Головна

Нормативно-правові акти з охорони праці для гірничодобувної промисловості

  1. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
  2. III. Основні правила та обов'язки працівників
  3. V. Державні стандарти України з безпеки праці
  4. А теперь они пытаются похоронить греческую философию?
  5. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану.
  6. Адміністративно-громаданський контроль за охороню праці на підприємстві.
  7. Акт перевірки стану охорони праціна "__" ___ 20 __ року
Позначення нормативного акта Назва нормативного акта, дата затвердження
НПАОП 0.00-1.33-94   Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом , затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 31.05.94 за № 54
НПАОП 0.00-1.34-71   Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом, затверджено Держгіртехнагляд СРСР від 31.08.71
НПАОП 0.00-1.40-86 Міжгалузеві правила безпеки при будівництві (реконструкції) і гірничотехнічній експлуатації об'єктів народного господарства, які розміщенні в надрах і не пов'язані з добуванням корисних копалин, затверджено Держгіртехнагляд СРСР від 27.05.86
НПАОП 0.00-1.32-97 Правила безпеки при проектуванні та експлуатації об'єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт", затверждено наказом Держпромгiрнагляду від 22.05.97 №145.
НПАОП 0.00-1.34-71   Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом, затверджено Держгіртехнагляд СРСР від 31.08.71
НПАОП 0.00-1.52-77 Єдині правила безпеки при дрібненні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і огрудкуванні руд та концентратів, затверджено Держгіртехнагляд СРСР від 9.08.77
НПАОП 0.00-1.53-87 Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств, затверджено Держгіртехнагляд СРСР від 22.12.87
НПАОП 0.00-5.32-79   Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар'єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних, агломератних і дробильносортувальних фабриках) , затверджено наказом Держгіртехнагляд СРСР від 12.11.79
НПАОП 0.00-5.33-80   Інструкція щодо безпечного ведення гірничих робіт на рудних та нерудних родовищах, схильних до гірничих ударів , затверджено наказом Держгіртехнагляд СРСР від 29.07.80
НПАОП 0.00-5.34-93   Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 22.02.93
НПАОП 0.00-5.35-92   Інструкція щодо організації та ведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах , затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.92
НПАОП 0.00-5.36-92   Технологічна інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що відказали, на відкритих гірничих роботах, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.92
НПАОП 0.00-5.37-87   Інструкція з безпечної експлуатації підземних ліфтових установок на рудниках та шахтах гірничорудної та нерудної промисловості, затверджено Постановою Держнаглядохоронпраці від 29.12.87 за № 47
НПАОП 0.00-7.01-06 Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами, затверджено наказом МНС України від 15.05.2006 за № 294, зареєстровано Мін'юст України від 29.05.2006 за № 620/12494
НПАОП 0.00-7.08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення, затверджено наказом Держгірпромнагляд від 15.05.2007 за № 104, зареєстровано Мін'юст України від 29.05.2007 за № 546/13813
НПАОН 13.0-5.03-77 Галузева інструкція з геолого-маркшейдерського обліку стану і руху розвіданих запасів залізних, марганцевих і хромових руд на підприємствах Міністерства чорної металургії СРСР, затверджено МЧМ СРСР від 26.12.77
НПАОН 13.1-1.01-75 Правила охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт у Криворізькому залізорудному басейні, затверджено МЧМ СРСР від 08.07.75
  Видобування нерудних корисних копалин
НПАОП 14.0-1.01-85   Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості, затверджено Мінпромбудматеріалів СРСР, 1985
НПАОП 14.0-1.02-85   Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних будівельних матеріалів, графіту, каоліну, тальку, затверджено Мінпромбудматеріалів СРСР від 1982
НПАОП 14.3-7.02-06 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств, затверджено МНС України від 19.07.2006 за № 459 , зареєстровано у Мін'юсті України 04.08.2006 за № 943/12817

Гірничий Закон України, від 6.0.999 №1127-XIV (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України).

 Нормативно-правові акти з охорони праці для вугільної промисловості | Нормативно-правові акти з охорони праці для металургійної промисловості

Навчання працівників з питань охорони праці | Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва | Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці | ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ | Охорона праці неповнолітніх | Охорона праці інвалідів | Забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням | Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту | Порядок перегляду, розроблення, підготовки та подання на реєстрацію нормативно-правових актів з охорони праці | Нормативно-правові акти з охорони праці, дія яких поширюється на всі або декілька видів економічної діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати