Головна

Та переробної промисловості

  1. На підприємствах харчової промисловості
  2. Нормативно-правові акти з охорони праці для вугільної промисловості
  3. Нормативно-правові акти з охорони праці для гірничодобувної промисловості
  4. Нормативно-правові акти з охорони праці для металургійної промисловості
  5. Нормативно-правові акти з охорони праці для працівників легкої промисловості
  6. Нормативно-правові акти з охорони праці для хімічної промисловості
  7. Правила пожежної безпеки для підприємств машинобудівної промисловості

У сучасній техніці застосовується безліч речовин, які можуть надходити в повітря, де знаходяться люди, і становити небезпеку їх здоров'ю. Для визначення небезпечності медики досліджують вплив цих речовин на організм людини і встановлюють безпечні для людини концентрації та дози, які можуть потрапити різними шляхами в організм людини.

На харчових та переробних підприємствах повітря робочої зони може забруднюватися шкідливими речовинами, які утворюються в результаті технологічного процесу або містяться в сировині, продуктах та напівпродуктах і відходах виробництва. Ці речовини потрапляють у повітря у вигляді пилу, газів або пари і діють негативно на організм людини. В залежності від їх токсичності та концентрації в повітрі вони можуть бути причиною хронічних отруєнь або професійних захворювань.

За токсичною дією шкідливі речовини поділяють на кров'яні отрути,які взаємодіють з гемоглобіном крові і гальмують його здатність до приєднання кисню (оксид вуглецю, бензол, сполуки ароматичного ряду та ін.); нервові отрути,які викликають збудженість нервової системи, її виснаження, руйнування нервових тканин (наркотики, спирти, сірчаний водень, кофеїн та ін.); подразнюючі отрути- уражають верхні дихальні шляхи і легені (аміак, сірчаний газ, пара кислот, окисли азоту, ароматичні вуглецеві водні та ін.); пропалюючі та подразнюючі шкіру і слизові оболонки(сірчана та соляна кислоти, луги); печінкові отрути,дія яких супроводжується зміною та запаленням тканин печінки (спирти, дихлоретан, чотирихлористий вуглець); алергени,що змінюють реактивну спроможність організму (алкалоїди та інші речовини); канцерогени,що спричиняють утворення злоякісних пухлин (3,4-бензопірен, кам'яновугільна смола); мутагени,що впливають на генетичний апарат клітини (окис етилену, сполуки ртуті та ін.).Виробничих приміщень | Класи небезпеки шкідливих речовин

Медико - санітарне обслуговування працівників | Шкідливі та небезпечні фактори на підприємствах | Професійні захворювання та запобігання їх виникненню | Вимоги до території підприємства | Санітарні вимоги до допоміжних приміщень | Загальні положення | Класифікація робіт за важкістю та енерговитратами | Та прилади для їх вимірювання | Що потрапляють в повітря робочої зони | Види та призначення вентиляційних систем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати