Головна

Вібрація

  1. Виробничий шум та вібрація
  2. ВІБРАЦІЯ 2.7.1. ПАРАМЕТРИ ТА ВИДИ ВІБРАЦІЇ, її ДІЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
  3. Вібрація впливає на: центральну нервову систему, шлунково-кишковий тракт, викликає запаморочення, оніміння кінцівок, захворювання суглобів.
  4. ВІБРАЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ. ДЖЕРЕЛА ВІБРАЦІЇ
  5. Вібрація та її вплив на організм людини
  6. ВІБРАЦІЯ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вібрація характеризується частотою коливань (Гц), амплітудою (А), зміщенням точки коливання від положення рівноваги (мм), коливальною або віброшвидкістю (V, м/с) та віброприскоренням (а, м/с2).

Залежно від способу передачі вібрації тілу людини розрізняють:

- локальну (місцеву), що передається людині через руки;

- загальну, що передається на тіло людини через опорні поверхні тіла.

Загальна вібрація поділяється на:

- транспортну, яка передається людині, яка знаходиться на транспортному засобі, що рухається;

- транспортно-технологічну, яка передається оператору машини з обмеженим переміщенням, яке здійснюється по спеціально підготовленим поверхням виробничих приміщень або промислових площадок;

- технологічну, яка передається від стаціонарних машин на робочі місця, що не мають джерела вібрації, через підлогу, фундаменти або робочі площадки, де працює оператор.

Частота гармонійного коливального руху (/) визначається за формулою:

(Гц),

де n - число обертів за хвилину.

Віброшвидкість (V) розраховується за виразом:

(м/с),

де А - амплітуда коливань (м);

ω - колова частота (1/с2).

Віброприскорення (а) розраховується за виразом:

(м/с2).

Дія вібрації на людину оцінюється рівнем вібрації, виміряної логарифмічними одиницями - дБ через рівні віброшвидкості:

(дБ),

або через віброприскорення:

(дБ),

де Vо = 5·10-8м/с, ао= 3·10-4м/с - граничні (порогові) значення віброшвидкості та віброприскорення.

Норми загальної технологічної та локальної вібрації для восьмигодинної робочої зміни приведені на графіках (рис. 13.2).

Рис. 13.2. Гігієнічні норми вібрації: а - загальна технологічна, б - локальна

Довготривалий вплив на людину загальної вібрації призводить до розладу вестибулярного апарату, центральної та вегетативної нервових систем, захворювання органів травлення, а також серцево-судинної системи.

Місцева вібрація викликає порушення периферійного кровообігу і нервової системи та м'язово-суглобного апарату. Тривала дія локальних вібрацій часто призводить до вібраційної хвороби з незворотними змінами в цих системах. Одночасна дія підвищеного шуму та вібрації, охолодження всього організму або кінцівок поглиблюють захворювання. Профілактика впливу вібрацій на організм людини включає ряд заходів технічного, санітарно-гігієнічного та лікувального характеру. Найкращим захистом є дотримання нормативних параметрів інтенсивності вібрації.

Допустимі рівні вібрації передбачають допустимі значення коливальної швидкості, що передається на руки безпосереднім контактом із вібруючою поверхнею. Ці норми у вигляді графічного спектра наведені на рис. 13.2, б.

Середньогеометричні частоти октавних смуг частот вібрацій стандартизовані і становлять: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000 Гц.Гігієнічне нормування шуму | Захист від шуму та вібрації

Методи боротьби з шкідливими речовинами, що потрапляють в повітря робочої зони | Основні світлотехнічні характеристики | Природне освітлення, його нормування та розрахунок | Штучне освітлення, нормування та розрахунок | Джерела світла | Світильники | Розрахунок штучного освітлення | РОЗДІЛ 13. ШУМ, ВІБРАЦІЯ, УЛЬТРАЗВУК ТА ІНФРАЗВУК | Звукоізоляція | Звукопоглинання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати