На головну

Економічний розвиток

Встановлення монопольної влади КПЧ в результаті лютневих подій визначило характер подальших корінних перетворень суспільства. З весни 1948 г. почалася реалізація другого етапу націоналізації. В ході його була ліквідована економічна основа існування середньої буржуазії. До кінця 1948 року в країні не залишилося приватних підприємств з числом зайнятих понад 20 чоловік. Почав проводитися в життя прийнятий з ініціативи комуністів новий закон про аграрну реформу, за якою ліквідовувалися всі господарства розміром понад 50 га. Але селяни так і не скористалися до кінця її результатами, так як в 1949 р почалася підготовка до суцільного кооперації сільського господарства. У 1949 р був прийнятий закон про єдиних сільськогосподарських кооперативах, який втілювався в ході трьох етапів: 1949 - тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-два рр .; 1953-1954 рр. Завершальним став етап, що почався в 1955 р, коли опір селянства кооперування було зламано.

На 1949-1953 рр. припала перша п'ятирічка розвитку народного господарства. Висувалося завдання модернізації економіки і переважного розвитку важкої промисловості, а також прискореного розвитку економіки Словаччини. В цілому ж передбачалося створення матеріально-технічної бази соціалізму. Економіка повинна була відповідати нової зовнішньополітичної орієнтації. У 1949 р Чехословаччина стала членом РЕВ, однією їх опор економічного блоку країн радянського типу. Частка соціалістичних країн у зовнішньоторговельному обороті зросла з 40% в 1948 р до 80% в 1953 р Зростання досягався головним чином за рахунок екстенсивного розвитку. Ця тенденція була характерна і в наступні роки. Переважали адміністративні методи управління. На економіці позначалися також труднощі політичного характеру, пов'язані, зокрема, з обмеженням самостійності Словаччини і посиленням централизаторских тенденцій. Країна насамперед розвивала машинобудування, граючи, поряд з СРСР, роль майстерні і донора для проведення індустріалізації в інших країнах радянського блоку. До мінімуму були обмежені економічні зв'язки із Заходом, в тому числі і з-за вводяться розвинутими державами обмеженнями і заборонами на торгівлю з союзниками СРСР. Але головне упущення полягало в тому, що економіка втрачала свою першорядну функцію задоволення насущних потреб населення.

Лише в 1953 р спостерігається певне зниження темпів зростання важкої промисловості на користь виробництва товарів широкого споживання і підвищення рівня життя. До цього змусили події в ході проведення грабіжницької грошової реформи влітку 1953 року, коли на 128 підприємствах країни відбулися страйки. Виступ робітників в м Пльзень було придушене за допомогою армії та міліції.

Друга половина 50-х рр. характеризувалася поглибленням колективізації села, що припав на 1957-1958 рр. У 1960 р в селі залишилося лише кілька десятків тисяч одноосібних господарств, в яких було зайнято близько 2,6% від загальної чисельності економічно активних жителів села. Колективізація несприятливо позначилася на розвитку сільського господарства. За обсягом валової продукції до кінця 50-х рр. воно так і не досягло довоєнного рівня. Складалася величезна диспропорція між розвитком сільського господарства і промисловості.

Третій п'ятирічний план розвитку на 1961-1965 рр. намічав побудова розвиненого соціалізму. Спочатку була розроблені реальні соціально-економічні показники, але на партконференції 1960 р план цієї п'ятирічки був переглянутий у бік підвищення контрольних цифр. Мала місце некомпетентна оцінка сил і реальних можливостей країни.

Проблеми з виконанням намічених планів позначилися вже в 1961 р На XII з'їзді КПЧ було вирішено перейти з п'ятирічного плану на річні. Через нестачу інформації населення країни навіть не змогло усвідомити всю серйозність становища. Вперше за повоєнні роки відбулося зниження рівня національного доходу. Так, наприклад, в 1963 р обсяг національного доходу знизився на 2%, а продуктивність праці впала на 2,1%. Керівництво республіки намагалося пояснити труднощі зовнішньополітичної обстановкою, розривом в 1962 р КНР довгострокової угоди з Чехословаччиною. Чехословацька техніка розтягнулася в ешелонах від Чопа до Китаю. Лише частина її вдалося збути, інше пішло на переплавку. Почалися складності з постачанням продовольством, перш за все м'ясними продуктами. В умовах, коли господарство було не в змозі задовольнити зростаючі запити суспільства, спостерігався розмах тіньових сфер економіки і пов'язаної з цим корупції.

безперервно наростаючі труднощі в економіці, зниження життєвого рівня населення, катастрофічне старіння машинного парку і дедалі більше відставання ЧССР від розвинених держав світу поставили її керівництво перед необхідністю пошуку шляхів підвищення ефективності господарської діяльності. Особливі надії пов'язували з економічною реформою, програма якої була розроблена в 1965 р Чекали оздоровлення народного господарства і відходу від адміністративних методів управління ім. Активну участь в розробці реформи брав О. Шик (директор Інституту економіки АН ЧССР, член економічної комісії ЦК КПЧ). В основу реформи було покладено ідею створення соціалістичної конкуренції і ринку. Підприємства повинні були стати автономними і управлятися менеджерами або порадами трудових колективів. Ціни повинні були примушувати підприємство удосконалювати і раціоналізувати виробництво.

Однак повністю впровадити економічну реформу в життя і тим самим підтвердити або спростувати її правильність і ефективність не вдалося.

  Лютневий поворот 1948 р |  Політичний розвиток Чехословаччини.

 Боротьба за вибір політичного обличчя страни.1945-1948 рр. |  Створення командно-розподільчої системи |  Будівництво в Польщі суспільства "розвинутого соціалізму". |  Поява організованої опозиції. |  Криза 1980 року та народження "Солідарності". |  Від воєнного стану до "круглого столу". |  Від "реального соціалізму" до соціального суспільству західного типу. |  Польща в системі міжнародних відносин після Другої світової війни. |  Культура, наука, освіта після другої світової війни. |  Чехословаччина в період вибору шляхів повоєнного розвитку. 1945-1948 рр. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати