Головна

Світлова та звукова сигналізації

  1. В данном случае звуковая схема - это совокупность настроек, представляющих собой единое целое и используемых для звукового оформления системных событий.
  2. Світлова та звукова сигналізація.
  3. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки
  4. Сигналізації
  5. Система пожежної сигналізації
  6. Ультразвуковая дефектоскопия

Сигналізація призначена для попередження працівників про пуск і зупинку обладнання, порушення технологічних процесів, аварійну ситуацію. За принципом дії вона може бути світловою, звуковою, кольоровою тощо.

Світлову сигналізацію використовують на транспортних засобах, в електроустановках, на пультах керування напівавтоматичними та автоматичними лініями.

Сигнальні пристрої контролюють температуру, тиск, швидкість руху, вміст у повітрі шкідливих речовин, шум, вібрацію, рівень шкідливого випромінювання тощо.

За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на такі:

> аварійні (сповіщають про виникнення небезпечного режиму під час роботи);

> інформаційні (інформують про вид і значення параметрів, що визначають безпеку);

> запобіжні (попереджують про необхідність дотримання вимог безпеки).

Засоби світлової сигналізації обладнують світлофільтрами червоного, жовтого, зеленого та синього кольорів.

Сигналізацією у вигляді світлової лампи обладнуються:

1) устаткування, на якому усунення технічних або технологічних несправностей є небезпечною та трудомісткою операцією;

2) всі види технологічного устаткування, яке має окремо розміщені станції керування (для попередження про подачу напруги до ланцюга керування електропривода);

3) для попередження про пуск обладнання на автоматичних лініях, конвеєрах тощо.

Звукова сигналізація у вигляді сирен, гудків, дзвінків, зумерів, ревунів, свистків використовується на машинах з невеликим рівнем шуму.

Сигнальні звукові та світлові пристрої розташовують так, щоб на ділянці роботи обслуговуючого персоналу звукові сигнали було добре чути, а світлові - добре видно. У цехах і на робочих місцях вивішуються таблиці сигналів та інструкції про порядок пуску і зупинки обладнання.

Зазначимо, що ефективність сигналізації у разі виникнення небезпеки значною мірою залежить від уваги та навченості працівників.Зони небезпеки та їх огородження | Запобіжні написи, сигнальні фарбування

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці | Навчання, інструктування й перевірка знань з питань охорони праці | Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання | Нещасні випадки, пов'язані з трудовою діяльністю на виробництві й у побуті | Алкоголізм і безпека праці | Основні причини травматизму і захворювань на виробництві | Основні заходи запобігання травматизму та професійним захворюванням на виробництві | Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і аварій | Розділ II. Основи безпеки праці в галузі | Перелік робіт підвищеної небезпеки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати