Головна

Розрахунок штучного освітлення

  1. Аварійне та евакуаційне освітлення
  2. Аварійне, чергове, ремонтне, евакуаційне та охоронне освітлення
  3. Акустичний розрахунок
  4. Безпосередній розрахунок ймовірностей
  5. Вентиляція та її види. Повітряний баланс та його розрахунок.
  6. Вибір розрахункової схеми та розрахунок поздовжньої арматури тіла колони
  7. Види блискавковідводів і їх розрахунок

В розрахунку штучного освітлення для конкретних умов виробництва виникає потреба, коли необхідно дослідити існуючу освітлювальну установку, або спроектувати нову для даного виду робіт. У першому випадку розраховують освітленість, яку повинна створити освітлювальна установка, вимірюють дійсну освітленість та порівнюють її з нормованою.

У другому випадку обирають систему освітлення, тип джерела світла, визначають нормовану освітленість і розраховують кількість світильників або ламп, які забезпечують нормовану освітленість.

Для цього застосовують методи: питомої потужності і коефіцієнта використання світлового потоку.

1. Метод питомої потужності - найбільш простий, але є приблизним (орієнтовним) методом розрахунку. Він базується на визначенні за світлотехнічними довідниками питомої потужності освітлювальної установки, яка залежить від коефіцієнтів відбиття стелі, стін та підлоги приміщення і коефіцієнтів запасу для світильників з різними джерелами світла. Таблиці для визначення питомої потужності складені для різних показників освітленості та коефіцієнтів, тому для розрахунку необхідно їх мати.

Знайдену в таблиці питому потужність перемножують на площу і отримують загальну необхідну потужність. Поділивши загальну потужність на кількість ламп, одержують потужність однієї лампи і, навпаки, поділивши на потужність однієї лампи - одержують їх кількість:

, Вт, [12.12]

де Ул - потужність однієї лампи, Вт; Ршт - питома потужність, Вт/м ; 5* - площа приміщення, м2; N - кількість світильників (ламп).

2. Метод коефіцієнта використання світлового потоку пропонує розраховувати необхідну кількість світильників або освітленість за формулою:

, лм, [12.13]

тоді:

, шт, [12.14]

, лк, [12.15]

де Ен, Ер - нормована та розрахована освітленість, лк; S - освітлювальна поверхня, м2 ; N, n - кількість світильників і ламп у кожному, шт.; Кз - коефіцієнт запасу, який враховує старіння ламп і запиленість приміщення; Z - коефіцієнт нерівномірності освітлення, залежить від розташування світильника і знаходиться в межах 1,1...1,25; F - світловий потік однієї лампи, лм; h - коефіцієнт використання світлового потоку, визначається по світлотехнічних таблицях, залежить від коефіцієнтів відбиття стелі та стін та і - індекс приміщення. Індекс приміщення враховує висоту встановлення світильника над робочим місцем Нп, довжину та ширину приміщення А і В:

. [12.16]

Коефіцієнт η вказує, яка частина світлового потоку (корисна) падає на робочу поверхню. Для світильників з лампами розжарювання η = 0,1...0,71, з газорозрядними η = 0,2 ...0,97.

Значення коефіцієнта, К3

Приміщення Лампи розжарювання Газорозрядні
Не запилені КЗ= 1,3 КЗ= 1,5
Середньозапилені К3= 1,5 К3= 1,7
Сильнозапилені К3= 1,7 КЗ= 2,0

Для розрахунку локалізованого та комбінованого освітлення можна застосувати точковий метод. В основі цього методу лежить рівняння:

, лк, [12.17]

де Е - освітленість, лк; І - сила світла у напрямку від джерела на дану точку робочої поверхні, кд; α- кут падіння світлового потоку між променем і перпендикуляром до робочої поверхні; Нп - висота підвісу світильника, м; К3 - коефіцієнт запасу (рис. 12.6).

Рис. 12.6. Схема для розрахунку освітлення

Дані про розподіл сили світла / знаходяться у світлотехнічних таблицях. При розрахунку освітленості робочої поверхні кількома світильниками результати від кожного додають.

Контроль та догляд за освітлювальними установками

Освітлення потребує систематичного догляду, правильної експлуатаціїосвітлювальної установки та контролю освітленості на робочих місцях не менше одного разу на рік.

Залежно від специфіки цехів складаються графіки перевірки стану віконного скла, світильників, електроарматури, їх очищення та миття. Внаслідок тривалої експлуатації ламп, їх світловий потік знижується до 25 %. Такі лампи треба своєчасно замінювати. Забороняється встановлення світильників, до комплекту яких входять неоднотипні газорозрядні лампи, а також такі, що мають різний спектр та величину світлового потоку.

Очищення світильників належить проводити не менше одного разу на три місяці. Очищення шибок світлових отворів проводиться не рідше двох разів на рік для приміщень із незначним виділенням пилу, і не менше чотирьох разів із значним виділенням пилу.

Основним приладом для контролю та вимірювання освітленості на робочих місцях є люксметри типу Ю-16, Ю-17, Ю-116, Ю-117. Вони відрізняються границями вимірювання та оформленням. Принцип дії всіх однаковий і базується на явищі фотоелектричного ефекту.

Для автоматичного контролю освітленості на робочих місцях встановлюються фотодіоди ФД, які вказують на недостатню освітленість.

Таблиця 12.1. Нормоване природне освітлення (СНиП ІІ-4-79)

Характеристика зорової роботи   Найменший розмір об'єкту розрізнювання   Розряд зорової роботи   КПО с, Д %
при верхньому чи верхньому боковому освітленні   при боковому освітленні
в зоні зі стійким сніговим покриттям на іншій території
Найвища точність Менше 0,15 2,8 3,5
Дуже висока точність Від 0,15 до 0,8 2,5
Висока точність Вище 0,3 до 0,5 1,6
Середня точність Вище 0,5 до 1 1,2 1,5
Мала точність Вище 1 до 5 0,8
Груба (дуже мала точність) Більше 5 0,4 0.5
Робота з матеріалами, які світяться, і виробами в гарячих цехах Більше 0,5 0,8
Загальні спостереження за ходом виробничого процесу: постійне періодичне при постійному перебуванні людей періодичне при періодичному перебуванні людей     0,7   0,5   0,2 0,2   0,1   0,3 0,2   0,1

Таблиця 12.2. Значення коефіцієнта світлового клімату, т

Пояс світлового клімату
Коефіцієнт світлового клімату 1,2 1,1 0,9 0,8

Таблиця 12.3. Значення коефіцієнта сонячності клімату, с

Пояс світлового клімату При світлових прорізах, зорієнтованих по сторонах горизонту (азимут, град) При зенітних ліхтарях
в зовнішніх стінах будівель в прямокутних і трапецевидних ліхтарях в ліхтарях типу "шед"
136- 226-315; 46-135 316- 69-113; 249-293 24-68; 204-248; 114-158; 294-338 159-203; 339-23  
0,9 0,95
II 0,85 0,9 0,95
IV                
а) північніше 50º п. ш. 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 0,9
б) 50º п. ш. і південіше 0,7 0,75 0,95 0,8 0,85 0,9 0.95 0,85
V                
а) північніше 40º п. ш. 0.65 0,7 0,9 0.75 0.8 0,85 0,9 0,75
б) 40° п. ш. і південніше 0,6 0,65 0,85 0.7 0,75 0,8 0,85 0.65

Таблиця 12.4. Нормована освітленість робочих поверхонь при штучному освітленні за зоровими параметрами джерела (газорозрядні лампи)

Зорова робота Найменший розмір об'єкта розрізнення, мм   Розряд зорової роботи   Підрозряд зорової роботи Контраст об'єкта розрізнення з фоном Характеристика фону   Освітленість, лк
при комбінованому освітленні   при загальному освітленні
Найвищої точності Менше 0,15 І а Малий Темний
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній 400 1250
Дуже високої Від 0,15 до 0,3 ІІ а Малий Темний
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Світлий Світлий

Таблиця 12.4 (продовження)

Високої точності Від 0,3 до 0,5 III а Малий Темний
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній
Середньої точності Від 0,5 до 1,0 IV а Малий Темний
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній
Малої точності Від 1,0 до 5,0 V а Малий Темний
б Малий Середній Середній Темний
в Малий Середній Великий Світлий Середній Темний _
г Середній Великий Великий Світлий Світлий Середній _
Груба (дуже малої точності) Більше 5,0 VI - Незалежно від характеристик фону та контрасту об'єкта з фоном _
Робота з матеріалами, які світяться, та виробами в гарячих цехах Більше 0,5 VII - Те саме  
Загальні спостереження за ходом виробничого процесу: постійне періодичне при постійному перебуванні людей в приміщенні періодичне - VIII   Незалежно від харак-    
  теристик фону та    
  контрасту об'єкта з    
  фоном    
а     _
б -II-   _
         
         
         
         
в -II-   _

Таблиця 12.5. Нормована освітленість на робочих місцях допоміжних будівель та приміщень

Приміщення   штучне освітлення, Енорм, лк Природне освітлення КПО енІІІ, %
При верхньому або комбінованому освітленні   При боковому освітленні
в зоні зі стійким сніговим покривом на решті території снд
Проектні зали та кімнати, конструкторські бюро 1.6
Машинописні та машинорахункові бюро 1,2 1,5
Читальні зали, кабінети 0,8
Макетні столярні та ремонтні майстерні 1,2 1,4
Конференц-зали, зали засідань 0.4 0,5
Аналітичні лабораторії - 1,2 1,5
Магові - 1,2 1,5
Мийні - 0,4 0,5
Умивальні, туалети, кімнати для паління. Душові, гардеробні, приміщення для сушки, обезпилювання, знешкодження у та взуття для обігрівання працюючих - 0,2 0,3
Кабінети лікарів, перев'язочна - 0,8
Процедурні кабінети - 0,4 0,5
Приміщення для особистої гігієни жінок - 0,2 0,3
Вестибюлі та гардеробні вуличного одягу - 0,3 0,4
Головні східцеві клітки - 0,2 0,2
Інші східцеві клітки - 0,1 0,1
Головні коридори та проходи - 0,1 0,1
Інші коридори та проходи - 0,1 0,1
Машинні відділення ліфтів та приміщень дим фреонових установок 30* - - -
* Норма для ламп розжарювання

Контрольні запитання

1. Яке значення відіграє світло для працездатності та здоров'я людини?

2. Які Ви знаєте види освітлення?

3. Які Ви знаєте світлотехнічні величини?

4. Якими приладами вимірюється освітленість?

5. Що Ви знаєте про природну освітленість? Назвіть види природного освітлення.

6. Що Ви знаєте про коефіцієнт природної освітленості (КПО)?

7. Як нормується КПО для виробничих приміщень за їх розмірами та організацією природного освітлення?

8. Методика розрахунку природного освітлення.

9. Які є види штучного освітлення?

10. Які джерела штучного світла застосовуються? Дайте їх порівняльну характеристику.

11. Для чого застосовуються світильники? Що Ви знаєте про них?

12. Як нормується штучне освітлення для виробничих приміщень?

13. Як розраховується штучне освітлення за методом питомої потужності?

14. Як розраховується штучне освітлення за методом коефіцієнта використання світлового потоку?

15. Контроль та догляд за освітлювальними установками.
Світильники | РОЗДІЛ 13. ШУМ, ВІБРАЦІЯ, УЛЬТРАЗВУК ТА ІНФРАЗВУК

Контроль вмісту в повітрі шкідливих газів та пари | Методи боротьби з шкідливими речовинами, що потрапляють в повітря робочої зони | Основні світлотехнічні характеристики | Природне освітлення, його нормування та розрахунок | Штучне освітлення, нормування та розрахунок | Джерела світла | Гігієнічне нормування шуму | Вібрація | Захист від шуму та вібрації | Звукоізоляція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати