Головна

Вогненебезпечні (пожежонебезпечні) властивості речовин

  1. Алгебраїчні властивості
  2. Арифметичні дії над дійсними невід'ємними числами. Їхні властивості
  3. Біла речовина півкуль
  4. Біохімічні кругообіги речовини
  5. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною.
  6. ВИДИ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
  7. Визначення вмісту сухої речовини в кормах

За здатністю горіти у повітрі (горючість) всі речовини поділяються на негорючі, важкогорючі й горючі. Горючі поділяють на легкозаймисті та важкозаймисті речовини.

Негорючі речовини - це такі, що не здатні до займання й горіння в повітрі звичайного складу. До таких речовин відносять газоподібні (азот, хлор); рідкі (воду, перекис водню, соляну кислоту); тверді (перекис натрію, фосфати, борати, сульфати, хлориди металів); матеріали неорганічного походження, природні та штучні.

Важкогорючі речовини - це такі, що здатні горіти тільки під дією джерела запалювання і горіння яких припиняється після його усунення. До таких речовин відносяться вогнезахисні горючі матеріали (фіброліт, деякі види пластмас, слабкі водні розчини спиртів).

Горючими називаються речовини, що загораються від джерела запалювання та продовжують горіти після його видалення. До таких речовин відносять газоподібні (водень, окис вуглецю, природний газ, метан); рідкі (бензин, гас, толуол, спирти); тверді (деревина, пластмаса, натрій, калій, барій).

До важкозаймистих відносять горючі речовини, які під час зберігання на відкритому повітрі або в приміщенні не займаються навіть за довготривалої дії джерела запалювання незначної енергії (полум'я сірника, іскри, розжареного електропровода).

До легкозаймистих відносять горючі матеріали, які на відкритому повітрі або в приміщенні здатні без попереднього нагріву займатися від короткочасної дії джерела запалювання незначної енергії (полістірол, пінополіуретан).

Основними причинами пожежної небезпеки в кабінетах і лабораторіях є: досліди, які супроводжуються електро-статичним розрядом, нагрівом тіл; досліди з демонстрації вибухів різних газів і пари; необережне поводження з вогнем, вогненебезпечними рідинами; неправильне зберігання вогненебезпечних рідин. Самозайматися можуть ганчірки та клоччя, просочені мастилами. Вогне - і вибухонебезпечні речовини потрібно зберігати загальною кількістю не більше 3 кг у спеціальній металевій тарі - ящику, встановленому якомога далі від нагрівальних приладів і можливих виходів. Всі примі-щення мають забезпечуватися засобами пожежогасіння. Перед проведенням учнями дослідів викладач повинен пояснити причини пожежної небезпеки і профілактичні заходи. Забороняється виливати легкозаймисті й горючі речовини в каналізацію.Пожежа. Характерні причини виникнення пожеж | Організаційні та технічні протипожежні заходи

Перша допомога при ураженні електричним струмом, опіках. | Засоби надання допомоги. Транспортування потерпілого | Зона небезпеки та їх огородження. | Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки | Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів | Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метереологічних умов. | Мікроклімат виробничих приміщень | Правила техніки безпеки при виконанні штукатурних і облицювальних робіт | Протипожежні заходи на будівництві | Горіння речовини і способи його припинення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати