Головна

Вкажіть основні джерела шкідливого впливу на здоров'я та безпеку службовців, що працюють в офісі.

1. Організація робочих місць повинна забезпечувати стійке положення та вільність рухів працівника, безпеку виконання трудових операцій, виключати або допускати лише в деяких випадках роботу в незручних позиціях, котрі зумовлюють підвищену втомлюваність.

2. На підприємствах дуже широко використовуються персональні комп'ютери, що є джерелом шкідливого впливу на організм людини. Тому проблема збереження здоров'я працюючих за персональним комп'ютером являється особливо актуальною на всіх підприємствах, в яких працюють на комп'ютерах, а не тільки для підприємств інформаційного обслуговування.
Як відомо при роботі з персональним комп'ютером з'являються електромагнітні поля, котрі характеризуються магнітними та електричними складовими.

Негативний вплив на оператора здійснює світлове та ультрафіолетове випромінювання, мерехтіння зображення, ренгенівське випромінювання.

Всі ці негативні фактори поділяють на 4 групи: фізичні; хімічні; біологічні; психофізиологічні.

3. Кольорове оформлення приміщення. Рекомендується оформлювати приміщення службовців таким чином: стіни та стеля пофарбовані світлорожевим кольором, а підлога - світло-коричневим. Таке кольорове оформлення не призводить до напруги зору та швидкої втоми, тому, що не складає різкого контрасту. Це благосприятливо впливає на трудову діяльність робітників.

4. Виробничим шумом називається шум на робочих місцях, на чи ділянках на територіях підприємств, що виникає під час виробничого процесу.

Наслідком шкідливої дії виробничого шуму можуть бути професійні захворювання, підвищення загальної захворюваності, зниження працездатності, підвищення ступеня ризику травм і нещасливих випадків, зв'язаних з порушенням сприйняття попереджувальних сигналів, порушення слухового контролю функціонування технологічного устаткування, зниження продуктивності праці.

5. Оздоровлення повітряної середи. Мікроклиматичні параметри приміщення, як температура, відносна вологість та швидкість руху повітря в значній мірі впливає на функціональну діяльність людини. Метеорологічні умови виробничих приміщень регламентуються СН 245-71 в залежності від виділення тепла, характеру виконуваних робіт, пори року, вологості та швидкості руху повітря.

Значно впливають на мікроклімат в приміщенні службовців джерела тепла - обчислювальне прилади обчислювальних центрів, прилади освітлення, які обслуговують персонал, сонячна радіація. Від приладів освітлення виділеня тепла складає в середнюму 12%, від обслуговуючого персоналу - 1%, від сонячної радіації - 6%. Притік тепла через непрозорі конструкції складає 1%.

Надійність та ефективність природнього освітлення залежить від своєчасного та ретельного його обслуговування. Забруднення скла вікон в приміщені знижує освітленність в 1,5-2 рази, тому вікна в приміщені намагаються мити два три рази на рік.
6. Електробезпечність. Вимоги здійснювані до забезпечення електробезпечності робітників, які працюють на персональних комп'ютерах:
- всі вузли одного персонального комп'ютера та підключені до нього периферійні прилади живляться від одної фази електромережі;
- корпуса системного блоку і зовнішніх пристроїв заземленні радиально з одною загальною точкою;
- для отключення комп'ютерних приладів використовується окремий пристрій з автоматами захисту і загальним рубильником;
- всі з'єднання ЕОМ і зовнішнього обладнання виробляються при відключенному електрострумі.

7. Пожежна безпечність. На підприємстві пожежна безпечність повинна відповідати вимогам Закону "Про пожежну безпеку".

Особи, відповідальні за пожежну безпечність, перш, ніж допустити до роботи новоприйнятого робітника, повинні преконатися в том, що він пройшов первинний протипожежний інструктаж.

Інструктаж робітників на службовців повинен проводитися у вигляді групової або індивідуальної бесіди. При цьому викладається їм найбільш характерні причини виявлення пожеж і про заходи їх попередження. При інструктажах використовують учбові експонати, фотознімки, схеми.

 За якими принципами поділяються гігієнічна класифікація умов праці? | Вкажіть основні джерела шкідливого впливу на здоров'я та безпеку службовців, які працюють на дому.

Порядок розслідування та облік НС на виробництві | Порядок розслідування хронічних ПЗ і отруєнь на виробництві. | Як проводиться спеціальне розслідування НС на виробництві? | Які НС підлягають спеціальному розслідуванню? Терміни розслідування? | Як організовується розслідування НС, склад комісії з розслідування, основні документи? | Як розділяються травми за ступенем тяжкості? | Методи аналізу виробничого травматизму. Коротка характеристика цих методів | У чому полягає статистичний метод аналізу травматизму? Якими показниками оцінюється виробничий травматизм? | Наведіть класифікацію шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища | Сформулюйте цілі атестації робочих місць. Яким чином керівник робіт організовує атестацію робочих місць? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати