На головну

Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим

  1. Oсобливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні
  2. Автоматичні засоби для виявлення, повідомлення і гасіння пожеж.
  3. Аграрна політика Столипіна на У, її економічні та політичні наслідки.
  4. Акт про нещасний випадок, що стався з учнем
  5. Брестська церковна унія та її наслідки для України.
  6. Брестський мир 1918 р. та його наслідки для України.
  7. Вид події, що призвела до нещасного випадку

______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

який(а) навчається, виховується___________________________________________

(навчальний заклад)

______________________________________________________________________,

(клас, група)

за актом форми Н-Н №_____ від "____" _________20___р.

Наслідки нещасного випадку (відповідно до п.19 акта за формою Н-Н): потерпілий одужав, установлена інвалідність I, II, III групи, помер (потрібне підкреслити)

Діагноз за довідкою лікувально- профілактичного закладу Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі Число днів невідвідування навчального закладу
     

Керівник навчального закладу ____________________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

"_____" _______________20____ р.


Додаток 3 до п.3.11

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Журнал

Реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами

_______________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

№ з/п Дата події Прізвище, ім'я та по батькові потерпілого, рік народження Клас (група) Місце події (аудиторія, клас, підприємство, місце проведення заходу та ін.) Короткі обставини і причини нещасного випадку Дата складання, номер акта за формою Н-Н Діагноз та наслідки нещасного випадку Примітка

Додаток 4 до п.4.3

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

______________________________________________________________________

(найменування органу управління освітою,

_______________________________________________________________________

куди надсилається повідомлення, його адреса)Про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу | Повідомлення про нещасний випадок

Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в навчальних закладах | Організація роботи з охорони праці під час проведення науково-дослідної діяльності в навчальних закладах | Організація роботи з охорони праці під час адміністративно-господарської діяльності в навчальних закладах | Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах | Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу | ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ | Тимчасові санітарні правила і норми улаштування, обладнання, утримання притулків для неповнолітніх та організація харчування і медичного забезпечення дітей | І. Загальні положення | Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК | Вимога до освітлення приміщень та робочих місць |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати