На головну

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

  1. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  2. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  3. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  4. II. Вимоги безпеки перед початком занять
  5. II. Вимоги безпеки перед початком плавання
  6. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
  7. II. Вимоги безпеки перед початком роботи

Допуск до роботи в лабораторії здійснюється у разі, якщо всі студенти пройшли навчання, первинний інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Всі студенти перед початком роботи знайомляться з обладнанням лабораторії, та його обслуговуванням, застосуванням інструментів, використанням та зберіганням матеріалів, сировини тощо; вивчають інструкцію з питань охорони праці, правила техніки безпеки при проведенні експерименту. Проведення інструктажу завершується перевіркою знань та навичок безпечних методів праці шляхом усного опитування. Запис про проведення інструктажу реєструється в журналі інструктажів з охорони праці з обов'язковими підписами як того, кого інструктували, так і того, хто проводив інструктаж.

Під час інструктажу слід звернути увагу на травмонебезпечні види робіт, застереїти студентів від можливих травмувань при виконанні окремих дослідів. З цією метою необхідно визначити можливі причини травматизму і вказати на необхідність дотримання певних вимог при роботі в лабораторії в цілому та на окремих робочих місцях зокрема.

Студент повинен:

· виконувати експериментальну частину роботи тільки після перевірки схеми установки викладачем та надання дозволу на початок роботи;

· дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з електрообладнанням та машинами і механізмами, що мають рухомі частини ;

· про помічені недоліки та небезпеку негайно повідомити викладача.

Забороняється:

· самостійно вмикати електричний щит та живлення на робочі місця;

· залишати робоче місце під час експерименту;

· самостійно проводити ремонт приладів та обладнання;

· проводити будь-які зміни у електричних схемах , розташування приладів та обладнання, перемикання окремих частин в процесі роботи установок.

При ураженні електричним струмом людину слід негайно звільнити від його дії, надати їй першу допомогу та викликати швидку медичну допомогу.ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ | Загальні відомості

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ | Список рекомендованих джерел | Технічна характеристика | Технічна характеристика | Технічна характеристика | Технічна характеристика | Прилади та обладнання | Порядок виконання роботи | Порядок виконання роботи | Загальні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати