На головну

Низький рівень реалізації

  1. Retern on Sales/ROS or MARGIN) Виручка від реалізації
  2. XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
  3. Аналіз реалізації продукції
  4. Базовий рівень
  5. Вибір способу реалізації проекту
  6. Вигоди та витрати від реалізації проекту
  7. Використання апаратних ресурсів контролерів для реалізації алгоритмів реального часу

За умови належної реалізації українська законодавча база у відповідній сфері могла б претендувати на її оцінку як такої, що забезпечує співставний рівень захисту відносно правової бази ЄС. Однак реалізація законодавства без сумніву є головною проблемою низького рівня захисту здоров'я працівників та їх безпеки і високого рівня захворюваності, пов'язаних з роботою нещасних випадків та професійних захворювань.

Всі зацікавлені сторони, опитані в процесі дослідження, підтвердили, що виконання правових вимог є дуже слабким в Україні і являє собою найважливішу проблему, коли справа доходить до забезпечення захисту працівників. Це можна пояснити частково низьким рівнем санкцій за порушення вимог щодо охорони праці. Так, передбачені законодавством штрафні санкції, як і раніше, обчислюються як кратне до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (стосовно фізичних осіб) або ж відсоток середнього фонду заробітної плати на підприємстві (для юридичних осіб), і стартують від двох євро, доходячи до менш як ста євро, що є низьким для комерційних організацій, навіть звиклих до стандартів проживання в Україні. Санкціями, які здаються більш ефективними, є призупинення або припинення діяльності підприємства, але вони є крайніми заходами, що не застосовуються в простих випадках (наприклад, для накладення санкцій за невиконання приписів контролюючих органів, пов'язаних з приведенням робочих місць у відповідність з вимогами законодавства).


Низький рівень реалізації законодавства з охорони праці в Україні також може бути пояснений відсутністю ефективних механізмів правозастосування. Зокрема, фрагментована структура системи інспекції праці в Україні, що поєднуєтьс з нестачею ресурсів у різних інспекцій праці означає, що лише дуже невелика частина підприємств підлягають регулярному контролю. І хоча майбутня реформа системи інспекції праці повинна інтегрувати різні існуючі служби та сформувати більш узгоджену основу, опитані зацікавлені сторони відзначили, що подібне реформування неодмінно супроводжуватиметься різким скороченням ресурсів (як фінансових, так і людських).

Ще однією причиною слабкої реалізації законодавства з охорони праці в Україні, що часто згадувалася зацікавленими сторонами, є наявність дуже застарілого обладнання на більшості підприємств, а також відсутність економічних стимулів з ​​боку держави на модернізацію обладнання в поєднанні з низьким рівнем санкцій за застосування застарілого устаткування. У відповідності з національними статистичними даними, лише 14,7% всіх нещасних випадків на виробництві викликані суто технічними причинами (в той час як 76,7% викликано причинами, пов'язаними з організацією робочого місця).[23]

Нарешті, останньою причиною, що може пояснити низький рівень виконання вимог законодавства у галузі охорони здоров'я та забезпечення безпеки працівників в Україні є те, що українське законодавство з охорони праці, і, зокрема, певні ГДК, можливо є занадто жорсткими, порівняно з технічними, технологічними, адміністративними та фінансовими можливостями більшості українських підприємств, тим більше, що деякі з українських правових норм є більш суворими, ніж стандарти ЄС. Менш суворі правила могли б більш успішно впроваджуватися українськими підприємствами і внаслідок цього де-факто привести до кращого захисту працівників, ніж це відбувається сьогодні в умовах більш жорсткого законодавства.

4.1.3. Конкретні питання

Одним з конкретних питань попередження професійних ризиків в Україні є відсутність систематичної і ефективної оцінки ризиків роботодавцями. Відсутністю засобів підтримки і керівних настанов щодо процедур оцінки ризиків можна пояснити низький рівень виконання цієї вимоги в Україні. Нові веб-інструменти покликані допомогти підприємствам, і зокрема малому та середньому бізнесу, ретельно, крок за кроком, здійснювати процес оцінки ризиків, що могло б призвести до більш систематизованого здійснення оцінки ризиків в Україні. Такий інструмент був зовсім недавно розроблений Європейським агентством з безпеки та гігієни праці (OSHA ЄС). OiRA є веб-інтерфейсом, безкоштовним інструментом, який покликаний допомогти МСП у виявленні та оцінці ризиків на робочих місцях, здійсненні профілактичних заходів та запровадженні стратегії постійного моніторингу та звітності
http://www.oiraproject.eu/.

Крім зміцнення політики запобігання ризиків за допомогою їх більш системної оцінки на робочому місці, краща політика охорони праці повинна бути націлена на реальне скорочення числа пов'язаних з роботою проблем із здоров'ям. У зв'язку з цим, розвиток профілактичної медицини праці має вирішальне значення, і його варто заохочувати як на національному рівні, так і на рівні конкретних компаній. Це включає в себе не тільки медичні тренінги в галузі медицини праці, спрямовані на профілактичну медицину, а й підвищення інформованості роботодавців та суспільства в цілому щодо принципів ергономіки і переваг для здоров'я та економічної ефективності поліпшення стану справ у запобіганні ризиків на робочому місці.

 Фрагментарність законодавства | Рекомендації органам влади та роботодавцям

I. Вступ | Правові рамки | Недавній розвиток політики і права щодо охорони праці | Iнституційні рамки | На рівні підприємств | Профспілки | II.3Санкції | II.4Професійні медичні огляди | Надійність інформації | III.1 Порівняльний аналіз: ключові результати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати