Головна

Які вимоги пред'являються до машин, механізмів, виробничого обладнання, транспортних засобів, що застосовуються в процесі виробництва?

  1.  Amp; && 450. Які способи створення таблиць існують в Access?
  2.  I. Загальні вимоги
  3.  II. Системні вимоги І ПОЧАТОК РОБОТИ
  4.  II. Вимоги безпеки при несенні вартової служби
  5.  II. Вимоги до оформлення
  6.  II. Вимоги до оформлення статті
  7.  III. Основні вимоги до організації розгляду звернень громадян
 початок форми
   Машини, механізми та інше виробниче обладнання, транспортні засоби повинні відповідати державним нормативним вимогам охорони праці і мати декларацію про відповідність і (або) сертифікат відповідності
 
   Машини, механізми та інше виробниче обладнання, транспортні засоби повинні пройти державну експертизу на відповідність встановленим вимогам охорони праці
 
   Машини, механізми та інше виробниче обладнання, транспортні засоби повинні пройти державну експертизу за умовами праці та мати відповідний висновок

кінець форми

питання 2

Які приміщення з перерахованих не входять до складу санітарно-побутових?

 початок форми
   гардеробні
 
   Приміщення для обігріву або охолодження
 
   Приміщення для навчальних занять
 
   Приміщення для зберігання та видачі спецодягу

кінець форми

питання 3

При якій чисельності працівників в організації повинен передбачатися медичний пункт?

 початок форми
   При обліковій чисельності від 100 до 300 працівників
 
   При обліковій чисельності понад 300 працівників
 
   При обліковій чисельності від 50 до 300 працівників
 
   При будь-якої чисельності працівників

кінець форми

питання 4 Чи може роботодавець встановлювати свої норми видачі спецодягу і спецвзуття для працівників, відмінні від встановлених норм? |  При якій чисельності працівників в організації повинен передбачатися фельдшерський пункт?

 Яким правом не володіють представники комітету (комісії) з охорони праці при здійсненні покладених на них функцій? |  В який термін роботодавець зобов'язаний організувати навчання всіх вступників на роботу осіб безпечним методам і прийомам виконання робіт? |  У яких організаціях рекомендується створення кабінетів з охорони праці або куточків охорони праці? |  На підставі яких документів в організації повинні розроблятися інструкції з охорони праці? |  З якою періодичністю повинні переглядатися інструкції з охорони праці? |  З якою метою проводиться атестація робочих місць за умовами праці? |  З якою періодичністю повинна проводитись атестація робочих місць за умовами праці в організації? |  Яка кількість робочих місць повинно бути атестовано, якщо вони визнані аналогічними? |  Який документ складається за результатами проведеної державної експертизи умов праці? |  Яким чином обчислюються терміни користування теплим спеціальним одягом? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати