На головну

Тести для перевірки знань і вмінь студентів з дисципліни

  1. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
  2. V. Узагальнення та систематизація знань
  3. VII. Стягнення за порушення трудової дисципліни
  4. А) Контроль знань на семінарських заняттях.
  5. Акт перевірки стану охорони праціна "__" _________ 20 __ року
  6. Б) контроль знань за результатами написання модульної контрольної роботи після вивчення змістового модуля.
  7. Б). Критерії оцінювання рівня знань студентів за результатами написання модульної контрольної роботи (МКР).

1. Робітниця з категорією праці ІІ-а вимагає від адміністрації оплати курсу лікувально-профілактичних процедур.

Визначте, наскільки правомірні її вимоги:

а) правомірні;

б) неправомірні.

2. Робітник заключив контракт 5 вересня, а до роботи мав приступити 8 вересня. Але 6 вересня, прийшовши на підприємство з додатковими документами, одержав електротравму внаслідок пробою ізоляції в конторі. Визначте: чи повинен власник оплачувати лікарняний лист?

а) так;

б) ні.

3. Тимчасовий робітник в фермерському господарстві підчас роботи одержав травму. Власник відмовився оплатити лікарняного листа, мотивуючи свої дії тим, що його підприємство приватне, трудового.

Надайте оцінку вірності дій власника. Обґрунтуйте відповідь, посилюючись на чинне законодавство.

а) власник правий;

б) власник неправий.

4. Якщо потерпілий помер під час виконання своїх робітничих обов'язків, внаслідок порушень ТБ зі свого боку:

а) Фонд страхування має право взагалі не відшкодовувати одноразову допомогу;

б) Фонд страхування, може відшкодувати 30% одноразової допомоги;

в) Фонд страхування, може відшкодувати 50% одноразової допомоги;

г) Фонд страхування, може відшкодувати 70% одноразової допомоги.

5. Якщо потерпілий від нещасного випадку на виробництві став інвалідом і ВТЕК визнала втрату професійної працездатності в розмірі 40% , потерпілий має право:

а) одержати компенсацію 40% заробітної платні кожній місяць;

б) на оплачувану відпустку тривалістю 40 тижнів;

в) одержати компенсацію 40 середньомісячних заробітних плат.

6. Якщо працівник ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду власник має право:

а) притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності;

б) відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати;

в) відсторонити його від роботи із збереженням заробітної плати.

7. Для робіт І категорії характерними вимогами мікроклімату є:

а) найвища температура;

б) найнижча температура;

в) найвища вологість;

г) найнижча вологість.

8. Суми страхових внесків для бюджетних установ обчислюються:

а) у відсотках до річного фонду заробітної плати;

б) у відсотках до фактичних витрат на оплату праці за рік;

в) фіксована сума на одного працівника в залежності від галузі.

9. Шкідливі фактори можуть бути спричинити: а) алергічні хвороби;

б)гострі отруєння;

в) хімічні опіки;

г) термічні опіки.

10. Картографічний метод аналізу травматизму - це різновид:

а) статистичного;

б) монографічного;

в) ергономічного.

 Предмет, завдання, мета дисципліни. Охорона праці як суспільний чинник і галузь науки. | Основна література

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми | Ситуаційні завдання | Практичне заняття №1 | Методичні рекомендації до практичного заняття | ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ | Завдання 8 | Завдання 12 | Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати