  Величина, руб  позначення  Величина, руб  позначення  Величина, руб
 ЕО              
 ТО-1              
 ТО-2            
 ТР
 всього

4.2. Витрати на матеріали

- На технічне обслуговування № 2:

 (53)

- На технічне обслуговування № 1:

 (54)

- На щоденне обслуговування:

 (55)

- На поточний ремонт:

 (56)

де:  - Норма витрат на матеріали на одне вплив, руб.

 - [Додаток 4]

 - Норма витрат на ТР на 1000 км пробігу, руб.

 = 3,96 [Додаток 4]

Kпов. - Коефіцієнт, що враховує зростання цін.

Kпов. = 120

Разом витрати на матеріали на ТО і ТР.

 (57)

4.3. Витрати на запасні частини для поточного ремонту

 (58)

де:  - Норма витрат на запчастини на 1000км пробігу

для поточного ремонту [додаток 4]

 [1, с. 28, п. 2.25.2]

 [1, с.26, т.2.8]

 [1, с.27, т.2.10]

 [1, с.27, т.2.9]

4.4. Методика розрахунку амортизаційних відрахувань по основних виробничих фондів, обслуговуючим процес ТО і ТР

Вартість основних виробничих фондів для нарахування амортизації укрупнено визначається в процентному відношенні від вартості рухомого складу.

4.4.1. Первісна вартість одиниці рухомого складу Сперв.

 (59)

де: Цавт - Ціна автомобіля, руб.

Цавт = 3000000 крб.

Кдост - Коефіцієнт, що враховує витрати з доставки нового автомобіля в АТП

Кдост = 1,05

4.4.2. Вартість основних виробничих фондів, які обслуговують

процес ТО і ТР,

 (60)

де: Асс - Середньооблікова кількість автомобілів, од;

Асс = 90ед. [Завдання]

Сперв.? Асс - Вартість всього рухомого складу, руб.

25 - частка вартості основних виробничих фондів від вартості рухомого складу,%.

4.4.3. Амортизація основних виробничих фондів, які обслуговують процес ТО і ТР,

 (61)

де: Нам - Середня норма амортизації будівель і устаткування, які обслуговують процес ТО і ТР

Нам = 10%

4.5. Витрати на виконання виробничої програми підприємства по ТО і ТР рухомого складу

 (62)
 РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ РЕМОНТНИХ РОБОЧИХ |  Калькуляція ПОВНОГО собівартості ТО-1, ТО-2, ТР

 ВСТУП |  Складу за рік |  Ремонту рухомого складу |  РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВІД ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ сторонніх організацій |  ВИСНОВОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати