Головна

Організація проведення робіт на галузевих об'єктах підвищеної небезпеки

В інтересах охорони праці до організації проведення робіт на об'єктах підвищеної небезпеки пред'являють відповідні вимоги. Це Перш за все правильна організація робочих місць, правильна розстановка працівників у відповідності з кваліфікацією і виробничою Характеристикою. Графік виконання робіт і технологічних процесів

має виключати концентрацію впливу на працюючих шкідливих та небезпечних чинників. Так, будівельні роботи І технологічні процеси, що характеризуються виділенням на будівельному майданчику чи в приміщеннях дільниць пилу, тепла, газів чи шуму, мають виконуватися з розподіленням їх в часі і просторі.

За безпечним виконанням сільськогосподарських робіт має бути організований систематичний нагляд і контроль за технологічним станом машин, агрегатів, обладнання і інструментів для запобігання порушень у їх роботі.

На галузевих об'єктах підвищеної небезпеки установлюється система допусків на проведення небезпечних робіт, звичайних робіт у небезпечних зонах, робіт з матеріалами, використання яких (внаслідок їх небезпеки) обмежено, а також на управління окремими видами обладнання.

Небезпечні роботи на галузевих об'єктах проводять за письмовим дозволом адміністрації. Перед початком таких робіт небезпечні матеріали повинні бути обмежені або видалені за робочу зону, має бути підготовлений спеціальний і ремонтний інвентар та обладнання, а працюючі забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту. Місце проведення небезпечних робіт до їх початку підлягає попередньому огляду відповідальною особою.

Система допусків до роботи на галузевих об'єктах є ефективним методом забезпечення належного контролю і безпечного виконання будівельних і технологічних операцій, пов'язаних з підвищеною небезпекою.

Система допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки передбачає наявність відповідної документації, що фіксує технічний опис завдання, план проведення робіт, способи виконання операцій, персонал, що буде здійснювати виконання завдання, інструменти, захисні засоби, місце роботи, заходи безпеки, час виконання робіт, інструктаж персоналу.

Система допуску до управління деякими видами обладнання переважно використовується для обмеження складу персоналу, що обслуговує дане обладнання. В деяких випадках на об'єктах підвищеної небезпеки застосовується спеціальна (жетонна) система допусків, при якій без відповідного засобу оператор не може запустити технологічне обладнання.

Для запобігання аварій і забезпечення нормальних умов праці велике значення має підтримка обладнання, машин, агрегатів та

інструментів у справному стані.

Профілактичний догляд за обладнанням і машинами забезпечується на відповідній імовірності частоти відмов (виходів з ладу) пристосувань або їх систем і складається з перевірки, попереджувальних ремонтів або заміни запасних частин до можливого виникнення відмови.

Технічне обслуговування машин та агрегатів необхідно планувати так, щоб в міжремонтний період обладнання працювало надійно, безвідмовно. Необхідно не тільки правильно установити тривалість періодів між перевірками обладнання, але і правильно врахувати чинники, що свідчать про необхідність позачергової перевірки.

Отже на об'єктах підвищеної небезпеки треба мати достовірні дані про можливу частоту відмов, середню тривалість працездатності обладнання між відмовами. Для цього використовують практичний досвід, вивчають роботу обладнання в період, що передує відмовам, а також інший доступний спосіб аналізу.

На об'єктах підвищеної небезпеки робота з профілактики обладнання планується заздалегідь. Графіки огляду і ремонту складають для кожного виду обладнання незалежно від того, часто чи рідко вони будуть проводитись.

Визначити оптимальне число планових оглядів і ремонтів технологічного обладнання, машин і агрегатів для забезпечення максимального або економічного періоду їх робочого стану та безпечності функціонування можна розрахунковим шляхом або за даними заводу-виробника.

Особливу увагу на об'єктах підвищеної небезпеки слід надавати підтримці у справному стані пристроїв автоматики і контролю.

В процесі експлуатації галузевих об'єктів підвищеної небезпеки можливі два види профілактики:

а) профілактичні огляди обладнання з метою імовірності справної роботи до наступного профілактичного огляду і отримання інформації про стан обладнання, пристроїв і очікуваних змін їх нерегульованих характеристик;

б) профілактичні роботи з метою підвищення надійності обладнання.

Таким чином, в кожному структурному підрозділі галузевих об'єктів підвищеної небезпеки має бути розроблена система планово-запобіжних ремонтів, комплекс організаційних і технічних заходів з нагляду, контролю, догляду, обслуговуванню і ремонту

технологічного обладнання, устаткування, машин і агрегатів, що проводяться у профілактичному порядку за завчасно складеними планами, з метою забезпечення безвідмовної роботи і безпечної їх експлуатації.

Вказані заходи мають включати також і безпеку робіт при всіх профілактичних операціях. При виконанні профілактичних операцій необхідно захистити персонал від впливу оточуючих умов, які при ремонті можуть відрізнятися від звичайних; від небезпек, які можуть бути викликані ремонтним обладнанням; від небезпек, що створюються внаслідок тих операцій, які виконували робітники.

При виконанні ремонтних робіт на об'єктах підвищеної небезпеки необхідно використовувати письмові інструкції, систему допусків і письмовий дозвіл на проведення робіт.

Порушення вказаного порядку проведення робіт на об'єктах підвищеної небезпеки може бути причиною аварії та нещасних випадків.Умови та обставини виникнення небезпечних ситуацій на галузевих об'єктах | Організація видачі нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки

Гігієнічна оцінка умов праці | Атестація робочих місць | Пільги і компенсації за роботу в шкідливих і небезпечних | Стан виробничого травматизму в галузі | Травмонебезпечні виробничі факторі та аналіз причин виробничого травматизму | Обґрунтовано 7 основних причин і ряд факторів | Виробничі небезпеки, аварійність і травматизму тваринництві | Виробничі небезпеки, аварійність і травматизм у рослинництві | Аналіз виробничого травматизму і професійних захворювань в рослинницькому технологічному комплексі | Вимоги до працівників при виконанні робітз підвищеною небезпекою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати