Головна

Теми контрольних робіт

  1. I середньої заробітної плати
  2. Аналіз податків (зборів, відрахувань) на заробітну плату і з заробітної плати працівників
  3. Аналіз фонду заробітної плати та середньої заробітної плати працівників
  4. Будівельних робіт
  5. Варіанти контрольних робіт
  6. ВДТ залежно від категорії та групи робіт
  7. Ведення промислово-геофізичних робіт

Визначення розмірів небезпечної зони біля крана з урахуванням можливого відльоту конструкції при її обриві.

Визначення максимального наближення крана до відкосу котловану.

Визначення крутизни відкосу котловану або траншеї.

Розрахунок елементів кріплень вертикальних стінок траншей.

Вибір стального каната для розчалки тимчасового кріплення технологічної конструкції.

ПИТАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Система управління охороною праці (СУОП) в державі, в галузі (будівництві), на підприємстві. Суть поняття, мета, задачі. Структурна схема побудови системи управління охороною праці.

Система управління охороною праці на підприємстві будівельного профілю (СУОПП) як підсистема СУОПБ. Її складові, функціонування, роль, функціональні обов¢язки керівництва, інженерно-технічних працівників, служб, кожного працівника в СУОПП.

Структурна схема побудови СУОПБ, функції складових, прямі і зворотні зв¢язки, опрацювання інформації, вироблення рішень. Оцінка ефективності функціонування СУОПП, шляхи поліпшення функціонування СУОПП.

Трудовий колектив, його уповноважені, комісія з охорони праці підприємства - їх місце та участь в СУОПП будівельного спрямування.

Основні виробничі процеси санітарно-технічних робіт. Аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Професійні захворювання, спричинені виробничими факторами будівельного виробництва, соціально-економічні наслідки професійної захворюваності в будівельній галузі. Обгрунтування першочергових напрямків щодо поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу в умовах санітарно-технічних робіт.

Сучасні заходи та засоби щодо колективного та індивідуального захисту працюючих сантехніків від дій характерних для виробництва, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища. Обгрунтування раціональних заходів і засобів поліпшення стану виробничого середовища.

Основні технологічні процеси санітарно-технічних робіт. Аналіз умов праці в будівництві за травмонебезпечними факторами щодо характерних технологічних процесів будівництва, машин, устаткування тощо. Характерні обставини виробничих травм у будівництві за окремими причинами та травмуючими факторами, приклади. Соціально-економічні наслідки виробничого травматизму в будівництві, зокрема при виконанні санітарно-технічних робіт.

Роль якісного навчання працюючих у попередженні виробничого травматизму. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Роль вступного інструктажу в попередженні травматизму, орієнтовний перелік питань вступного інструктажу, порядок проведення реєстрації.

Роль інструктажу на робочому місці в попередженні виробничого травматизму. Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці, взяти за приклад ручні земляні роботи. Порядок проведення та реєстрації інструктажу на робочому місці.

Організація безпечного монтажу трубопроводів.

Вибір манометрів залежно від робочого тиску в системі (трубопроводі).

Особливості виконання санітарно-технічних робіт у зимовий період з точки зору охорони праці.

Монтаж контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики. безпека робіт.

Випробування санітарно-технічних систем і обладнання та заходи і засоби безпеки праці.

Заходи безпеки при роботі на верстатах, з механізмами і пристосуванням в заготівельних майстернях.

Безпека такелажних робіт, пов¢язаних з виконанням санітарно-технічних робіт.

Заходи безпеки при газовому зварюванні та різці металів.

Газонебезпечні та зварювальні роботи з підвищеною пожежною небезпекою. Роль навчання, перевірки знань, інструктажу з питань пожежної безпеки в попередженні пожеж на будівельних майданчиках. Навести план інструктажу робочих з питань пожежної безпеки. Реєстрація інструктажу.

Роль якісного розслідування нещасних випадків на виробництві в попередженні виробничого травматизму. Навести послідовність розслідування нещасного випадку на виробництві (огляд місця, фото, ескізи, опитування свідків і т.ін.). Подати також загальні вимоги до заповнення акта за формою Н-5 та Н-1.

Хронічні професійні захворювання і отруєння, аварії в будівельному виробництві. Особливості їх розслідування. Спеціальне розслідування нещасних випадків, його особливості.

Акт за формою Н-1 про нещасний випадок: текстова та кодова частини. Особливості заповнення кодової частини щодо міжгалузевих, галузевих і спеціально розроблених класифікаторів. Навести приклад виду події, причини нещасного випадку, устаткування, машини згідно з класифікаторами.

Заходи безпеки при складанні матеріалів, заготовок, обладнання санітарно-технічних систем.

Заходи безпеки при пофарбуванні та ізоляції трубопроводів.

Заходи безпеки при електродуговому зварюванні.

Характерні аварії та нещасні випадки при вантажно-розвантажувальних роботах та роботах, пов¢язаних зі складанням та зберіганням матеріалів та конструкцій. Основні вимоги техніки безпеки при цих роботах згідно зі СНиП ІІІ-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

Безпека виконання робіт в колодязях і камерах.

Безпека виконання монтажу внутрішніх систем водопостачання і каналізації.

Безпека робіт з монтажу хлораторних установок.

Заходи безпеки при хлоруванні і промиванні водопровідних мереж.

Монтаж систем опалення з урахуванням вимог безпеки праці.

Безпека праці при монтажі систем газопостачання.

Безпека праці при виконанні систем вентиляції.

Безпека праці при монтажі котельних установок.

Монтаж холодильного обладнання.

Основні причини виникнення електротравм на будівельному майданчику. Основні заходи щодо уникнення виробничого електротравматизму. Роль захисного заземлення в мережах з ізольованою нейтраллю, занулення в мережах з глухозаземленою нейтраллю.

Основні причини аварій та нещасних випадків при експлуатації вантажопідйомних кранів, тари, стропів тощо. Основні напрямки профілактики та уникнення травматизму при використанні вантажопідіймальних кранів.

Вихідні дані для вибору стропів для монтажу будівельної конструкції. Вибір стального канату (типу, діаметру тощо) для стропувального пристосування (вихідні дані, послідовність, результат).

Основні причини травматизму при установці, експлуатації, демонтажі засобів підмощування (риштовань, помостів тощо), напрямки профілактики та попередження травматизму.

Будівельні машини та механізми, засоби "малої механізації". Причини аварій та нещасних випадків при їх експлуатації. Основні заходи та засоби попередження виробничого травматизму.

Основні пристрої безпеки, що встановлюються на вантажопідйомних кранах, призначення, принципи роботи.

Основні положення Закону України "Про пожежну безпеку".

Основні фактори пожежної небезпеки на будівельному майданчику, причини пожеж у будівельному виробництві, основні напрямки профілактики пожеж на будівельному майданчику.

Особливості та властивості будівельних матеріалів та конструкцій щодо пожежної небезпеки. Горючість матеріалів.

Категорія виробництва згідно з ОНТП 24-86, як ступінь вибухопожежонебезпеки даного виробництва. Параметри технологічного процесу, які слід враховувати при визначенні категорії виробництва щодо вибухопожежонебезпеки.

Вибухопожежонебезпека та класи зон згідно з ПУЕ (правилами улаштування електроустановок).

Заходи та засоби профілактики та попередження пожеж на будівельному майданчику.

Основні вимоги щодо протипожежного стану будівельного майданчика.

Профілактичні заходи та засоби щодо попередження пожеж на будівельному майданчику при виконанні основних видів будівельно-монтажних і санітарно-технічних робіт.

Випробування внутрішніх систем центрального опалення, теплопостачання з урахуванням вимог безпеки.

Протипожежне водопостачання на будівельному майданчику (постійний та тимчасовий водопроводи, пожежні гідранти та пожежні крани), безводопровідне протипожежне водопостачання.

Способи та засоби пожежогасіння, їх властивості, призначення в умовах будівельного виробництва і виконання санітарно-технічних робіт

Навчання працюючих щодо питань профілактики та гасіння пожеж, пожежно-технічні комісії, добровільні пожежні дружини в будівельних організаціях.

Державний та відомчий контроль пожежної безпеки в будівельному виробництві.

Первинні засоби пожежогасіння на будівельному майданчику. Визначення їх необхідної кількості. Розміщення на території.

Безпека робіт при розробці траншей і улаштуванні каналів.

Безпека праці при монтажі зовнішніх трубопроводів.

Вимоги безпеки при випробуванні зовнішніх трубопроводів.

Заходи безпеки при пофарбуванні та ізоляції зовнішніх трубопроводів.

Вимоги безпеки праці при монтажі насосних установок.Тема 4 Пожежна безпека в будівництві | Небезпечні зони на будівельному майданчику

ПЕРЕДМОВА | Та функціонування | Та напруженості трудових процесів у будівництві | Травматизму в будівництві | Тема 4 Пожежна безпека в будівництві | Тема 1 СУОП, складові, функціонування | Тема 2 Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в будівництві | Тема 3 Проблеми профілактики виробничого травматизму в будівництві | Загальні відомості | Приклад виконання завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати