На головну

ББК У 052. 9 (2). 2

ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

РАХУНКИ І ПОДВІЙНА ЗАПИС ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ

ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Навчальний посібник

Хабаровськ 2010

ББК У 052. 9 (2). 2

Л 29

Лахіна Л. А. Теорія бухгалтерського обліку. Рахунки і подвійний запис як найважливіший елемент методу бухгалтерського обліку: навч. посібник / Л. А. Лахіна, Ю. А. Котлова. - Хабаровськ: РІЦ ХГАЕП 2010.

рецензенти:

 Л. С. Соловйова - головний бухгалтер Далекосхідного інституту професійних бухгалтерів В. І. Приходько - головний бухгалтер Далекосхідної регіональної палати аудиторів

Затверджено видавничо-бібліотечним радою академії як навчальний посібник для студентів

 aХабаровская державна академія економіки і права 2010

зміст

 Вступ
 Бухгалтерські рахунки, їх будова і класифікація
 1.1  Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. Історична довідка
 1.2  Поняття, будова та класифікація рахунків бухгалтерського обліку
 Подвійна запис господарських операцій за рахунками
 Рахунки аналітичного і синтетичного обліку
 Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку
 4.1  Оборотні відомості за синтетичними рахунками
 4.2  Оборотні відомості за аналітичними рахунками
 4.3  сальдові відомості
 4.4  шахові відомості
 4.5  Головна книга
 4.6  Виправлення помилкових записів в документах і облікових регістрах
 План рахунків бухгалтерського обліку
 Практичне завдання з теорії бухгалтерського обліку з рішенням
 Контрольні питання і завдання
 7.1  Контрольні питання
 7.2  Практичні завдання для самостійної роботи студентів
 7.3  Завдання для тестового контролю
 бібліографічний список


 ОБОВ'ЯЗКИ ТА Дії ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ пожежі |  Вступ

 Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. Історична довідка |  Поняття, будова та класифікація рахунків бухгалтерського обліку |  Подвійна запис господарських операцій за рахунками |  Правило складання бухгалтерської проводки |  Рахунки аналітичного і синтетичного обліку |  Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку |  Оборотні відомості за синтетичними рахунками |  Оборотні відомості за аналітичними рахунками |  сальдові відомості |  шахові відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати