Головна

Акустичний розрахунок

  1. Безпосередній розрахунок ймовірностей
  2. Вентиляція та її види. Повітряний баланс та його розрахунок.
  3. Вибір розрахункової схеми та розрахунок поздовжньої арматури тіла колони
  4. Види блискавковідводів і їх розрахунок
  5. Визначення і розрахунок рівня професійного ризику
  6. Гідравлічний розрахунок

Його проводять для оцінки очікуваних рівнів звукового тиску, які будуть в розрахункових точках на робочих місцях при проектуванні нових цехів.

До завдань акустичного розрахунку відносять:

1 Визначення рівнів звукового тиску в розрахунковій точці за відомим джерелом шуму і його шумовою характеристикою.

Для кожної машини в технічній документації зазначаються:

а) рівень звукової потужності джерела в октавних смугах частот;

б) характеристика спрямованості шуму, випромінюваного машиною.

2 Визначення необхідного зниження шуму.

3 Розроблення заходів щодо зниження шуму до допустимих величин.

Очікуваний рівень звукового тиску, створюваний в розрахунковій точці джерелом шуму відомої звукової потужності, залежить від того, де розміщена розрахункова точка: на відкритому просторі або в замкнутому приміщенні, рис. 5.1 або рис. 5.2.

Для відкритого простору:

Рисунок 5.1 - Схема акустичного розрахунку для джерела, розміщеного на відкритому просторі.

Рисунок 5.2 - Схема акустичного розрахунку для джерела, розміщеного в приміщенні.

Очікуваний рівень звукового тиску, дБ, можна визначити за формулою

Lp = LР + 10 lgФ - 10 lgS - ΔLp , (5.6)

де LP - рівень звукової потужності джерела, дБ;

Ф - фактор спрямованості, визначається за формулою

Ф = Iн/Iнн , (5.7)

де Iн - інтенсивність звуку, створювана направленим джерелом у розрахунковій точці;

Iнн - інтенсивність, яку створило б не направлене джерело тієї самої звукової потужності;

S - площа поверхні, на яку поширюється звук (береться S = 2 r2 (площа півсфери), м2;

r - відстань між джерелом і розрахунковою точкою, м;

ΔLp - втрати звукової потужності на шляху розповсюдження шуму від джерела до розрахункової точки. За відсутності перешкод для шуму на невеликих (до 50 м) відстанях ΔLp = 0. При відстанях більше ніж до 50 м при поширенні звукових хвиль в повітрі спостерігається їх затухання через густину повітря та молекулярне затухання орієнтовно за такою залежністю: при збільшенні відстані від джерела шуму до розрахункової точки в два рази рівень шуму зменшиться на 6 дБ. Тобто, якщо припустити, що при відстані 50м ΔLp = 0, то при відстані 100м ΔLp = 6 дБ, при відстані 200м ΔLp = 12 дБ.

Розрахунок проводять в кожній з дев'яти октавних смуг. Результат порівнюють з допустимими значеннями за
ГОСТом 12.1.003.83* і визначають необхідне зниження шуму (дБ).

При роботі джерела шуму в приміщенні звукові хвилі багато разів відбиваються від стін, стелі і різних предметів.

Орієнтовно це збільшує шум в приміщеннях на 10-15 дБ в порівнянні з шумом того самого джерела на відкритому просторі.

Для даного випадку очікуваний рівень звукового тиску в розрахунковій точці обчислюється за формулою

Lp = LР + 10 lg (Ф/S + 4/B) , (5.8)

де В - т.зв. стала приміщення:

, (5.9)

де А - еквівалентна площа звукопоглинання:

А = αсер·Sпов. (5.10)

Тут αсер - середній коефіцієнт звукопоглинання внутрішніх поверхонь приміщення площею Sпов.

Він визначається як відношення інтенсивності поглиненого і падаючого звуку:

. (5.11)Лекція 5 | Дія шуму на організм людини

Значення раціонального освітлення | Основні світлотехнічні поняття і визначення | Характеристика фону. | Класифікація систем виробничого освітлення | Нормування і розрахунок природного освітлення | Нормування природного освітлення | Розрахунок природного освітлення | Розрахунок штучного освітлення. Методи розрахунку | Точковий метод розрахунку | Розміщення світильників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати