На головну

Фотохронометраж: сутність, сфера застосування, методика спостереження та обробка даних

  1.  A) Перший ряд бази даних містить неповторювані імена полів.
  2.  A) можна змінити тип діаграми, ряд даних, параметри діаграми і т. Д.
  3.  A) працює з усіма перерахованими форматами даних
  4.  Мережа спостереження за станом водних об'єктів
  5.  CТРОЕНІЕ атома. МЕТОДИКА РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ
  6.  I. Первинна обробка статистичних даних
  7.  II. Завдання, організація і методика дослідження.

фотохронометраж - Це комбіноване спостереження, що поєднує фотографію робочого часу і хронометраж.

Суть фотохронометраж полягає в тому, що в процесі спостереження витрати робочого часу на виконання кожної операції заміряються по окремих її елементів, т. Е. Шляхом фотохронометраж, на всі інші дії - за допомогою ФРВ.

фотохронометраж може бути індивідуальним і груповим.

Використовують спостережні листи такі ж, як при ФРВ. Результати спостереження записують цифровим, індексним, графічним, комбінованим способом.

За даними хронометражу аналізується використання оперативного часу, доцільність і послідовність виконання окремих прийомів і дій.

Аналіз ФРВ показує використання фонду робочого часу, причини та величину його втрат, можливе підвищення продуктивності праці при усуненні виявлених недоліків.

фотохронометраж застосовується в одиничному і дрібносерійного виробництва на верстатних роботах, для вивчення діяльності бригад в будівництві, гірничій промисловості тощо. п.

Контрольні питання до теми №6

1. Які функції виконує робочий час як економічна категорія?

2. Як класифікуються витрати робочого часу укрупненно?

3. До якої категорії робочого часу відноситься налагодження устаткування на початку роботи?

4. Які витрати робочого часу відносяться до нормованих?

5. До якої категорії робочого часу відноситься «Установка і зняття деталі при її обробці на верстаті»?

6. До якої категорії робочого часу відноситься «Здача продукції в ОТК»?

7. Що включають в себе регламентовані перерви?

8. Що включають в себе нерегламентовані перерви?

9. Як методи безпосереднього спостереження використання робочого часу розрізняють по об'єкту спостереження?

10. Які методи застосовуються для вивчення робочого часу в залежності від мети спостереження?

11. Які способи проведення спостережень застосовуються?

12. Метою проведення фотографії робочого часу являет-
 ся ...

13. Фактичний баланс робочого часу при проведенні фотографії робочого часу складається на основі ...

14. Як розраховується коефіцієнт корисного використання робочого часу?

15. самофотографии робочого дня це ...

16. самофотографией робочого часу фахівців проводяться з метою ...

17. Чим відрізняється фотографія робочого часу від хронометражу?

18. Від чого залежить кількість обходів при моментних спостереженнях?

19. Від чого залежить обсяг спостережень при проведенні хронометражу?

20. Які особливості групової фотографії робочого часу?
 Хронометраж, його види та методика проведення. Обробка та аналіз даних |  Норми праці та їх види

 Робочий час як економічна категорія, його календарне і об'ємне вимір |  Класифікація робочого часу виконавця |  Методи вивчення робочого часу і їх види. Фактори, що впливають на вибір методу вивчення робочого часу |  Фотографія робочого часу, її цілі, методика проведення, обробка та аналіз даних |  Лист записи спостережень індивідуальної фотографії робочого часу |  Зведення однойменних затрат робочого часу |  Сутність групової, бригадної і маршрутної фотографій робочого часу, методика їх проведення, обробка та аналіз даних |  Спостережна лист групової фотографії робочого дня |  Метод моментних спостережень, сутність, особливості, сфера застосування. Методика проведення ммн, обробка та аналіз даних |  Форма наглядової листа при методі моментних спостережень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати