На головну

Порядок складання бухгалтерських проводок

  1.  Amp; 49. Позбавлення батьківських прав: підстави, порядок, правові наслідки.
  2.  II. ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ
  3.  II. Порядок висунення і розгляду кандидатур на здобуття Премії
  4.  II. Порядок дня. Звіт ЦК. Звіт Думській фракції
  5.  II. Порядок Прийняття и звільнення ПРАЦІВНИКІВ
  6.  III. Порядок формування даних Звіту
  7.  IV. МЕТОДИ СКЛАДАННЯ

При обліку господарських операцій можуть виконуватися відповідні розрахунки: розрахунок податків, розрахунки з оплати праці, нарахування амортизації. Всі розрахунки повинні оформлятися бухгалтерськими довідками-розрахунками. У бухгалтерських довідках-розрахунках обов'язково ставляться порядкові номери і дати їх складання. Приклади заповнення бухгалтерської довідки-розрахунку наведені в Додатку 1.

При складанні бухгалтерських проводок використовується основний принцип бухгалтерського обліку - принцип подвійного запису. Господарська операція записується двічі: один раз - за дебетом одного рахунку, інший раз - по кредиту іншого кореспондуючого рахунку.

Складання бухгалтерської проводки здійснюють в такій послідовності:

- Виходячи зі змісту господарської операції, визначають, які два рахунки кореспондують;

- Встановлюють відношення кореспондуючих рахунків до балансу, тобто визначають: які рахунки є активними, а які - пасивними.

- Складають бухгалтерську проводку: записують суму господарської операції по дебету і кредиту кореспондуючих рахунку.

на активних рахунках враховується майно, кошти організації і дебіторська заборгованість.

Розрахунок залишку на кінець звітного періоду для активного рахунку:

Залишок на кінець звітного періоду = Залишок на початок звітного періоду + Сума оборотів за дебетом - Сума оборотів по кредиту.

Залишок активного рахунку на кінець звітного періоду не може приймати від'ємне значення.

Порядок обліку господарських операцій і розрахунку показників на активних рахунках наведено в таблиці: Організаційно-правова форма і види діяльності будівельної організації |  Рахунок № ______

 рецензент |  Склад курсової роботи |  Рахунок № __________ |  Облік основних засобів |  Облік матеріально-виробничих запасів |  Облік розрахунків по оплаті праці; |  Розрахунок і бухгалтерський облік внесків по соціальному страхуванню і забезпеченню |  Розрахунок і бухгалтерський облік внесків на страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань |  Розрахунок і бухгалтерський облік податку на додану вартість (ПДВ) |  Розрахунок і бухгалтерський облік податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати