Головна

Способи реалізації державної ідеології

  1.  Amp; && 450. Які способи створення таблиць існують в Access?
  2.  B) Соціологія знання і вчення про ідеологію
  3.  II. Способи знаходження присудка
  4.  III. Способи очищення.
  5.  III. СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  6.  N-мірні випадкові величини. Способи їх завдання
  7.  VI. ТЕОРІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКСА

Як показав досвід XX ст. можливі два способи реалізації державної ідеології: за допомогою централізованого державного ідеологічного апарату и через ідеологічні структури без зовнішніх ознак централізації.

Перший спосіб був реалізований в Радянському Союзі, країнах Східної Європи і Азії. Тут ідеологічний апарат створювався рішеннями вищих органів правлячої партії і часто нав'язувався товариству «зверху» без врахування конкретних умов. У комуністичних країнах офіційна ідеологія впроваджувалася в свідомість, починаючи зі шкільної лави, але все ж відрізнялася від інших явищ культури, що не розчинялася в них, а в період перед падінням соціалістичної системи викликала роздратування і виглядала як щось чужорідне і непотрібне, хоча її організуюча і виховна роль була величезна. В результаті такої практики тоталітарних режимів сформувалося різко негативне ставлення до ідеології, в зв'язку з чим її намагаються не помічати або ігнорувати.

Другий спосіб реалізації державної ідеології складався в більшості європейських країн і США без спеціальних рішень влади, а формувався як складовий елемент загального процесу становлення громадянського суспільства на основі західних цінностей. У західних країнах люди, не маючи уявлення про ідеологію, перебувають під її впливом. Сам факт відсутності в країнах Заходу єдиної державної ідеології, аналогічної марксизму-ленінізму не перешкоджав виникненню, розвитку та вдосконалення спеціального апарату ідеологічної пропаганди, яка здійснює систематичну обробку ідей і навчань і їх ретрансляцію через канали ЗМІ. У зарубіжній політології широко використовується термін «ідеологічний апарат держави». До нього відносять освітній, сімейний, юридичний, політичний (система державних органів і політичних партій), комунікаційний (преса) і культурний інститути, які представляють інтереси різних верств суспільства. Держава та її роль в суспільстві |  Формування ідеології білоруської держави

 ВСТУП |  Поняття ідеології та його основні інтерпретації в історії суспільно-політичної думки |  Роль ідеології в сучасному суспільстві. Концепції деідеологізації і реидеологизации |  Структура і функції ідеології |  Типологія сучасних ідеологій |  лібералізм |  консерватизм |  Ідеологічні доктрини соціалізму |  націоналізм |  Глобалізація як ідеологічне явище |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати