На головну

Технічна характеристика

  1. Amp;31. Виды режимов имущества супругов и их общая характеристика.
  2. ATP В XXI ВЕКЕ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКУРСА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНФЛИКТА
  3. I. Общая характеристика предприятия
  4. I. ХАРАКТЕРИСТИКА
  5. I. ХАРАКТЕРИСТИКА
  6. II. Общая характеристика учебного предмета
  7. II.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия

Гни ОУ -2 ................................................................. ручний вуглекислотний

Тип балона .................................................................... стальний хромований

Час безперервної дії до повної розрядки ................................................ 30 с

Ємність ..................................................................,....................................2,3 л

Радіус дії ....................................................................................................1,5 м

Маса заряду .............................................................................................1,8 кг.

електричним струмом при появі напруги на зазначених частинах електрообладнання. Захисне заземлення застосовують для трифазних трипровідних електромереж напругою до 1000 В.

В залежності від місця розташування заземлювача відносно заземлювального обладнання розрізняють виносне і контурне захисне заземлення.

Заземпювальний пристрій - сукупність конструктивно об'єднаних заземлювача і заземлювальних провідників.

Заземлювач - провідник (електрод) або сукупність з'єднаних провідників (електродів), що знаходяться у контакті із землею. Заземлювачі можуть бути природними або штучними.

Заземпювальний провідник - провідник, що з'єднує заземлювальне обладнання із заземлювачем.

Для штучних заземлювачів застосовують вертикальні та горизонтальні електроди. В якості вертикальних електродів використовують стальні труби діаметром 50...60 мм з товщиною стінок не менше 3,5 мм і кутову сталь з товщиною поличок не менше 4,0 мм розміром 40x40 та 60x60 мм відрізками довжиною 2,5...3,0 м. Можна також використовувати сталевий прут діаметром не менше 10,0 мм довжиною до 10 л/. Для сполучення вертикальних електродів та в якості самостійного горизонтального електрода використовують стрічкову сталь перерізом не менше 4x12 мм та сталь круглого перерізу діаметром не менше 6,0 мм.

Для розміщення вертикальних заземлювачів попередньо риють траншею глибиною 0,7...0,8 м, після чого труби чи кутники забивають механізмами -копрами, гідропресами та ін. Верхні кінці забитих в землю вертикальних електродів з'єднують стрічкою за допомогою зварювання, причому стрічку розташовують на ребро - так зручніше виконувати зварювання і надійніший контакт із землею. Траншеї засипають землею з наступним трамбуванням.

Розрахунок захисного заземлення передбачає визначення основних параметрів заземлення - число, розміри і порядок розташування одиничних

заземлювачів і заземлювальних пристроїв, опір заземлювальних провідників і загальний опір заземлювального пристрою. При цьому розрахунок виконується звичайно для випадків розташування заземлювачів в однорідному грунті

Порядок розрахунку: а) уточнюють вихідні відомості для розрахунку; б) визначають розрахунковий струм замикання на землю; в) розраховують необхідний опір заземлювального пристрою; г) розраховують необхідний опір розтікання струму одного штучного заземлювача; д) визначають кількість заземлювачів; є) розраховують довжину та опір з'єднувальної смуги; ж) вибирають тип заземлювача і складають попередню схему-проект заземлювального пристрою, де на плані установки розташовують прийняті для його спорудження електроди і заземлювальні провідники; з) порівнюють загальний опір розрахованого заземлення із допустимим опором згідно ПУЗ.

Якщо необхідно розрахувати струм замикання на землю для установок 6,0...0,4 кВ, то згідно вимогам ПУЗ найбільше допустиме значення Rly складає для установок до 1000 В при сумарній потужності генераторів або трансформаторів, що живлять відповідну мережу, не більше 100 кВА - 10 Ом, із останніх випадках - 4,0 Ом; для установок вище 1000 В з ізольованою централлю і при умові, що заземлювач використовується тільки для електроустановок напругою вище 1000 В - 250з < 10 Ом; або 125/Із < 10 Ом, якщо заземлювач використовується одночасно для установок із ізольованою нейтраллю напругою до 1000 В; де Із - розрахунковий струм замикання на землю. Цей струм наближено визначається за формулою:

(5.1)

де lкл, lвл - довжини електрично зв'язаних кабельних та повітряних ліній, a U - лінійна напруга електричної мережі.

Отже необхідний опір розтікання заземлювача буде визначатися:

Rз = 125/Із (5.2)

У випадку коли в якості природного заземлювача буде використовуватись

лужних металів, алюмінію, металоорганічних сполук, а також тоді, коли не можна гасити пожежу водою, піною або вуглекислим газом. При заряджені порошком П-1А може бути використаний для гасіння тліючого матеріалу. Температура навколишнього повітря для зберігання і використання вогнегасника від - 40°С до +50°С. Зазначений вогнегасник не використовується для гасіння обчислювальної техніки зокрема в комп'ютерних класах.

Вогнегасник складається із циліндричного пластмасового корпусу, всередині якого знаходиться порошок, балон зі стисненим повітрям і сифонна трубка, що з'єднана із насадкою викидача.

Для отримання якісного струменю порошку необхідно попередньо струсити вогнегасник. Потім висмикнути клин і через 8-10 с, тримаючи за ручку і натискуючи на запірний клапан, спрямувати насадок викидача вогнегасника на вогнище загорання.

Під дією тиску суміш порошку з повітрям після відкривання запірного клапана направляється в сифонну трубку і далі викидається через насадок.Список рекомендованих джерел | Технічна характеристика

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ | ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ | ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | Загальні відомості | Технічна характеристика | Технічна характеристика | Прилади та обладнання | Порядок виконання роботи | Порядок виконання роботи | Загальні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати