Головна

Природне освітлення, його нормування та розрахунок

  1. Акустичний розрахунок
  2. Безпосередній розрахунок ймовірностей
  3. Вентиляція та її види. Повітряний баланс та його розрахунок.
  4. Вибір розрахункової схеми та розрахунок поздовжньої арматури тіла колони
  5. Види блискавковідводів і їх розрахунок
  6. Визначення і розрахунок рівня професійного ризику
  7. Використання методики нормування для розрахунку інтегральних (результуючого та зведених) показників

Природне освітлення виробничих приміщень може здійснюватися світлом неба або прямим сонячним світлом через світлові прорізи (вікна) в зовнішніх стінах або через ліхтарі (аераційні, зенітні), що встановлені на покрівлях виробничих будівель.

Залежно від призначення промислові будівлі можуть бути одноповерхові, багатоповерхові та різних розмірів і конструкцій.

Залежно від цього і вимог технологічного процесу можуть бути застосовані такі види природного освітлення:

1. Бокове одностороннє або двостороннє, коли світлові отвори (вікна) знаходяться в одній або в двох зовнішніх стінах.

2. Верхнє, коли світлові отвори (ліхтарі) знаходяться в покритті або в стінах під ними.

3. Комбіноване, коли застосовується одночасно бічне і верхнє освітлення.

Згідно з вимогами СНиП Н-4-79 "Природне та штучне освітлення. Норми проектування", в приміщеннях із постійним перебуванням людей в них повинно бути передбачене природне освітлення. Основною нормованою величиною природного освітлення є КПО, або (е) - коефіцієнтприродної освітленості. Фактичний КПО визначають підношенням заміряної освітленості на робочому місці у виробничому приміщенні Евн до одночасної освітленості зовні приміщення Езовн у горизонтальній площині при відкритому небосхилі (щоб ніщо не затінювало фотоелемент люксметра) і дифузному світлі (сонце закрите хмарою). Оскільки ця величина відносна, то виражається у відсотках:

, % [12.8]

Нормування КПО залежить від виду природного освітлення та ряду супутніх факторів.

При боковому освітленні нормується мінімальне значення КПО - еmin. У випадку однобічного - в точці на відстані 1м від стіни - найбільш віддаленої від світлових отворів, але не більш ніж 12 м від них (рис. 12.2).


Рис. 12.2. Схеми видів природного освітлення та нормування КПО за розрізами приміщень: а) - бокове одностороннє освітлення; б) - бокове двостороннє освітлення; в) - верхнє освітлення; г) - комбіноване освітлення. 1- рівень робочої поверхні; 2 - крива зміни КПО за розрізом приміщення; 3 - рівень середнього значення КПО - еср; М - позиція, в якій нормується мінімальне значення КПО - емін

При верхньому та комбінованому освітленні нормується середнє значення КПО.

Нормоване значення КПО н) (табл. 12.1) залежить від характеру зорової роботи (розряду) та особливостей світлового клімату сонячності клімату в районі розташування будівлі, які вираховують через коефіцієнти т - світлового клімату і с - сонячності клімату Вся територія СНД поділена на 5 світлових поясів. Відповідно І, II,III, IV, V - світлові пояси. В будівельних нормах наведені норми природної освітленості для IIIсвітлового поясу, які можна перерахувати для будь-якого іншого поясу за рівнянням:

, % [12.9]

Схематична карта світлових поясів колишнього СРСР представлена в СНиП ІІ-4-79. Коефіцієнт світлового клімату і сонячності клімату визначаються в залежності від світлового поясу даної ділянки території. Наведемо деякі міста, які розташовані у відповідних світлових поясах (с.п.):

І с.п. - Петрозаводськ, Нарьянмар, Воркута, Мурманськ та ін.

ІІ с.п. - Тула, Магадан, Санкт-Петербург, Верхоянськ, Петропав-ловськ-Камчатський та ін.

ІІІ с.п. - Якутськ, Омськ, Охотськ, Москва, Мінськ, Н-Новгород, Саратов та ін.

IV с.п.- Київ, Харків, Кишинів, Волгоград, Чита, Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровськ, Владивосток та ін.

V с.п.- Симферополь, Тбілісі, Єреван, Ашгабад, Ташкент, Баку та ін.

Коефіцієнти світлового клімату і сонячності наведені в таблицях 12.2 і 12.3.

Нормований рівень природної освітленості визначається площею світлових отворів у зовнішніх огородженнях на основі розрахунків при проектуванні:

При боковому освітленні

, м2. [12.10]

При верхньому освітленні

, м2, [12.11]

де ен - КПО нормоване; Sв та Sвп- площа вікон та ліхтарів, відносно одне одного; Sп - площа підлоги; hв та hп - світлові характеристики вікна та ліхтаря (орієнтовно приймається для вікон 8,0... 15,0, для ліхтарів 3,0...5,0); Кзб - враховує затінення вікон напроти стоячими будівлями, приймається в межах 1...1,5; К3- коефіцієнт запасу, приймається 1,5...2; r1 та r2 - коефіцієнти, які враховують підвищення КПО від відбитого світла r1 = 1,5...3,0 (більше значення мри боковому односторонньому освітленні); r2=1,1...1,4; t0- загальний коефіцієнт світлопроникнення, який визначається за допомогоютаблиць, наведених у нормативних документах.Основні світлотехнічні характеристики | Штучне освітлення, нормування та розрахунок

Заходи по нормалізації мікроклімату | РОЗДІЛ 11. ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ, ЇХ НОРМУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ | ГДК шкідливих газів, пари та пилу | Особливості газового та парового забруднення повітря | Контроль вмісту в повітрі шкідливих газів та пари | Методи боротьби з шкідливими речовинами, що потрапляють в повітря робочої зони | Джерела світла | Світильники | Розрахунок штучного освітлення | РОЗДІЛ 13. ШУМ, ВІБРАЦІЯ, УЛЬТРАЗВУК ТА ІНФРАЗВУК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати