Головна

Види випромінювання та їх джерела

  1. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною.
  2. Види іонізуючого випромінювання та їх характеристика. Рентгенівське випромінювання, нейтронне випромінювання.
  3. Визначення понять "іонізуюче випромінювання" та "радіаційна безпека". Взаємодія випромінювання з середовищем.
  4. Визначення понять "робоча зона" та "повітря робочої зони". Склад повітря робочої зони, джерела забруднення.
  5. Визначення та основні характеристики радіоактивного випромінювання
  6. Визначення та природа іонізуючого випромінювання

Випромінювання, яке здатне при взаємодії з речовиною прямо чи посередньо створювати в ній атоми і молекули-іони, називається іонізуючим.

Іонізуючі випромінювання являють собою α -, β - і γ - випромінювання, випущені радіоактивними ізотопами при їх самодовільному (спонтанному) розпаду; потоки заряджених частинок (електронів, протонів, дейтронів та ін.), прискорених до великих енергій у спеціальних прискорювачах; потоки вторинних випромінювань (рентгенівських і у-променів, протонів, нейтронів, дейтронів, а-частинок та ін), виникаючих при взаємодії радіоактивних випромінювань і штучно прискорених заряджених частинок із речовиною.

Найбільш небезпечним є нейтронне випромінювання, яке широко застосовується в науці і техніці. Нейтрони використовують для проведення ряду важливих ядерних реакцій, зокрема для одержання промислової кількості більшості радіоактивних ізотопів.

В промисловості радіоактивні ізотопи застосовують як джерела випромінювання α -, β - і γ -променів.

Альфа-промені являють собою потік α-частинок, які є ядрами атому гелію і мають позитивний заряд. Вони мають малу проникну здатність, тому що втрачають велику кількість енергії при зіткненні із атомами.

Бета-промені - потік β-частинок - електронів (негативний заряд) і позитронів (позитивний заряд), що мають однакову масу. Характеризуються меншою іонізуючою і більшою проникною здатністю, ніж α-промені.

Гамма-промені - це потік γ-квантів, які являють собою електромагнітні випромінювання з дуже короткою довжиною хвилі. Вони мають велику проникну здатність і малу іонізуючу дію.

Більшість радіоактивних ізотопів випромінюють практично одночасно α-, β-частинки і γ-кванти.

Об'єкт із вмістом радіоактивного матеріалу чи технічний пристрій, випромінюючий або здатний в певних умовах випускати іонізуюче випромінювання, називають джерелом іонізуючого випромінювання. Під радіоактивністю ми розуміємо самочинне (спонтанне) перетворення нестійкого нукліду в інший нуклід, яке супроводжується іонізуючим випромінюванням. Нагадуємо, що нуклід - це вид атомів одного елемента з даним числом протонів і нейтронів у ядрі. Нуклід, що має радіоактивність, називається радіонуклідом.Значення емпіричних коефіцієнтів с, п | Основні поняття, визначення та терміни

Допустимі рівні шуму | У виробничих приміщеннях | Промисловості | Випромінювання | Нормування теплового випромінювання | Вимоги до влаштування приміщень | Розрахунок товщини теплоізоляції | При тиску 735 мм рт. ст. | Біологічна дія іонізуючих випромінювань | Та інших біологічних об'єктів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати