На головну

Нормативно-правові акти з охорони праці для хімічної промисловості

  1. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
  2. III. Основні правила та обов'язки працівників
  3. V. Державні стандарти України з безпеки праці
  4. А теперь они пытаются похоронить греческую философию?
  5. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану.
  6. Адміністративно-громаданський контроль за охороню праці на підприємстві.
  7. Акт перевірки стану охорони праціна "__" _________ 20 __ року
Позначення нормативного акта Назва нормативного акта, дата затвердження
  Хімічне виробництво
НПАОП 24.01-1.01-08 Правила охорони праці в содовій промисловості, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.05.2008 за №103, зареєстровано в Мін'юсті України 28.05.2008 № 466/15157
НПАОП 24.0-1.19-05 Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів), затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.01.05 за № 2, зареєстровано в Мін'юсті України 02.02.05 за № 146/10426; внесено зміни наказом Держгірпромнагляд від 01.10.2007 за № 226, зареєстровано в Мін'юсті України 31.10.2007 № 1231/14498
НПАОП 24.0-3.01-04 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 07.09.04 за № 194, зареєстровано в Мін'юсті України 26.10.04 за № 1362/9961
НПАОП 24.0-3.02-66   Нормативи з техніки безпеки на різні типи насосів, які перекачують отруйні, вогне-, вибухонебезпечні рідини, затверджено Міннафтохімпром СРСР 11.03.66
НПАОП 24.0-4.02-77   Типове положення з організації контролю повітряного середовища на підконтрольних Держгіртехнагляду СРСР об'єктах з хімічними процесами, затверджено Держгіртехнагляд CРСР 15.11.77
НПАОП 24.0-7.01-89   Рекомендації щодо визначення рівня вибухонебезпечності хіміко-технологічних об'єктів та їх протиаварійного захисту, затверджено Держгіртехнагляд СРСР 5.01.89
НПАОП 24.0-7.07-82   Методичні вказівки "Зберігання хімічних речовин. Вимоги безпеки", затверджено Мінелектронпром СРСР 22.10.82
НПАОП 24.0-7.15-83   ОСТ 26.01-52-83 Подрібнювачі з діапазоном здрібнення від 500 мкм. до 0,5 мкм. Загальні вимоги безпеки, затверджено Мінхіммаш СРСР, 1983
НПАОП 24.0-7.16-83   ОСТ 26.01-81-83 Печі і холодильники хімічного виробництва. Вимоги безпеки , затверджено Мінхіммаш СРСР, 1983
НПАОП 24.0-7.17-80   ОСТ 26.01-124-80 Автоклави з швидкозйомними кришками. Вимоги безпеки, затверджено Мінхіммаш СРСР, 1980
НПАОП 24.0-7.18-85   ОСТ 26.01-168-85 Апарати ємкісні з механічними перемішуючими устроями і теплообмінними устроями. Вимоги безпеки , затверджено Мінхіммаш СРСР, 1985
НПАОП 24.0-7.19-77   ОСТ 26.04.2153-77 Устаткування кріогенне. Загальні вимоги безпеки до конструкції, затверджено Мінхіммаш СРСР, 1977
НПАОП 24.0-7.20-79   ОСТ 26.04-2563-79 Устаткування кріогенне. Заземлення для захисту від статичної електрики. Загальні вимоги безпеки, затверджено Мінхіммаш СРСР, 1979
НПАОП 24.0-7.22-78   ОСТ 26.09-2022-78 Машини для складання рукавів. Вимоги безпеки, затверджено Мінхіммаш СРСР, 1978
  Виробництво базової хімічної продукції
НПАОП 24.1-1.02-81   Правила безпеки при роботі з епоксидними смолами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР, затверджено Президія Академії Наук СРСР 17.02.81
НПАОП 24.1-1.03-81   Правила безпеки при застосуванні та зберіганні дихлоретану в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР, затверджено Президія Академії Наук СРСР 21.04.81
НПАОП 24.1-1.04-81   Правила безпеки при роботі з хлорною кислотою та перхлоратами в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР, затверджено Президія Академії Наук СРСР 16.09.81  
НПАОП 24.1-1.05-77   Правила безпеки для виробництв неорганічних хімічних реактивів, затверджено Держгіртехнагляд СРСР, 1977
НПАОП 24.1-1.08-81   Правила безпеки при роботі і зберіганні лужних металів в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР, затверджено Президія Академії Наук СРСР 7.12.81
НПАОП 24.1-1.09-73   Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем, затверджено Мінхіммаш СРСР 19.06.73
НПАОП 24.1-1.10-87   Правила безпеки для кислотних виробництв галузі, затверджено Мінмашинобудування СРСР 9.09.87
НПАОП 24.1-1.12-81   Правила безпеки для виробництва синтетичного каучуку та синтетичного етилового спирту, затверджено Держгіртехнагляд СРСР, 1981
НПАОП 24.1-1.14-80   Правила безпеки для виробництв основної хімічної промисловості, затверджено Мінхімпром СРСР, 1980
НПАОП 24.1-1.15-77   Правила безпеки при виробництві органічних хімічних реактивів, затверджено Держгіртехнагляд СРСР, 27.12.77
НПАОП 24.1-1.16-75     Правила безпеки при виробництві перекису водню, йоду, брому, амінок, хлористого водню, фреонів та фтор мономерів, затверджено Держгіртехнагляд СРСР 24.07.75
НПАОП 24.1-1.17-85     Правила безпеки, зберігання, перевезення і використання сильнодіючих отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі, затверджено Мінсудпром СРСР, 1985
НПАОП 24.1-1.24-93   Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.93 за №105; внесено зміни наказом Держнаглядохоронпраці України від 8.02.95 за № 14
НПАОП 24.1-1.30-88   Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря, затверджено Держгіртехнагляд СРСР 12.04.88
НПАОП 24.1-1.31-83     Правила безпеки при роботі з талієм та його сполуками в установах, організаціях і на підприємствах АН СРСР, затверджено Президія Академії Наук СРСР 13.01.83
НПАОП 24.1-3.17-80   Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу, затверджено Постановою Держкомпраці СРСР23.09.80 за №296/П-10; внесено зміни Постановою Держкомпраці СРСР 21.08.85 за №289/П-8
НПАОП 24.1-5.05-86   Iнструкція щодо заходів безпеки під час роботи з метанолом на підприємствах і в організаціях Міннафтохімпрому СРСР, затверджено Міннафтохімпром СРСР 22.12.86  
НПАОП 24.1-5.06-86   Інструкція щодо заходів безпеки при роботі з метанолом на підприємствах і в організаціях Мінхімпрому, затверджено Міннафтохімпром СРСР 25.11.86
НПАОП 24.1-5.07-85   74-0302-93-85 Зберігання, перевезення і застосування сильнодіючих та отруйних речовин і хлору на підприємствах галузі. Інструкція, затверджено Мінсудпром СРСР, 1985
НПАОП 24.1-7.04-85   Типовий план ліквідації аварій з рідким хлором, затверджено Мінхімпром СРСР 1.04.85
НПАОП 24.1-7.28-78   ОСТ 26.04-2158-78 Засоби вимірювання витрат і тиску. Вимоги безпеки при застосуванні в середовищі газоподібного кисню, затверджено Мінхіммаш СРСР, 1978
НПАОП 24.1-7.28-78   ОСТ 26.04-2158-78 Засоби вимірювання витрат і тиску. Вимоги безпеки при застосуванні в середовищі газоподібного кисню, затверджено Мінхіммаш СРСР, 1978
НПАОП 24.1-7.29-82   ОСТ 26.04-2590-82 Металеві та неметалеві матеріали в контакті з рідким киснем. Вимоги безпеки , затверджено Мінхіммаш СРСР, 1982
НПАОП 24.1-7.30-76   ОСТ 26.04-907-76 Установки щодо розділення повітря. Загальні вимоги безпеки при експлуатації, затверджено Мінхіммаш СРСР, 1976
НПАОП 24.11-1.01-70   Правила техніки безпеки на заводах сухого льоду та рідкої вуглекислоти, затверджено ЦК профспілки робітників харчопрому СРСР 4.05.70
НПАОП 24.11-1.03-78   Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води, затверджено Держгіртехнагляд СРСР 13.10.78
НПАОП 24.11-1.09-73   Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем, затверджено Мінхіммаш СРСР, 19.06.73
НПАОП 24.11-1.18-84   Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем, затверджено ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 16.05.84
НПАОП 24.13-1.01-79   Правила безпеки при виробництві фосфору та його неорганічних сполук, затверджено Держгіртехнагляд СРСР 23.01.79
НПАОП 24.14-1.02-78   Правила безпеки для наземних складів синтетичного рідкого аміаку, затверджено Держгіртехнагляд СРСР та Мінхімпром СРСР 19.09.78
НПАОП 24.14-5.06-90   Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії при зберіганні, застосуванні і утилізації легкозаймистих, горючих рідин, пожежо- і вибухопожежонебезпечних хімічних речовин , затверджено Мінелектронпром СРСР та Президією ЦК галузевої профспілки 2.07.90
НПАОП 24.15-1.18-76   Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості, затверджено Держгіртехнагляд СРСР, Мінхімпром СРСР 19.08.76
НПАОП 24.16-2.07-85   ОСТ 24.006.14-85 Роботи з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі. Вимоги безпеки, затверджено Мінважмаш СРСР, 1985
НПАОП 24.16-7.07-85   ОСТ 24.006.14-85 Роботи з епоксидними смолами і матеріалами на їх основі. Вимоги безпеки, затверджено Мінважмаш СРСР, 1985
НПАОП 24.11-7.28-85   ОСТ 11 12.0009-85 Виробництво гідридних газів. Загальні вимоги безпеки, затверджено Мінелектронпром СРСР, 1985
НПАОП 24.14-7.53-84   ОСТ 11 091.430.18-84 Збір, зберігання і знищення відходів легкозаймистих рідин (ЛРЗ). Загальні вимоги безпеки, затверджено Мінелектронпром СРСР, 1984
НПАОП 24.14-7.58-78   ОСТ 11 4. ГО.091.241-87 Легкозаймисті, горючі, хімічно небезпечні та шкідливі речовини. Вимоги безпеки при зберіганні, транспортуванні та використовуванні, затверджено Мінрадіопром СРСР, 1978
  Виробництво лаків та фарб
НПАОП 24.3-1.17-73   Правила безпеки для виробництва лакофарбової промисловості, затверджено Держгіртехнагляд СРСР, Мінхімпром СРСР 13.03.73
НПАОП 24.3-7.05-84   ОСТ 29.12.0.007-84 Виробництво поліграфічних фарб. Вимоги безпеки, затверджено Держкомвидав СРСР, 1984
НПАОП 24.3-7.19-81   ОСТ 11 091.456-81 Приготування лаків, фарб, емалей, склоемалей. Вимоги безпеки, затверджено Мінелектронпром СРСР, 1981
НПАОП 24.30-7.26-78   ОСТ 26.01-103-78 Виробництво гранулятів і шкілярів емалей. Вимоги безпеки, затверджено Мінхіммаш СРСР, 1978
  Фармацевтичне виробництво
НПАОП 24.4-1.01-79   Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості, затверджено Держгіртехнагляд СРСР 24.04.79
НПАОП 24.4-3.37-80   Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів, затверджено Постановою Держкомпраці СРСР від 23.09.80 за №296/П-10;внесено зміни затверджено Постановою Держкомпраці СРСР від 21.08.85 за №299/П-8
НПАОП 24.4-3.38-80   Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості, затверджено Постановою Держкомпраці СРСР від 18.08.80 за №241/П-9; внесено зміни затверджено Постановою Держкомпраці СРСР 21.08.85 за №289/П-8
НПАОП 24.4-3.39-80   Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ охорони здоров'я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці медичних п'явок, затверджено Постановою Держкомпраці СРСР від18.08.80 за №241/П-9;внесено зміни Постановою Держкомпраці СРСР від 6.11.86 за №476/П-12
НПАОП 24.4-7.01-82   ОСТ 64-447-82 Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки праці у виробництві синтетичних лікарських засобів, затверджено Мінмедбіопром СРСР, 1982
НПАОП 24.4-7.08-89   ОСТ 64-069-89 Виробництво органопрепаратів. Розфасовка. Вимоги біологічної безпеки, затверджено Мінмедбіопром СРСР, 1989
НПАОП 24.4-7.09-89   ОСТ 64-070-89 Процеси переробки лікарської рослинної сировини. Вимоги безпеки, затверджено Мінмедбіопром СРСР, 1989
НПАОП 24.4-7.10-83   ОСТ 64-7-473-83 Засоби індивідуального захисту у виробництві готових лікарських засобів. Класифікація. Галузь застосування, затверджено Мінмедбіопром СРСР, 1983
НПАОП 24.4-7.11-83   ОСТ 64-7-472-83 Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво ін'єкційних розчинів в ампулах. Вимоги безпеки, затверджено Мінмедбіопром СРСР, 1983
НПАОП 24.4-7.12-87   ОСТ 64-031-87 Технологічні процеси виробництва готових лікарських засобів. Виробництво таблетованих лікарських форм. Вимоги безпеки , затверджено Мінмедбіопром СРСР, 1987
  Виробництво мила, парфумерії, очищувальних засобів
НПАОП 24.5-1.02-90   Правила безпеки при виробництві парфюмерно-косметичних виробів, затверджено Мінмедбіопром СРСР 27.09.90
НПАОП 24.5-1.21-78   Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у виробництві синтетичних миючих засобів, затверджено Мінхарчопром СРСР 5.12.78
  Виробництво інших хімічних продуктів
НПАОП 24.66-1.01-82   Правила безпеки при виробництві напівпровідникових матеріалів (германію і кремнію), Держгіртехнагляд СРСР Мінкольормет СРСР 26.11.82
НПАОП 24.66-1.02-87   Правила безпеки при виробництві кристалічного кремнію та електротехнічного силуміну, затверджено Держгіртехнагляд СРСР Мінкольормет СРСР13.05.87
НПАОП 24.66-1.09-70   Правила з охорони праці у виробництві покриттів металевих і неметалевих неорганічних, затверджено Мінрадіопром СРСР30.12.70
НПАОП 24.66-1.10-79 Правила безпеки при виробництві елементоорганічних сполук, затверджено Держгіртехнагляд СРСР 8.02.79
НПАОП 24.66-7.05-86   ОСТ 24.025.14-86 Виробництво покриттів металевих і неметалевих неорганічних. Вимоги безпеки, затверджено Мінважмаш СРСР, 1986
НПАОП 24.66-7.09-84   ОСТ 17-981-84 Процеси виробничі підприємств з виготовлення рослинних та синтетичних дубників. Вимоги безпеки, затверджено Мінлегпром СРСР, 1984
НПАОП 24.66-7.13-79   ОСТ 105-685-79 Виробництво покриттів металевих і неметалевих неорганічних. Вимоги безпеки, затверджено Міністерство машинобудування для тваринницта і кормовиробництва СРСР, 1979
  Гумова та пластмасова промисловість
НПАОП 25.1-1.13-86   Правила безпеки для підприємств гумової промисловості, затверджено Держгіртехнагляд СРСР від 27.03.86
НПАОП 25.1-3.01-07 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі, затверджено наказом Держгірпромнагляд від 01.10.2007 за № 223, зареєстровано в Мінюсті України від 03.12.2007 за № 1338/14605
НПАОП 25.1-7.23-78   ОСТ 26.09-2023-78 Просочувально-сушильне устаткування гумової промисловості. Вимоги техніки безпеки, затверджено Мінхіммаш СРСР від 1978
НПАОП 25.2-7.29-87   ОСТ 1.90379-87 Виготовлення склопластиків, сотопластиків і виробів на їх основі. Вимоги безпеки, затверджено Мінавіапром СРСР від 1987
НПАОП 25.2-7.27- 85   ОСТ 15 337-85 Процеси виробництва навплавів із пінополіетилена . Вимоги безпеки, затверджено Мінрибгосп СРСР, 1985
Коксохімічна і нафтопереробна промисловість
НПАОП 23.1-1.01-81   Правила безпеки у коксохімічному виробництві, затверджено Держгіртехнагляд СРСР від 6.10.81, внесено зміни Мінчормет СРСР, 1983
НПАОП 23.1-5.05-81   Типова інструкція з безпеки праці для робітників коксохімічного виробництва, затверджено Мінчормет СРСР, Держгіртехнагляд СРСР, 1981
НПАОП 23.2-1.01-76 Правила безпеки під час експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості, затверджено Держгіртехнагляд СРСР, 1976
НПАОП 23.2-1.02-91 Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем, затверджено Держгіртехнагляд СРСР, 1991
НПАОП 23.2-1.10-73   Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів, затверджено Міннафтохімпром СРСР, 1.01.73
НПАОП 23.2-3.01-72   Нормативні вимоги з техніки безпеки до центрифуг періодичної дії, які встановлюються у вибухонебезпечних приміщеннях, затверджено Міннафтохімпром СРСР від 11.02.72
НПАОП 23.2--3.25-80   Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості, затверджено Постановою Держкомпраці СРСР від 23.09.80 за №269/П-10, внесено зміни Держкомпраці СРСР від 21.08.85 за №289/П-8, внесено зміни Держнаглядохоронпраці України від 25.09.98 за № 193
НПАОП 23.2-5.03-83   Iнструкція з безпечної експлуатації очисних споруд підприємств Міннафтохімпрому СРСР, затверджено Міннафтохімпром СРСР, 1983
  Транспортні послуги
НПАОП 63.11-7.01-86   ОСТ 6-28-012-86 Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки, затверджено Мінхімпром СРСР від 6.12.86
НПАОП 63.11-7.02-87   ОСТ 113 18-014-87 ССБТ. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки, затверджено Міндобрив СРСР від 5.01.87
НПАОП 63.21-5.03-88   Інструкція з експлуатації залізничних цистерн, які призначені для перевезення сірчаної кислоти та олеуму, затверджено Міндобрив СРСР від 2.07.88
НПАОП 63.21-5.04-84   Інструкція по наливу, зливу та експлуатації залізничних цистерн для транспортування фосфору жовтого, затверджено Міндобрив СРСР від 20.06.84
НПАОП 63.21-7.02-91   Керівні вказівки з технічного обслуговування та безпечної експлуатації заводських залізничних колій та транспортних засобів, затверджено Мінхімнафтопром СРСР від14.03.91

Технологічні регламенти:

1. КНД 6-001-2000 Положення про технологічні регламенти для виробництва продукції на підприємствах (в організаціях) хімічної промисловості, затверджено наказом Мінпромполітики України від 13.01.2000р. за № 18.

2. Про затвердження Положення про технологічні регламенти на виробництво продукції на підприємствах нафтопереробної та нафтохімічної промисловості України, затверджено наказом Мінпаливенерго від 23.07.2007р. за № 345, зареєстровано в Мін'юсті 18.10.2007 за №1188/14455.Нормативно-правові акти з охорони праці для машинобудівної галузі | Нормативно-правові акти з охорони праці для працівників легкої промисловості

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ | Охорона праці неповнолітніх | Охорона праці інвалідів | Забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням | Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту | Порядок перегляду, розроблення, підготовки та подання на реєстрацію нормативно-правових актів з охорони праці | Нормативно-правові акти з охорони праці, дія яких поширюється на всі або декілька видів економічної діяльності | Нормативно-правові акти з охорони праці для вугільної промисловості | Нормативно-правові акти з охорони праці для гірничодобувної промисловості | Нормативно-правові акти з охорони праці для металургійної промисловості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати