На головну

Тема 4 Пожежна безпека в будівництві

  1. I. Електробезпека.
  2. II. Пожежна безпека.
  3. Алкоголізм і безпека праці
  4. Алкоголізм і безпека праці.
  5. Безпека банківської системи як складова фінансової безпеки держави
  6. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об'єкті
  7. Безпека вантажно - підіймального обладнання

Актуальність питань пожежної безпеки в будівництві, статистика пожеж, втрати від пожеж. Фактори пожежної небезпеки будівельних об¢єктів, їх особливості та пожежонебезпечні властивості. Причини пожеж на будівельних об¢єктах - реальні та вірогідні. Категорії вибухопожежонебезпечності об¢єктів, розрахункове визначення категорії згідно з ОНТП 24-86. Класи приміщень і зон об¢єктів за ПУЕ. Заходи та засоби системи попередження пожежі, обгрунтування та вибір доцільних заходів і засобів попередження пожежі на будівельних об¢єктах. Заходи та засоби системи пожежного захисту на об¢єктах, міжгалузеві та галузеві нормативи щодо заходів та засобів системи пожежного захисту на будівельних об¢єктах, обгрунтування та вибір заходів та засобів системи захисту для об¢єктів будівництва. Система організаційно-режимних заходів щодо пожежної безпеки в будівництві. Організація служби пожежної безпеки, її функції. Навчання працівників з питань пожежної безпеки. Пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні дружини на об¢єктах. Державний нагляд і відомчий контроль з питань пожежної безпеки на будівельних об¢єктах. Дії працівників будівельних об¢єктів на випадок виникнення пожежі.

 Травматизму в будівництві | Тема 1 СУОП, складові, функціонування

ПЕРЕДМОВА | Та функціонування | Та напруженості трудових процесів у будівництві | Тема 2 Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в будівництві | Тема 3 Проблеми профілактики виробничого травматизму в будівництві | Тема 4 Пожежна безпека в будівництві | Теми контрольних робіт | Небезпечні зони на будівельному майданчику | Загальні відомості | Приклад виконання завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати