Головна

Вимоги до виконання контрольної роботи частина 2

Частина 2 призначена для закріплення теоретичних знань за темами 12-17 навчальної програми (див. Додаток А). У процесі виконання контрольної роботи студенти виконують індивідуальне завдання в середовищі табличного процесора Excel. До виконання завдання ставляться такі вимоги:

всі розрахункові дані повинні бути обчислені за формулами з використанням стандартних функцій Excel;

діаграми повинні будуватися на окремому аркуші і мати необхідні заголовки, найменування осей, містити легенди, підписи категорій та даних;

таблиці, що містять сумарні дані, повинні бути отримані автоматично шляхом побудови зведеної таблиці або з використанням функції СУММЕСЛИ;

для вибору рядків таблиці, що задовольняють вказаним в завданні критерієм, слід використовувати розширений фільтр;

до завдання повинен додаватися звіт, що містить лист з формулами і лист з діаграмою.

Приклад виконання контрольної роботи-додаток В.

Частина 3, 4 призначена для закріплення теоретичних знань за темами 7-9 навчальної програми (див. Додаток А). У процесі виконання контрольної роботи студенти виконують завдання по запропонованим завданням.

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Частина 1 Вимоги до виконання контрольної роботи частина 1 |  Перелік тем для підготовки реферату

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |  Довідник характеристик продукції |  виконання замовлення |  Довідник основних засобів |  довідник маршрутів |  відомість утримань |  частина 3 |  частина 3 |  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ |  додаток А |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати