На головну

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз руху трудових ресурсів.

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  D) персональні продажу - дуже дорогий засіб просування товару з точки зору витрат на один контакт
  5.  ETOM-аналіз
  6.  GAP-аналіз
  7.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ

Трудові ресурси підприємства- Це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і входять до його облікового складу.

Від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ступінь використання обладнання, машин, механізмів і як наслідок - обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

Основні завдання аналізу: Вивчення забезпеченості підприємства і його структурних підрозділів персоналом за кількісними та якісними параметрами; оцінка екстенсивності, інтенсивності та ефективності використання персоналу на підприємстві; виявлення резервів більш повного і ефективного використання персоналу підприємства.

Джерела інформації - План по праці, статистична звітність «Звіт з праці», дані табельного обліку і відділу кадрів.

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається шляхом порівняння фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з плановою потребою. Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості підприємства кадрами найбільш важливих професій.

Необхідно також аналізувати якісний склад персоналу за рівнем кваліфікації, тобто за розрядами, ставками і т.д.

Оскільки зміни якісного складу персоналу відбуваються в результаті його руху, то цього питання при аналізі приділяється велика увага

Для характеристики руху робочої сили розраховують і аналізують динаміку наступних показників:

коефіцієнт обороту по прийому персоналу (Кпр):

Кпр =

коефіцієнт обороту з вибуття (Кв):

кв =

коефіцієнт плинності кадрів (КТК):

КТК =

коефіцієнт сталості складу персоналу підприємства (Кпс):

Кпс =
 Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції |  Аналіз ефективності використання персоналу підприємства.

 Факторний аналіз. Типи факторного аналізу. |  Моделювання взаємозв'язків в факторному аналізі |  Спосіб порівняння в економічному аналізі |  Способи приведення показників у порівнянний вид |  Використання способу угруповання інформації в економічному аналізі підприємств. |  Графічні і табличні методи представлення аналітичних даних |  Спосіб абсолютних різниць |  Спосіб відносних різниць |  Аналіз використання фонду заробітної плати |  Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами виробництва. Оцінка наявності, складу і структури основних фондів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати