Головна

Тема 1 СУОП, складові, функціонування

  1. В чому полягає аналіз ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві?
  2. Виробничі отрути та їх вплив на функціонування організму
  3. Вплив умов праці на функціонування організму
  4. Вплив характеру, умов виробництва, технологічних процесів на функціонування організму та його окремих систем.
  5. Маркетингове середовище функціонування підприємства
  6. Методика аналізу ефективності функціонування СУОП
  7. Методологічні аспекти побудови та функціонування СУОП

Мета вивчення нормативної дисципліни "Охорона праці в будівництві". Структура курсу.

Знання та уміння, які повинні набути майбутні спеціалісти під час вивчення дисципліни "Охорона праці в будівництві".

Органи системи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження [21, с.40].

Система управління охороною праці (СУОП), визначення, головна мета управління охороною праці [21, с.42].

Суб'єкт та об'єкт управління в системі управління охороною праці (СУОП), їх діяльність [21, с.43].

Основні державні нормативні акти, які є базою для функціонування СУОП [21, с.17, 18, 33, 35].

Структурна схема СУОП в будівництві, основні складові, їх призначення.

Основні функції управління охороною праці в будівництві [21, с.43].

Основні завдання управління охороною праці в будівництві [21, с.43].

10 Перспективне, поточне, оперативне планування роботи з охорони праці, як функція СУОП в будівництві [21, с.44].

11 Контроль за станом охорони праці, як функція СУОП в будівництві [21, с.44, 45].

12 Економічне стимулювання діяльності з охорони праці в СУОП в будівництві [21, с.46].

13 Служба охорони праці підприємства будівельного спрямування, її призначення згідно з Законом України "Про охорону праці", утворення та функціонування [21, с.46, 47].

14 Основні функції служби охорони праці будівельного підприємства [21, с.48, 49].

15 Основні завдання, що вирішує служба охорони праці та права спеціалістів цієї служби [21, с.47, 48, 50].

16 Комісія з питань охорони праці будівельного підприємства, її місце в СУОП, її створення, склад, завдання, права [21, с.51, 52].

17 Участь трудового колективу в системі управління охороною праці (СУОП) підприємства будівельного спрямування відповідно до Закону України "Про охорону праці" [21, с.69, 70].

18 Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці в будівництві [21, с.72, 73].

19 Оцінка ефективності функціонування СУОП будівельного підприємства, показники оцінки, їх вплив на економічні показники всього підприємства.

20 Проблеми будівельного виробництва, які ускладнюють створення і функціонування СУОП, шляхи їх вирішення.

 Тема 4 Пожежна безпека в будівництві | Тема 2 Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в будівництві

ПЕРЕДМОВА | Та функціонування | Та напруженості трудових процесів у будівництві | Травматизму в будівництві | Тема 3 Проблеми профілактики виробничого травматизму в будівництві | Тема 4 Пожежна безпека в будівництві | Теми контрольних робіт | Небезпечні зони на будівельному майданчику | Загальні відомості | Приклад виконання завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати