На головну

Формування ідеології білоруської держави

  1.  B) Соціологія знання і вчення про ідеологію
  2.  I. Формування загальних уявлень про систему.
  3.  II. Формування поглиблених уявлень про систему.
  4.  II. - Формування території Китаю
  5.  III. - Теоретики держави
  6.  IV. Період античного держави
  7.  VI. Суспільно-історична природа психіки людини і її формування в онтогенезі

Державні ідеології сучасних демократичних держав мало чим відрізняються один від одного і, як правило, формулюються в одних і тих же термінах, що відображають загальне прагнення до встановлення соціальної і політичної справедливості на засадах демократичної, правової і соціальної державності. В умовах становлення і розвитку західноєвропейської цивілізації викристалізувалися основні сучасні ідеології - лібералізм, соціалізм, консерватизм, які послужили основою для становлення сучасної демократії і плюралістичної системи у сфері державного управління, політичного і громадського життя. Однак становлення держави як цілого вимагає додаткового фактора, що формує державну і цивільно-політичну ідентичність, в Новий час цю проблему вирішували ідеології націоналізму, виробляли в жителях європейських країн почуття приналежності до відповідної нації-державі замість колишньої лояльності до монархів і їх династій. Оскільки Республіка Білорусь - молода держава пострадянського регіону, яке переживає період свого становлення, йому необхідно вибудувати систему національних цінностей і пріоритетів суспільного розвитку та знайти органічну для місцевого менталітету, історичних, геополітичних особливостей та умов форму інтегральної ідеології на основі творчого синтезу традицій західної демократії, національних патріотичних цінностей та кращих проявів соціалістичної думки і практики. Ідеологія покликана не тільки об'єднати людей, а й визначити стратегію розвитку Республіки Білорусь, причому для успішного розвитку держави необхідно здійснювати модифікацію державної ідеології відповідно до змін і потребам суспільного життя для того, щоб проголошені нею ідеї і цінності знаходили своє втілення в реальному житті. Державна ідеологія в конкретній формулюванні і в певних історичних умовах не може претендувати на статус єдино вірною ідеології, в силу відносності будь-якого знання. Державна ідеологія повинна бути спрямована на вирішення практичних завдань в конкретних умовах і доступній для огляду перспективі. Для цього їй необхідно акумулювати все конструктивне з досвіду минулого, спиратися на досягнення сучасної науки, відповідати вимогам здорового глузду і бути відкритою для творчого пошуку. Способи реалізації державної ідеології |  держави

 Поняття ідеології та його основні інтерпретації в історії суспільно-політичної думки |  Роль ідеології в сучасному суспільстві. Концепції деідеологізації і реидеологизации |  Структура і функції ідеології |  Типологія сучасних ідеологій |  лібералізм |  консерватизм |  Ідеологічні доктрини соціалізму |  націоналізм |  Глобалізація як ідеологічне явище |  Держава та її роль в суспільстві |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати