Головна

Бухгалтерська довідка розрахунку страхових внесків

  1.  Абсолютні показники варіації і методи їх розрахунку
  2.  Алгоритм маркетингового розрахунку цін
  3.  Алгоритм розрахунку (однофакторний дисперсійний аналіз)
  4.  Алгоритм розрахунку кільцевих способом
  5.  Алгоритми розрахунку факторів зміни комплексних статей собівартості
  6.  АНАЛІЗ ВИБОРУ СПОСОБУ РОЗРАХУНКУ з покупцями І ЗАМОВНИКАМИ
  7.  Аналіз методом розрахунку показників динаміки
 показники  Сумманалога, р.
 за 11 місяців звітного року
1. Розрахунки по соціальному страхуванню: 2,9% (69-1)  478 500
 2. Розрахунки по пенсійному забезпеченню: 22% (69-2)  9 630 000
 3. Розрахунки з обов'язкового медичного страхування: 5,1% (69-3)  841 500
 4. Відрахування до ФСС на витрати по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: 0,2% (69-4)  33 000
Разом  10 983 000
 за грудень звітного року
1. Розрахунки по соціальному страхуванню: 2,9% (69-1)  
 2. Розрахунки по пенсійному забезпеченню: 22% (69-2)  
 3. Розрахунки з обов'язкового медичного страхування: 5,1% (69-3)  
 4. Відрахування до ФСС на витрати по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: 2% (69-4)  
Разом  

Об'єктом оподаткування для розрахунку податку визнають доходи (фонд оплати праці), що нараховуються роботодавцями на користь працівників. Податкова база на кожного окремого працівника організації з початку року в звітний період не перевищувала 512 000 р. Ставка страхових внесків 30% встановлена ??в залежності від розміру доходу (табл.8), отриманого кожним окремим працівником з початку року.

8. Максимальні ставки страхових внесків

 Податкова база на кожного окремого работнікас початку року  Пенсійний фонд РФ,%  Фонд соціального страхування РФ,%  Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування РФ,%  Разом,%
 в 2012 р.до 512 000 р.    2,9  5,1  

Організація виробляє щомісячні відрахування до фонду соціального страхування на витрати по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в розмірі 2% від фонду оплати праці (ФОП).

Податком на майно обкладаються основні засоби за залишковою вартістю. Для цілей оподаткування визначають середньорічну вартість майна організації на підставі сум (сальдо) в журналах-ордерах і відомостях, які коригуються за даними податкового обліку (табл. 9). Граничний розмір податкової ставки на майно - 2,2% від середньорічної вартості майна організації (бази оподаткування). Нарахування податку на майно в бухгалтерському обліку оформляється проводкою Д 91 До рахунку 68 (табл. 9).

9. Бухгалтерська довідка податку на майно організації

 № п / п  показник  сума
 за 11 місяців
 Середньорічна вартість оподатковуваного податком майна за звітний період, р.  205 237 409
 Податкова база, р.  205 237 409
 Податкова ставка, %  2,2
 Сума податку на майно за звітний період, р.  4 515 223
 за грудень
 5.  Сума податку за грудень  410 400
Разом  4 925 623

Згідно з чинним законодавством, ставки податку на прибуток для організацій, які займаються підприємницькою діяльністю, - 20%. Податок на прибуток обчислюють виходячи з фактичної валового прибутку, що підлягає оподаткуванню, і ставки податку на прибуток, при цьому валовий прибуток розраховується з початку року (після закінчення першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців і року). Нарахування податку на прибуток в бухгалтерському обліку (табл. 10) відображають проводкою Д 99 До 68. Оподатковуваний прибуток не відрізняється від бухгалтерського прибутку. Виписка з журналу обліку господарських операцій |  Журнали-ордери і відомості аналітичного обліку

 Вихідні дані і методичні рекомендації |  Виписка з облікової політики організації |  Оборотна відомість |  Заповнення типових форм річної бухгалтерської звітності |  Основні вимоги до оформлення та змісту |  Для виконання курсової роботи |  Бухгалтерський баланс |  Додаток № 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати