На головну

Югославія в системі міжнародних відносин. 1950-ті - кінець 1980-х рр.

Успішна зовнішня політика Югославії і невисокий авторитет як країни, яка внесла великий внесок у розгром фашизму, сприяли встановленню на початку 50-х рр. добросусідських відносин з основними державами Заходу. У 1954 р були врегульовані відносини з Італією, в результаті чого був мирно вирішене питання про р Трієсті і прилеглих до нього територіях. У 60-70-ті роки СФРЮ вдалося укласти договори з розвиненими країнами Європи та Америки про поліпшення соціально-політичного статусу югославян, які знайшли собі роботу в цих державах. Суттєве значення для нормалізації радянсько-югославських відносин мали переговори на вищому рівні 1955 р які завершилися підписанням Белградській декларації, а також Московське заяву керівників СРСР і Югославії 1956 р Торговельно-економічне співробітництво будувалося на довгостроковій основі. У 70 - 80-х рр. СРСР займав перше місце в експорті СФРЮ і друге місце в її зовнішньоторговельному обороті. З 1964 р СФРЮ була членом-спостерігачем РЕВ.

Радянсько-югославські відносини середини 50 - 80-х років не можна однозначно назвати позитивними. Югославія засудила акції СРСР в Угорщині в 1956 р, Чехословаччини в 1968 р, Афганістані в 1979 р Послідовна у своїй зовнішній політиці Югославія була на боці арабських країн в роки арабо-ізраїльських конфліктів, засуджувала політику США у В'єтнамі, Лівані і в відношенні Куби. З усіма прикордонними країнами СФРЮ мала добросусідські відносини. Виняток склала Албанія, яка підтримувала сепаратистські настрої албанців в автономному краї Косово. Засоби масової інформації цієї країни відкрито закликали до повалення існуючого в Югославії державно-політичного устрою. Пропаганда НРА в чималому ступені сприяла хвилювань в Косово в 1968 і 1981 рр.

Нові можливості для дипломатичної активності Югославії створив почався в 40-і роки розпад колоніальної системи і поява нових держав, які шукали своє місце в розділеному на протиборчі військово-політичні блоки світі. СФРЮ, що прагнула підтримувати з ними добрі стосунки, використовувала цю можливість для того, щоб очолити середній клас "третій світ".

В середині 50-х - початку 60-х років в югославських зовнішньополітичних документах все частіше починає зустрічатися термін "неприєднання". У липні 1956 р р відбулися переговори між І. Броз Тіто і главами країн, що розвиваються - Індії і Єгипту, результатом яких стало підписання І. Тито, Д. Неру і Г. Насером так званої Бріонского декларації. Там було написано про неприєднання цих трьох країн до військових блоків протистоять держав: країн - членів НАТО і країн Варшавського договору. У вересні 1961 м.Белград став місцем проведення першої конференції глав держав і урядів неприєднаних країн Азії, Африки, Латинський Америки і Югославії.

В умовах "холодної війни" неприєднання до військово-політичних блоків знайшло позитивний відгук серед країн, що розвиваються. Ця свого роду політика "рівновіддаленості" дозволяла багатьом державам, включаючи Югославію, витягувати дипломатичні і матеріальні вигоди зі свого становища, підтримуючи, наприклад, ту чи іншу зовнішньополітичну акцію Москви чи Вашингтона. Політика неприєднання знайшла своє відображення в ряді конституційних документів і партійних з'їздів як основи зовнішньополітичного курсу держави.

Югославія 60 - 70-х років була лідером неприєднаних країн. У західній пресі про неї писали як про країну великої дипломатії, зовнішньополітичний вага якої в багато разів перевершує її економічний і військово-технічний потенціал. У 1989 р в Белграді пройшла дев'ята і, як виявилося, остання конференція глав держав і урядів країн "третього світу" за участю СФРЮ. В кінці 80-х років Югославія підтримувала дипломатичні і торгові відносини більш ніж з 100 країнами світу.

У 90-ті роки колись становили югославську федерацію держави стали проводити нову зовнішню політику.

  Суспільно-політичний та економічний розвиток СФРЮ в 70-ті - 80-ті роки |  Просвітництво, наука

 Політика окупантів в протекторат |  Чеське рух Опору |  Словаччина в роки війни |  Словацьке національне повстання 1944 р |  Формування національного фронту чехів і словаків і звільнення |  Завершення перетворень народної революції. |  Початок 1950-х рр .. |  ФНРЮ в системі міжнародних відносин. 1945 - початок 1950-х рр. |  На шляхах розвитку і вдосконалення громадського самоврядування |  Протиріч. Кінець 60-х - 80-і рр. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати