Головна

ПОРЯДОК проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

  1. Amp;49. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.
  2. Http://www.social.org.ua/faq_ggghhhttt/14#235- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
  3. II. Вимоги безпеки під час проведення практичних занять у кабінеті (лабораторії) біології загальноосвітнього навчального закладу
  4. II. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ
  5. II. Порядок выдвижения и рассмотрения кандидатур на соискание Премии
  6. II. Порядок дня. Отчет ЦК. Отчет Думской фракции
  7. II. Порядок прийняття і звільнення працівників

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від 30 листопада 2011 р. № 1232

Київ

Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків,

Професійних захворювань і аварій на виробництві

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 року № 829, від 19 вересня 2012 року № 868, від 29 травня 2013 року № 380

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, що додається.

2. Надати право роз'яснювати вимоги Порядку, затвердженого цією постановою:

- Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки - щодо розслідування та обліку нещасних випадків і аварій на виробництві;

- Міністерству охорони здоров'я - щодо розслідування та обліку гострих, хронічних професійних захворювань і отруєнь.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. № 1232

ПОРЯДОК проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

(У тексті Порядку слово "МНС" замінено словом "ДСНС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 380)

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах (далі - підприємства).

2. Дія цього Порядку поширюється на:

1) власників підприємств або уповноважені ними органи (далі - роботодавці);

2) працівників, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично допущені до роботи роботодавцем;

3) фізичних осіб - підприємців;

4) членів фермерського господарства, членів особистого селянського господарства, осіб, що працюють за договором, укладеним відповідно до законодавства (далі - особи, що забезпечують себе роботою самостійно).

Дія цього Порядку також поширюється на працівників дипломатичної служби під час роботи у закордонній дипломатичній установі України та осіб, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором (контрактом) у військових частинах (підрозділах) або на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС, Держспецтрансслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, ДПтС, ДСНС, Держспецзв'язку.

(абзац другий підпункту 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. № 380)

3. Дія цього Порядку не поширюється на:

1) осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів Держспецзв'язку;

2) військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки, Збройних Сил, Управління державної охорони, СБУ, Держспецтрансслужби;

3) осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ, курсантів (слухачів) навчальних закладів МВС;

4) осіб, що утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;

5) осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби;

6) підпункт 6 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 29.05.2013 р. № 380)

7) осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту ДСНС;

8) військовослужбовців Адміністрації Держприкордонслужби та її регіональних управлінь, Морської охорони, органів охорони державного кордону, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, навчальних закладів, науково-дослідних установ та органів забезпечення Держприкордонслужби у період проходження ними військової служби.

4. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу, визначається МОНмолодьспортом за погодженням з відповідним профспілковим органом.

5. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

6. Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном, проводиться згідно з цим Порядком, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.I. Законодавчі та інші основоположні | Розслідування та облік нещасних випадків

Спеціальне розслідування нещасних випадків | Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин | Встановлення зв'язку захворювання з умовами праці, розслідування причин та облік випадків хронічних професійних захворювань | Порядок розслідування обставин і причин виникнення професійних захворювань | Процедура оформлення акта проведення розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання | Заходи щодо запобігання виникненню професійних захворювань | ПОВІДОМЛЕННЯ про нещасний випадок | Висновок комісії | Перелік матеріалів, що додаються | АКТ № ___ про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати