Головна

ЗАДАЧА 1

  1. Amp; Задача 7.1
  2. Amp; Задача 9.2 Визначення категорії приміщення цехуфарбування
  3. D. К задачам социальной коммуникации не относится
  4. II. Наша ближайшая задача - сделать всех колхозников зажиточными
  5. Uml;Задача об экстрасенсе.
  6. Адаптация как основная задача и метатехнология социальной работы.
  7. Вторая задача динамики. Методы и подходы к ее решению.

Умова задачі: На робочому місці на робітника впливають такі елементи умов праці, як: промисловий пил, шум, температура, вібрація, шкідливі хімічні речовини, навантаження. Характеристика вказаних вище факторів умов праці наведена у табл.1.

Таблиця 1 - Вихідні дані

  Елементи умов праці   Варіант
   
Шкідливі хімічні речовини, мг/м3: 1 клас небезпеки норма фактична величина 2 клас небезпеки норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин.                                                            
Промисловий пил, мг/м3 : норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин                                                                        
  Вібрація, дБ: норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин.                                                                                
Температура повітря, °С: норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин                                                                                                        
 
Динамічне навантаження Маса піднімання вантажу, кг   фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин.       чол       жін.         жін.       чол.           чол.       жін.       чол.         жін.    
Робоча поза: (у нахиленому стані) термін дії протягом зміни, хвилин.                          
                                             

 

До змісту

Продовження таблиці 1 - Вихідні дані

  Елементи умов праці   Варіант
 
Шкідливі хімічні речовини, мг/м3: 1 клас небезпеки норма фактична величина 2 клас небезпеки норма фактична величина термін дії протягом зміни, (хв.)                                                            
Промисловий пил, мг/м3 : норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин                                                                 1,5    
Вібрація, дБ: норма фактична величина термін дії протягом зміни, (хв.)                                                                          
 
Шум, дБ: норма фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин                                                                                                          
Температура повітря, °С: норма фактична величина термін дії протягом зміни, (хв.)                                                                                                          
Динамічне навантаження Маса піднімання вантажу, кг   фактична величина термін дії протягом зміни, хвилин.   чол         чол         жін.           жін.         чол.           чол         чол.         жін.         чол.         чол         жін.      
  Робоча поза: (у нахиленому стані) термін дії протягом зміни, хвилин.                                                    
                                                   

 

Визначте категорію важкості і розмір доплат за несприятливі умови.

До змісту

Методичні вказівки до виконання задачі 1

1. Визначте ступінь шкідливості факторів виробничого середовища та важкості праці в балах (від 1 до 3) за гігієнічною класифікацією праці (Додаток 1).

2. Визначте кількість балів по кожному фактору умов праці за формулою

Хфак =Хст х Т

де Хст - ступінь шкідливості фактора, або важкості

Т - відношення часу дії даного фактора до тривалості зміни.

При цьому для оцінки впливу даного фактора на умови враховується час його дії протягом зміни.

3. Визначте фактичний стан умов праці на робочому місці з обліком всіх елементів умов праці за формулою ∑Хфак =Х1 + Х2 +...+ Хn

4. Визначте категорію важкості і розмір доплат за несприятливі умови на робочому місці за табл.2

До змісту

Таблиця 2

  Категорія важкості праці Х фак, бал. Розмір доплати до тарифної ставки
Шкідливі і важкі умови І III До2х 2.1-4.0 4.1-6.0
Особливо шкідливі та особливо важкі умови IV V VI 6.1-8.0 8.1-10.0 понад 10

Приклад розрахунку

( варіант 26 )

На робочому місці на робітника впливають такі елементи умов праці:

Елементи умов праці Норма Фактична величина Термін дії протя - гом зміни,. хвилин
Шкідливі хімічні речовини 2 клас небезпеки, мг/м3      
Шум, дБ
Вібрація
Температура, °С
Важкість праці Динамічна робота: Маса піднімання вантажу, кг (жіноча праця)              
Робоча поза в нахиленому стані, хвилин      

До змісту

1 Визначаємо ступінь шкідливості факторів виробничого середовища та

важкості праці в балах (від 1 до 3) за гігієнічною класифікацією праці (Додаток 1)

2 Визначаємо фактичний стан умов праці на робочому місці з обліком гігієнічної класифікації праці та часу праці у вказаних вище умов праці

протягом робочої зміни (480 хвилин) за факторам виробничого середовища.

Шкідливі хімічні речовини:

Х1фак = 2 бали х 480= 2 бали

Шум:

Х2фак = 2 бали х 360= 1,5 бали

Вібрація

Х3фак = 2 бали х 480= 2 бали

Температура

Х4фак = 1 бал х 450= 1 бал

Важкість праці

Х5фак = 1 бал х 240= 0,5 бали

Робоча поза Х6фак = 1 бал

3 Визначаємо фактичний стан умов праці на робочому місці з обліком усіх елементів умов праці

∑Хфак = 2+1,5+2+1+0,5+1=8 балів

4 Визначаємо категорію важкості і розмір доплат за несприятливі умови на робочому місці по табл.2. У даному випадку категорія важкості праці -

IV - особливо шкідливі та особливо важкі умови праці, розмір доплати становить - 16% тарифної ставки.

До змісту

Виконуйте задачу 2 після вивчення тем розділу 2 «Охорона праці в галузі професійної діяльності». Вихідні дані у таблиці 3.

 Використання | ЗАДАЧА 2
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати