Головна

Тема 4 Пожежна безпека в будівництві

  1. I. Електробезпека.
  2. II. Пожежна безпека.
  3. Алкоголізм і безпека праці
  4. Алкоголізм і безпека праці.
  5. Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки держави
  6. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об'єкті
  7. Безпека вантажно - підіймального обладнання

Актуальність питань пожежної безпеки в Україні (в т.ч. в будівництві). Статистика пожеж, втрати від пожеж [21, с.302-304].

Основні причини пожеж на будівельних об'єктах [21, с.301-303].

Основні фактори пожежної небезпеки будівельних об'єктів, їх особливості та пожежонебезпечні властивості [21, с.297-299].

Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою [21, с.309-311].

Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень (зон) відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ) [21, с.311, 312].

Заходи та засоби системи попередження пожеж на будівельних об'єктах [21, с.313-316].

Система протипожежного захисту будівельних об'єктів [21, с.316].

Вогнестійкість та межа вогнестійкості будівельної конструкції. Методи визначення межі вогнестійкості. [22, с.225, 226].

Вогнестійкість кам'яних конструкцій [22, с.227].

Вогнестійкість залізобетонних конструкцій [22, с.227-229].

Вогнестійкість металевих конструкцій [22, с.232, 233].

Захист дерев'яних конструкцій від вогню [22, с.234, 235].

Вогнестійкість будівельних конструкцій з полімерними матеріалами [22, с. 236, 237].

Визначення потрібного ступеня вогнестійкості будівлі, мінімальної межі вогнестійкості основних конструкцій будівлі і максимальної межі розповсюдження вогню за цими конструкціями [22, с.238, 239].

Протипожежні перешкоди [22, с.241, 242].

Зберігання легкозаймистих та горючих матеріалів на будівельному майданчику.

Протипожежні вимоги до території будівельного майданчика [22, с.244, 245].

Профілактичні заходи пожежної безпеки щодо виконання будівельних робіт (включаючи санітарно-технічні).

Протипожежне водопостачання будівельного майданчика [22, с.258].

Первинні засоби пожежогасіння на будівельному майданчику [23, с.331, 332].

Порядок дій у разі пожежі на будівельному майданчику [21, с.336].

Блискавкозахист будівельних об'єктів [22, с.203].

Організація служби пожежної безпеки на будівельному майданчику, навчання та інструктажі працюючих, пожежно-технічні комісії (ПТК) та добровільні пожежні дружини (ДПД). [21, с.331, 334; 22, с. 265].

Завдання та права державних інспекторів з пожежного нагляду щодо будівельного майданчика, будівельно-монтажних робіт та об'єкта [21, с.332, 333].

Евакуація працюючих на будівельному майданчику з будівель та споруд, з робочих місць (поверхів, риштовань, покрівлі і т.п.) в разі виникнення пожежі.

 Тема 3 Проблеми профілактики виробничого травматизму в будівництві | Теми контрольних робіт

ПЕРЕДМОВА | Та функціонування | Та напруженості трудових процесів у будівництві | Травматизму в будівництві | Тема 4 Пожежна безпека в будівництві | Тема 1 СУОП, складові, функціонування | Тема 2 Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в будівництві | Небезпечні зони на будівельному майданчику | Загальні відомості | Приклад виконання завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати