На головну

Організація робіт відряджених працівників.

  1.  A) працює з усіма перерахованими форматами даних
  2.  AlarmWorX64 Viewer - Приступаючи до роботи
  3.  Знову за роботу
  4.  Схема роботи механізму реплікації ДНК
  5.  D.3. Розробники 1 сторінка
  6.  D.3. Розробники 2 сторінка
  7.  D.3. Розробники 3 сторінка

До відрядженому персоналу відносяться працівники організацій, що направляються для виконання робіт в діючих, споруджуваних, технічного переозброення, реконструюються,, які не перебувають у штаті організацій - власників електроустановки.

Отримання дозволу на роботи, що виконуються відрядженим персоналом, здійснюється відповідно до цих Правил.

Відряджаються працівники повинні мати посвідчення встановленої форми про перевірку знань норм і правил роботи в електроустановках з відміткою про групу, присвоєної комісією відряджає.

Відряджає в супровідному листі повинна вказати мету відрядження, а також працівників, яким може бути надано право видачі наряду, які можуть бути призначені відповідальними керівниками, виконавцями робіт, членами бригади, і підтвердити групи цих працівників.

Відряджені працівники після прибуття на місце відрядження повинні пройти вступний та первинний інструктажі з електробезпеки, ознайомлені з електричною схемою та особливостями електроустановки, в якій їм належить працювати, а працівники, яким надається право видачі наряду, виконувати обов'язки відповідального керівника і виконавця робіт, повинні пройти інструктаж і по схемі електропостачання електроустановки.

Інструктажі повинні бути оформлені записами в журналах інструктажу з підписами відряджених працівників і працівників, які проводили інструктажі.

Надання відрядженим працівникам права роботи в діючих електроустановках в якості видають наряд, відповідальних керівників і виконавців робіт, членів бригади може бути оформлене керівником організації - власника електроустановки резолюцією на листі організації, яка відряджає або письмовою вказівкою.

Первинний інструктаж відряджених працівників повинен проводити працівник організації - власника електроустановок з числа адміністративно-технічного персоналу, що має групу V при проведенні робіт в електроустановках напругою вище 1000В або має групу IV при проведенні робіт в електроустановках напругою до 1000В.

Зміст інструктажу повинно визначатися інструктує працівником в залежності від характеру і складності роботи, схеми і особливостей електроустановки і фіксуватися в журналі інструктажів.

Відряджає несе відповідальність за відповідність присвоєних відрядженим працівникам груп і прав.

Організація, в електроустановках якої проводяться роботи відрядженим персоналом, несе відповідальність за виконання передбачених заходів безпеки, що забезпечують захист працівників від ураження електричним струмом робочої і наведеної напруги електроустановки, і допуск до робіт.

Підготовка робочого місця і допуск відрядженого персоналу до робіт в електроустановках проводяться відповідно до цих Правил і здійснюється у всіх випадках працівниками організації, в електроустановках якої проводяться роботи.

Організаціям, електроустановки яких постійно обслуговуються спеціалізованими організаціями, допускається надавати їх працівникам права оперативно-ремонтного персоналу після відповідної підготовки і перевірки знань в комісії за місцем постійної роботи. Вимоги при роботі на генераторі. |  Електрозварювальні роботи.

 Роботи в зоні впливу електричного і магнітного полів |  Переносні електроінструменти і світильники, ручні електричні машини. |  Порядок зберігання ЗІЗ і догляду за ними. Контроль за станом засобів захисту. |  Обов'язки працівника при виникненні пожежі в електроустановці. |  Організація робіт в електроустановках, які виконуються за переліком робіт в порядку поточної експлуатації. |  Вимоги при роботі на генераторі |  Штанги, кліщі ізолюючі. Покажчики, сигналізатори напруги. Принцип дії. Правила використання. |  Порядок огляду потерпілого. |  Обов'язки працівника при виникненні пожежі в електроустановці. |  Діелектричні рукавички, діелектричне взуття. Діелектричні килимки. Призначення, вимоги до них, правила користування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати