Головна

Інфекс цін (дефлятов ВВП)

57. Економічне зростання: показники, типи, фактори. Економічний розвиток.

Економічне зростання - Це кількісне і якісне вдосконалення суспільного продукту за певний період часу. Економічне зростання означає, що на кожному даному відрізку часу в якійсь мірі полегшується рішення проблеми обмеженості ресурсів і стає можливим задоволення більш широкого кола потреб суспільства.

Типи економічного зростання:

1) Екстенсивний - збільшення національного продукту здійснюється шляхом кількісного збільшення факторів виробництва і за рахунок залучення додаткових факторів.

2) Інтенсивний - це вдосконалення технології виробництва, підвищення основних факторів виробництва і підвищення продуктивності праці.

Фактори економічного зростання - Це причини, які породжують економічне зростання.

Під факторами економічного зростання в економічній теорії розуміються ті явища і процеси, які визначають можливості збільшення реального обсягу виробництва, підвищення ефективності та якості зростання.

Прямі фактори:

1) збільшення чисельності і підвищення якості трудових ресурсів;

2) зростання обсягу і поліпшення якісного складу основного капіталу;

3) вдосконалення технології та організації виробництва;

4) підвищення кількості та якості втягуються в господарський оборот природних ресурсів;

5) зростання підприємницьких здібностей в суспільстві.

Непрямі фактори:

1) зниження ступеня монополізації ринків;

2) зменшення цін на виробничі ресурси;

3) зниження податків на прибуток;

4) розширення можливості отримання кредитів.

Економічний розвиток - Структурна перебудова економіки відповідно до потреб технологічного і соціального прогресу.

Основними показником економічного розвитку країни вважається збільшення показників ВВП або ВНП на душу населення, що свідчить:

- Про зростання ефективності використання виробничих ресурсів країни; і

- Про зростання середнього добробуту її громадян.

  Споживання, заощадження та інвестиції. |  Природа і специфіка циклічності економіки. 4-хфазная і 2-хфазная моделі циклу. Характеристика фаз циклу.

 Виникнення, сутність і функції грошей. Еволюція форм грошей. |  Грошова маса. Грошова база. Попит на гроші. Рівняння обміну Фішера. Пропозиція грошей. |  Типи і види інфляції. Інфляційний податок. |  Крива Філіпса. Наслідки інфляції. Антиінфляційна політика. |  Природа кредитних відносин. Принципи та функції кредиту. Форми кредиту. |  Функції, види банків. Банківські операції. |  Державний бюджет. Фіскальна політика. |  Класифікація податків. Крива Лаффера. |  Модель народногосподарського кругообігу. Система національних рахунків. |  Сукупний попит і сукупна пропозиція. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати