На головну

Та функціонування

  1. В чому полягає аналіз ефективності функціонування системи управління охороною праці на підприємстві?
  2. Виробничі отрути та їх вплив на функціонування організму
  3. Вплив умов праці на функціонування організму
  4. Вплив характеру, умов виробництва, технологічних процесів на функціонування організму та його окремих систем.
  5. Маркетингове середовище функціонування підприємства
  6. Методика аналізу ефективності функціонування СУОП
  7. Методологічні аспекти побудови та функціонування СУОП

Система управління охороною праці в будівництві (СУОПБ) як складова система управління охороною праці в державі та системи управління функціонуванням галузі в цілому. Місце і значення СУОПБ в системі управління функціонуванням будівництва.

Особливості структури СУОПБ, складові СУОПБ, керівництво і служби охорони праці центральних органів управління галузі; інженерно-технічні працівники, трудові колективи і профспілки підприємств; нормативно-правова база щодо охорони праці в будівництві; наукова база і фінансування охорони праці в будівництві. Функції складових СУОПБ, прямі і зворотні зв¢язки, підготовка, передача, опрацювання інформації, опрацювання рішень. Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) як підсистема СУОПБ, її складові, функціонування. Місце, роль, функціональні обов¢язки керівництва підприємства і його служб, інженерно-технічних працівників, кожного працівника в системі управління охороною праці на підприємстві.

Оцінка ефективності функціонування СУОПБ і СУОПП, показники такої оцінки, шляхи поліпшення функціонування СУОПБ. Економічне стимулювання функціонування СУОПБ і СУОПП, їх вплив на економічні показники окремих підприємств і галузі в цілому.

 ПЕРЕДМОВА | Та напруженості трудових процесів у будівництві

Травматизму в будівництві | Тема 4 Пожежна безпека в будівництві | Тема 1 СУОП, складові, функціонування | Тема 2 Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в будівництві | Тема 3 Проблеми профілактики виробничого травматизму в будівництві | Тема 4 Пожежна безпека в будівництві | Теми контрольних робіт | Небезпечні зони на будівельному майданчику | Загальні відомості | Приклад виконання завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати