Головна

Порядок розрахунку

  1. Amp;49. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.
  2. II. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ
  3. II. Порядок выдвижения и рассмотрения кандидатур на соискание Премии
  4. II. Порядок дня. Отчет ЦК. Отчет Думской фракции
  5. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
  6. III. Порядок формирования данных Отчета
  7. IV. Порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

1. Визначають струм однофазного короткого замикання за формулою (3.13).

Значення опору трансформатора обирається з справ очних таблиць в залежності від потужності трансформатора, напруги та схеми з'єднання.

2. Визначають розрахункову кратність струму замикання:

К= , яка повинна бути більша за гранично допустиму КД. Якщо Квиходить меншою за допустиме значення, необхідно збільшити переріз проводки ( в першу чергу нульового проводу) до виконання умови К КД.

3. Визначають максимальну напругу на корпусі електроустановки, яка не повинна перевищувати допустиму напругу дотику 42 В, а в особливо небезпечних приміщеннях - 12 В:

UK.MAX = ІK - RH ≤ UПР. ДОП. , (3.17)

де RH - опір нульового провідника , Ом.;

ІK - струм короткого замикання, А.

Якщо умова (3.17) не виконується, то для зниження UK.MAX необхідно зменшувати опір нульового дроту (збільшивши його переріз чи проклавши паралельно декілька провідників).

 РОЗРАХУНОК ЗАНУЛЕННЯ | Приклад 3.6

Електробезпека | Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах | Система пожежного захисту | Електробезпека | Пожежна безпека | Приклад 3.2 | Приклад 3.3 | РОЗРАХУНОК ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ | Приклад 3.7 | ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати