На головну

I. Вступ

  1. I. Вступительное слово учителя
  2. А) Вступительные замечания
  3. АХИЛЛ ВСТУПАЕТ В БИТВУ С ТРОЯНЦАМИ
  4. Б) вступает в стадию преобразования природы для собственных нужд
  5. БЕСЕДА ПЕРВАЯ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ
  6. В. Препятствия для вступления в брак с точки зрения Шариата

Екологічна та соціальна політика (ЕСП) Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) декларує, що клієнти Банку мають досягти «... відповідності вимогам Європейського Союзу (ЄС) щодо охорони здоров'я та забезпечення безпеки працівників...».

В Україні, де Банк регулярно інвестує в нові проекти або здійснює оцінку поточних проектів, правові вимоги щодо охорони здоров'я та забезпечення безпеки працівників розпорошені у великій кількості різних правових актів, як законодавчих, так і підзаконних, а також стандартів, що створює значні складності в частині співставлення з європейськими правовими вимогами того рівня охорони, який надається українським законодавством.

Метою даного проекту було визначено здійснення огляду правових вимог, що діють в Україні, в частині охорони здоров'я та забезпечення безпеки працівників, та їх порівняння з директивами ЄС, що сфокусовані на здоров'ї та безпеці працівників та охороні їх трудових прав. Відповідне порівняння мало на меті формування у персоналу Банку повної картини ступеня конвергенції, а також природи прогалин, що існують сьогодні в українському законодавстві порівняно з європейськими стандартами в галузі охорони праці та здоров'я працюючих. На додаток до такого огляду правових рамок, відповідний аналіз був зосереджений також на тому, як законодавство у розглядуваній сфері у країні реалізується на практиці і як воно застосовується в діяльності органів управління.

Вивчення, що тривало в період від вересня 2011 до березня 2012 р., було поділено на 3 етапи.

Метою першого етапу було визнано виявлення (ідентифікація) існуючих в Україні правових рамок, що відповідали б вимогам щодо охорони здоров'я та забезпечення безпеки працівників в ЄС, а також визначення прогалин цього законодавства. Такий огляд було здійснено через заповнення порівняльних таблиць, це було виконано нашим старшим національним експертом п. Наталією Малишевою, яка має великий досвід і знання в сфері відповідного законодавства України.

На другому етапі наш національний експерт п. Наталія Малишева разом із експертом основної команди, п. Аліс Белен, провели серію інтерв'ю з представниками різних органів та організацій, що відіграють найбільш значущу роль у сфері забезпечення здоров'я та безпеки праці в Україні: Державної інспекції праці, Державної санітарно-епідеміологіної служби, Інституту медицини праці, Федерації профспілок України, ЦК профспілки працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, ЦК профспілки вугледобувної промисловості, двох громадських організацій, що опікуються захистом трудових прав людей із обмеженими можливостями; організація охорони праці на рівні суб'єкта господарювання вивчалась на прикладі Київського картонно-паперового комбінату (м. Обухів, Київської області).

Третій етап дослідження полягав в узагальненні інформації, накопиченої в ході перших двох етапів і підготовці стислого практично-орієнтованого керівного документу, який би склав підґрунтя для співробітників ЄБРР в їх діяльності щодо оцінки відповідних проектів.

Таким чином, головним завданням проекту, який здійснювався не лише в Україні, а й у Турції, Росії та Казахстані, стало надання відповідної довідкової інформації співробітникам ЄБРР для того, щоб вони в ході оцінки проектів, які подаються, були в змозі допомагати компаніям зосереджувати свою діяльність на належних сферах. Крім того, проект мав на меті надання підтримки ЄБРР в їх консультативній діяльності по відношенню до осіб, які приймають в Україні політичні рішення в сфері охорони здоров'я та забезпечення безпеки працівників.


 Квітень 2012 | Правові рамки

Недавній розвиток політики і права щодо охорони праці | Iнституційні рамки | На рівні підприємств | Профспілки | II.3Санкції | II.4Професійні медичні огляди | Надійність інформації | III.1 Порівняльний аналіз: ключові результати | Фрагментарність законодавства | Низький рівень реалізації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати