Головна

II. Пожежна безпека.

  1. I. Електробезпека.
  2. ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА.
  3. Електронебезпека. Напруга дотику, напруга кроку
  4. Лазерна безпека.
  5. Лекція 7. Тема 2.9 - Пожежна безпека. Специфіка питань пожежної безпеки відповідно до галузі
  6. Організація пожежної охорони на виробництві. Функції Держпожежнагляду.

1) Визначити категорiю робочого приміщення з урахуванням особливостей технологiчних процесів, в яких бере участь або із застосуванням яких виготовляється спроектований прилад, стенд, обладнання i т. iн.

2) Визначити клас пожежо - i вибухонебезпеки робочої зони примiщення, в якому буде експлуатуватися спроектований прилад, стенд, обладнання i т.iн.

3) Перерахувати горючi, важкогорючi i негорючi матерiали i радiоелементи, що застосовуються в спроектованому виробi, i вказати їхню температуру загоряння.

4) Вказати можливi причини, що можуть призвести до загоряння чи вибуху матерiалiв i радiоелементiв в спроектованому пристрої.

5) Розробити необхідні заходи по пожежнiй безпецi. Вказати теплостiйкiсть матерiалiв, що використовуються, а також гранично-допустиму температуру спроектованого виробу. Зробити розрахунки по визначенню перетину монтажних проводiв на допустиму питому щiльність струму, вказати робочу i пробивну напругу iзоляцiї, визначити вiдстань мiж струмоведучими частинами з метою виключення електричного пробою, вказати спосiб виконання монтажу електричних схем та технологію виготовлення спроектованої ЕА.

Розробити електричний захист /перевищення допустимих рівнів потужності, струму тощо/ окремих блоків i ЕА в цiлому /реле, автомати, швидкодiючi безконтактнi електроннi схеми, плавкi запобiгачi i т. iн./, пiдтвердивши це розрахунками /розрахунок запобіжників вести по амперсекундним характеристикам/.

Блоки з напругою понад 1кВ, в тому числi високовольтнi помножувачi, повиннi бути сконструйованi так, щоб не виникла небезпека загоряння апаратури.

Частини /деталi/ апаратури не повиннi нагрiватися вище гранично допустимих температур:

- металевий корпус, задня стiнка бiльш 700С при справнiй апаратурi i бiльш 950С за наявнiстю пошкодженнь в апаратурi; металевi клавiшi, кнопки, ручки бiльш 600С при справнiй апаратурi i бiльш 950С за наявнiстю пошкоджень в апаратурi;

- неметалевий корпус, задня стiнка бiльш 900С при справнiй апаратурi i бiльш 950С за наявностю пошкоджень в апаратурi; неметалевi клавiшi, кнопки, ручки бiльш 650С при справнiй апаратурi i бiльш 950С за наявнiстю пошкоджень в апаратурi;

- внутрiшня сторона корпуса, яка виготовлена з неметалевого матерiалу, бiльш 900С при справнiй апаратурi i бiльш 1200С за наявнiстю пошкоджень в апаратурi;

- шнури живлення i провода з iзоляцiєю з полiхлорвiнiла бiльш 650С при справнiй апаратурi i бiльш 950С за наявнiстю пошкоджень в апаратурi.

6) Визначити ступінь пожежо- та вибухозахищенності оболонки проектуємого приладу, стенду, обладнання і т.ін. /IP-класифікація, ГОСТ12.1.010-76, ГОСТ 12.1.011-78 тощо/.

 I. Електробезпека. | ЗАВДАННЯ

ЗАДАЧI СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА | ТЕМИ ЗАВДАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦI | ЗАВДАННЯ | Середовища при монтажi друкованих плат ЕА | На розробку заходiв з охорони працi при проведеннi | Додаток 6. | Додаток 10. | Додаток 13. | Та пожежною небезпекою | Додаток 15. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати