Головна

Екобіозащітной техніка.

  1.  Лекція 3. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕК ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І технологічних процесів, екобіозащітной ТЕХНІКА.
  2.  Наука і техніка.
  3.  Наука і техніка.
  4.  Загальне поняття про зведення, її організація і техніка.

екобіозащітной техніка - Апарати, пристрої та системи, призначені для запобігання забрудненню повітря, охорони чистоти вод, грунтів, для захисту від шуму, електромагнітних забруднення і радіоактивних відходів.

Якщо при вдосконаленні технічних систем не вдається забезпечити гранично допустимі впливу на людину шкідливих факторів в зоні його перебування, то необхідно застосовувати екобіозащітной техніку:

- Пиловловлювачі;

- Водоочисні пристрої;

- Екрани;

- Огорожі;

- Захисні бокси

- Санітарно захисні зони;

- Маловідходні та безвідходні технології;

- Вибір і застосування індивідуальних і колективних засобів захисту.

 Принципова схема використання екобіозащітной техніки показана

на малюнку 2

1 - пристрої, що входять до складу джерела впливу ВФ;
 2 - пристрої, що встановлюються між джерелом ВФ і зоною діяльності;
 3 - пристрої для захисту зони діяльності;
 4 - засоби індивідуального захисту.

Малюнок 2. Варіанти використання екобіозащітной техніки.

У тих випадках, коли можливості екобіозащітной техніки (1,2,3) колективного користування обмежені і не забезпечують ГДК, ПДУ шкідливих факторів в зоні перебування людей, використовують засоби індивідуального захисту (додаток 4).

Класифікація та основи застосування екобіозащітной техніки. Засоби колективного захисту працюючих від дії шкідливих факторів повинні відповідати таким вимогам:

- Бути достатньо міцними, простими у виготовленні і застосуванні;

- Виключати можливість травмування;

- Не заважати при роботі, технічному обслуговуванні, ремонті;

- Мати надійну фіксацію в заданому положенні.

Загальна класифікація екобіозащітной техніки наведена в таблиці 3.

Таблиця 3. Класифікація екобіозащітной техніки. Лекція 3. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕК ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І технологічних процесів, екобіозащітной ТЕХНІКА. |  Біохімічні методи очищення стічних вод.

 ВСТУП |  Частина 1. |  Класифікація шкідливих і небезпечних виробничих факторів. |  Вплив параметрів мікроклімату на людину. |  Виробниче освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення. Світлотехнічні характеристики. |  Шум і вібрації. Захист від шумів і вібрацій |  Електромагнітні поля і випромінювання. Захист від випромінювань. |  ІІ називається будь-яке випромінювання, прямо або побічно викликає іонізацію середовища (утворення заряджених іонів). |  Електробезпека. |  Методи очищення повітря. Апарати для захисту атмосферного повітря від промислових забруднень. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати