Головна

Назвіть та охарактеризуйте організаційно-технічні заходи щодо охорони праці.

  1. А теперь они пытаются похоронить греческую философию?
  2. Акт перевірки стану охорони праціна "__" ___ 20 __ року
  3. АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
  4. Алкоголізм і безпека праці.
  5. Аналіз і оцінка стану охорони праці
  6. Аналіз і оцінка стану охорони праці 1 страница
  7. Аналіз і оцінка стану охорони праці 2 страница

Закон України «Про охорону праці» визначає соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні заходи щодо охорони праці.

Орган- техн. заходи-заходи, що стосуються навчання, контролю ,створення служб тощо. Організаційно-технічні заходи і засоби щодо охорони праці покликані забезп такий рівень організації праці на підпр-ві й такі технічні рішення з охорони праці для всього технологічного процесу, окремого обладнання, інструментів, які виключали б вплив на працівників небезп виробн. факторів, а також виключали б або зменшували б до допустимих норм вплив на робітників шкідливих виробничих факторів.

До організаційних заходів з охорони праці належать: правильна поведінка працівників, чітке й своєчасне проведення інструктажів і контролю знань з охорони праці (ст. 18); правильне планування робочих місць; правильна організація праці; застосування безпечних способів праці; дотримання встановленого ходу технологічного процесу; справний стан засобів колективного та індивідуального захисту. Технологічними (інженерними) заходами і засобами охорони праці є: застосування технічно досконалого та справного обладнання, інструментів і пристроїв, транспортних засобів колективного захисту (огорож, запобіжних пристроїв, блокування сигналізації, системи дистанційного управління, спеціальних засобів).На яких роботах та кому видається безкоштовно спецодяг та інші засоби індивідуального захисту? | Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні заходи щодо охорони праці.

Розкажіть про технічні засоби безпеки щодо запобігання травматизму. | Який вплив на умови і безпеку праці має науково-технічний прогрес. | Охарактеризуйте засоби колективного захисту працюючих. | В чому полягає професійний добір працюючих? | Назвіть основні законодавчі акти з охорони праці. | Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві? | Як законодавство охороняє працю жінок і неповнолітніх? | Назвіть основні принципи держаної політики в галузі охорони праці. | Які види відповідальності існують за порушення законодавства про охорону праці? | Розкрийте зміст Закону України "Про охорону праці". |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати