На головну

Методи вивчення робочого часу і їх види. Фактори, що впливають на вибір методу вивчення робочого часу

  1.  Amp; 30. Право вибору подружжям прізвища.
  2.  Gt; Функції та методи інноваційного менеджменту> Прогнозування в інноваційному менеджменті
  3.  I. Вибір місії організації.
  4.  I. Два методу підходу до робітничих мас
  5.  I. Якісні методи системного аналізу.
  6.  I. Кріпите бойову готовність робітничого класу
  7.  III МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ і літератури

Більшість завдань, пов'язаних з проектуванням організації праці та її нормуванням вирішується виходячи з інформації, отриманої в результаті дослідження трудових процесів.

Виділяють наступні методи вивчення робочого часу: статистичний і методи безпосереднього спостереження.

Статистичний метод заснований на використанні статистичних даних, документації.

Включає: статистичні обстеження використання робочого часу на певну дату: облік роботи устаткування; вимір робочого часу через облік робочого часу в плані по праці, через облік балансу робочого часу одного працюючого: число календарних, робочих днів, простоїв (планових і фактичних).

Методи безпосереднього спостереження використання робочого часу розрізняють по об'єкту спостереження: Фотографії робочого часу виконавця, фотографію часу використання обладнання, фотографію виробничого процесу.

Фотографія часу використання устаткування проводиться в машинних, автоматизованих, апаратурних виробництвах з метою встановлення ступеня завантаження, раціональності використання обладнання, наявності зайвих невикористовуваних потужностей.

Фотографія виробничого процесу проводиться для одночасного вивчення ходу технологічного процесу, часу використання устаткування і витрат робочого часу виконавця, зайнятого на даному обладнанні (частіше використовуються в аппаратурном виробництві).

За способом ведення спостереження розрізняють: методи суцільних вимірів і вибіркових замірів.

По застосовуваних засобів спостереження виділяють: візуальні методи і з використанням технічних засобів спостереження (відеокамер, лічильників, осцилографів і ін.).

Залежно від мети і об'єкта спостережень розрізняють: фотографію робочого дня (робочого часу), хронометраж, фотохронометраж.

Фотографія робочого часу - Є метод спостереження і реєстрації всіх витрат робочого часу протягом наглядової періоду (зміни, її частини або декількох змін).

хронометраж - Метод вивчення багаторазово повторюваних елементів операцій, що вивчає оперативне час виконання робіт, операцій, трудових процесів.

фотохронометраж - Комбінований метод, коли одночасно проводиться фотографія і хронометраж, застосовується для одночасного спостереження структури витрат часу і тривалості окремих елементів виробничої операції.

Виходячи з цілей дослідження і форм організації праці (характеру праці і типу виробництва), вибираються методи отримання і обробки інформації. Критерієм оптимальності є мінімум сумарних витрат, пов'язаних з отриманням необхідної інформації і її подальшим використанням. Класифікація робочого часу виконавця |  Фотографія робочого часу, її цілі, методика проведення, обробка та аналіз даних

 Оцінка умов праці на робочому місці, в цеху, на підприємстві |  Працездатність і її зміна протягом робочого періоду |  Режими праці та відпочинку, їх види та основні принципи побудови |  Методи збереження працездатності |  Шляхи підвищення ефективності використання робочого часу керівників і спеціалістів |  Поняття трудового і виробничого процесу, їх взаємозв'язок і основні елементи |  Класифікація трудових процесів для цілей нормування |  Трудова операція, її елементи і їх характеристика |  Принципи раціоналізації трудових процесів |  Робочий час як економічна категорія, його календарне і об'ємне вимір |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати